Enerji Şirketi İsim Oluşturucu

Üretim, dağıtım ve perakende alanlarında faaliyet gösteren işletmenize Enerji Şirketi İsmi Bulucu sayesinde en uygun ismi seçin.

1. Enerji Şirketinizle İlgili Kelimeleri Yazın

Enerji sektörüyle ilgili kelimeleri yazın ve isim önerileri oluşturması için aracı çalıştırın.

2. Enerji Şirketi İsim Bulma Aracı Önerilerini Sunsun

Her biri eşsiz ve şirketinizle uyumlu yüzlerce isim önerisini inceleyin.

3. Enerji Şirketi İsim Seçimini Sonuçlandırın

Size en yakın gelen öneriyi kullanarak şirketinizi isimlendirin.

Enerji Şirketleri İçin İsim Seçimi Neden Önemlidir?

Günümüzde enerji, dünya üzerinde en çok tüketilen kaynakların başında gelir. Zorunlu ihtiyaçlarımızdan konfor alanımızdaki rahatlığımıza kadar, neredeyse tüm ihtiyaçlarımız enerji kaynakları kullanılarak karşılanır. 

Dünya üzerindeki enerji ihtiyacının karşılanması için enerji şirketleri hizmet vermekte. Şirketler basit bir açıklamayla enerjinin oluşturulması, dönüştürülmesi ve ulaştırılması gibi faaliyetlerden sorumludur. Ülkeler bu şirketlerle anlaşmalar yaparak toplumsal enerji ihtiyacını karşılamakta. Enerji türlerinin farklı çeşit ve türlere ayrılması sebebiyle, enerji şirketleri de farklı yapılar üzerine kuruludur.

Enerji şirketi açarak hizmet vermek istiyorsanız, sektör içerisinde sert rekabetin yaşandığını göz önünde bulundurmalısınız. Köklü şirketlerin yer aldığı piyasa içerisine güçlü bir isim seçimi yaparak giriş yapmanız; şirketinizin reklamı, gelişimi ve ileriki süreçte göstereceği faaliyetler için oldukça iyi bir başlangıç olacaktır.

Enerji Şirketi İsim Oluşturucu aracımızı tanıtacağımız yazımız içerisinde, şirketiniz için saniyeler içerisinde nasıl isim oluşturabileceğinizi anlatacağız. Enerji şirketi türlerini, enerji kaynaklarını ve çeşitlerini, Türkiye’deki ünlü enerji şirketlerini inceleyeceğiz.

Enerji Kaynakları

Enerji günümüz toplumunda ihtiyaçtan fazlasıdır, bir zorunluluktur. 1 hafta sürecek bir elektrik kesintisini hayal edebiliyor musunuz? Işığın olmadığını, internetin ve dolayısıyla iletişimin olmadığını, ısınma gibi ihtiyaçlarımızın karşılanmadığını ve çok daha fazlasını düşünmek oldukça ürkütücü değil mi?

Enerji farklı kaynaklar üzerinden elde edilmekte. Teknolojinin gelişmesi ve yeni buluşların yapılması, önümüzdeki yıllarda enerji kaynaklarının çeşitliliğini artıracaktır. Hayatımızda kullandığımız enerji çeşitleri iki sınıfta incelenebilir.

1. Yenilenebilir Enerji 

Yenilenebilir enerji, doğal kaynaklardan elde edilen enerjinin zaman içerisinde tekrar yenilenmesini ifade etmektedir ve çevre dostu olması özelliği ile tanınmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları aşağıda listelenmiştir.

 • Güneş enerjisi

Güneş bulunduğumuz gezegen sistemine ısı, ışık ve enerji veren bir yıldızdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen güneş enerjisi, paneller ile toplanır. Güneş enerji panelleri ile toplanan enerji, elektrik enerjisine dönüştürülür. 

Ayrıca güneş enerjisi ile ısıtma sistemleri çalıştırılabilir ve sıcak su elde edilebilir. Güneş enerjisini elde etmek için apartmanlarda çokça gördüğümüz küçük paneller kullanılabildiği gibi, güneş enerjisi tarlaları kurularak oldukça geniş alanlar üzerinde enerji üretimi yapılmakta.

 • Jeotermal enerji

Yeryüzündeki ısıdan elde edilen enerji çeşididir. Yerkürenin çekirdeğinde magma tabakasının olması ve bu tabakanın yüzeye doğru buhar yoluyla sıcaklık göndermesi sebebiyle, çeşitli türbin sistemleri kullanılarak enerji üretimi yapılır. 

Çıkarılan enerji mekanik sistemlerle elektrik enerjisine dönüştürülür. Ayrıca soğutma ve ısıtma sistemleri de jeotermal enerjiyi kullanır.

 • Dalga ve okyanus enerjisi

Dünyanın 3’te 2’sinin denizlerden oluştuğu düşünüldüğünde, güneş enerjisini yerküre üzerinde depolayan oldukça büyük bir alanın oluştuğu gözlemlenir. Güneş enerjisi okyanuslar üzerindeki tabakayı ısıtır ve derinlerdeki soğuk su ile ısınan yüzeydeki sıcaklık farkı, termal enerjinin oluşmasına sebep olur.

Okyanus üzerindeki rüzgar, basınç, sıcaklık ve birçok faktörün etkisi ile dalgalar oluşur. Dalgaların itici kuvveti ve potansiyel enerjisinin kullanılması ile enerji üretimi yapılır.

 • Hidroelektrik enerji

Genellikle akarsu üzerine kurulan hidroelektrik santralleri, akarsuyun hareketinden faydalanarak enerji üretir. Rakım olarak yüksek bölgelerde suyun daha hızlı hareketi sebebiyle, hidroelektrik enerjiden daha çok verim alınır.

 • Rüzgar enerjisi

Rüzgar enerjisini oluşturan temel kaynak güneş enerjisidir. Güneşin yerküreyi aynı anda ve aynı oranda ısıtamaması sebebiyle, dünya üzerinde basınç farkları oluşur. Basınç farkları ise rüzgarı meydana getirir.

Rüzgarın itici kuvveti, rüzgar türbinleri kullanılarak mekanik ve elektrik enerjisine çevrilir. Anlık olarak elde edilen enerji miktarı, rüzgarın şiddeti ve süresi ile doğru orantılı olarak değişim gösterir.

 • Hidrojen enerjisi

Hidrojen elementinin çeşitli işlemlerden geçirilerek ayrıştırılması sonucu moleküllerden açığa çıkan enerji çeşididir. Ortaya çıkan kimyasal enerji, ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülerek kullanılır.

Günümüz teknolojisinin sınırlı ve pahalı olması aynı zamanda üretim işlemlerinin zorlu olması sebebiyle, enerji üretimi için kullanılan yaygın bir yöntem değildir.

 • Biyokütle / Biyoenerji

Biyokütle, biyolojik yapıya sahip olan herhangi bir kaynağa verilen genel isimlendirmedir. Bu kaynakların ortak özelliği, güneş ışığını kimyasal olarak depolamaları ve her yerde bulunabilmeleridir. Arpa, yosun, buğday, hayvan gübreleri, meyve ya da sebze kalıntıları birer biyokütledir.

Biyoenerji ise biyokütle kaynaklarından elde edilen enerjidir. Biyokütle kaynakları tarafından yayılan gaz ve kimyasal salınımlar enerjiye dönüştürülür. Biyoenerji çevre dostu bir enerji kaynağı olarak ön plana çıkar.

2. Yenilenemeyen Enerji

Yenilenemez enerji ise ilgili kaynağın tüketildikten sonra tekrar kullanılamayacağını ifade eder. Yenilenemeyen enerji kaynakları doğa içerisinde sınırlı miktarda bulunur. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları doğa dostu iken, yenilenemeyen enerji kaynakları doğaya zarar verir.

Bu kaynakların temel özelliği, oluşumunun oldukça uzun bir süreci kapsaması ve tüketiminin oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşmesidir. Aşağıda yenilenemez enerji kaynaklarının listesini inceleyebilirsiniz.

 • Fosil yakıt enerjisi

Fosil yakıt enerjisi, mineral enerjisi olarak da isimlendirilir. Dünya üzerinde çok fazla kullanılan fosil yakıtların başında doğalgaz, petrol ve kömür gelmektedir. Bu yakıtlar yakılarak enerji açığa çıkarılır. Çıkan enerji, mekanik bir türbine iletilir. Türbinin hareketi ile birlikte çeşitli enerji kaynakları elde edilir.

Fosil yakıtların yerküre üzerinde sınırlı olması sebebiyle, yenilenebilir kaynakları daha verimli kullanmak üzere teknolojik araştırmalar yapılmaktadır.

 • Nükleer enerji

Atomun çekirdeğinde yer alan ve nötron ve protonları bir arada tutan enerjinin kendisi, nükleer enerjidir. Uranyum, toryum, plütonyum ve benzeri elementlerin atom çekirdeğinin parçalanması ile nükleer enerji ortaya çıkar.

Parçalanma sonucu etrafa salınan enerji ile su buharı elde edilir ve su buharı ile türbinler döndürülür. Enerji üretimi bu adımlar ile gerçekleştirilir. Bu işlem esnasında radyoaktif maddelerin ortaya çıkması sebebiyle insan sağlığı ve doğa ciddi bir risk altındadır.

Türkiye’deki Ünlü Enerji Şirketleri

Enerji şirketleri yukarıda saydığımız enerji türlerini üretmekte ve kullanıcılara ulaştırmakta görev alır. Birden fazla enerji türü ile hizmet veren şirketler olduğu gibi, tek bir enerji üzerinde hizmet veren şirketler de bulunmaktadır. Şirketler arasındaki belirleyici faktörün; enerjinin üretim kapasitesi, çeşidi ve üretim esnasında doğaya saygılı tutumu olarak değerlendirilmektedir.

Enerji şirketleri iş hacmi ile doğru orantılı olarak küresel bir şekilde çalışmaya elverişlidir. Ülkemizde hizmet veren 5 ünlü enerji şirketini aşağıda inceleyebilirsiniz. Liste güncel verilere sahip olan MW100 Araştırması baz alınarak hazırlanmıştır. 

1. EÜAŞ

Ankara merkezli olarak 2001 yılında kurulan Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ait olan bir kamu şirketidir. Şirketin tüm hissesi, devlet hazinesine aittir. 

Kurulu toplam kapasite olarak değerlendirildiğinde 13 bin 892 MW hidroelektrik enerjisi üretmektedir. Şirket ayrıca doğalgaz termik santrallerini, kömür termik santrallerini, maden sahalarını ve rüzgar santrallerini bünyesinde bulundurur.

2. Polat Enerji

Rüzgar enerjisinde 633 MW kurulu rüzgar enerji kapasitesine sahip olan şirket, İstanbul merkezlidir. Şirket bünyesinde güneş enerji santrali ve rüzgar enerjisi santrali olmak üzere 5 santral bulunur.

Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji üretimi yaparak hizmet veren şirket, yıllık olarak 1,6 Milyar kWh elektrik üretimi yapmaktadır.

3. Eren Enerji

Kömür enerjisi üretimi yaparak başarılara imza atan şirketin kurulu enerji kapasitesi 2 bin 790 MW değerindedir. Zonguldak merkezli olarak hizmet veren şirket, 3 kömür santralini bünyesinde bulundurur.

4. Zorlu Enerji

Zorlu Holding’in bir alt kuruluşu olan Zorlu Enerji, doğalgaz ithalatı ve dağıtımı yapar. Ayrıca elektrik santrallerini, güneş enerjisi panellerini ve elektrikli araç şarj istasyonlarını bünyesinde bulundurur.

990 MW kurulu güç üreten şirket, bu gücün 643 MW’sini ülkemizde üretir. Güncel verilerle birlikte 4 adet jeotermal enerji santrali, 2 adet rüzgar santraline sahiptir.

5. Enka Enerji

Bünyesinde 3 adet doğal gaz kombine çevrim santralini bulunduran şirket, projelerini 2000 yılında başlatmıştır. 2002 ve 2003 yıllarında enerji santrallerini kurarak hizmet vermeye başlamıştır. Şirketin sahip olduğu santraller, ülkemizin enerji tüketiminin %11’ini karşılayabilecek kapasiteye sahiptir.

Enerji Şirketi İsim Oluşturucu Nasıl Kullanılır?

Enerji şirketiniz için isim seçmek üzere kullanabileceğiniz aracımız, pratik kullanım özellikleri ile birlikte sunulmaktadır. Böylelikle enerji şirketine isim bulmak isteyen tüm yaş gruplarındaki kullanıcılar, kolayca aracımızdan faydalanabilir.

Enerji Şirketi İsim Oluşturucu aracımızı kullanmaya başlamak ve isim seçenekleri oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 1. Business Name Generator internet sayfasına herhangi bir tarayıcı üzerinden giriş yapın.
 2. Sayfada bulunan arama kutucuğuna “Enerji”, “Santral” gibi anahtar kelimeleri yazın.
 3. Arama butonuna tıklama yaparak sonuçların ekranınıza yüklenmesini bekleyin. Yüklenme işlemi ortalama olarak 3 saniye kadar sürecektir.
 4. İşletmenizin bulunduğu ve bağlantılı olduğu sektörleri, sayfanın sol tarafında bulunan “Industry” sekmesini kullanarak seçin. (Yapacağınız bu seçim, daha başarılı sonuçlar almanızı sağlayacaktır.)
 5. “Names” isimli sekme Industry sekmesinin altında bulunmaktadır. Names sekmesi içerisinden girdiğiniz anahtar kelimenin oluşturulacak isimde bulunacağı yeri belirleyebilirsiniz. Ayrıca bu sekme içerisinden belirli bir ritimde isim oluşturmanız da mümkündür.
 6. Kullanmak istediğiniz ismin domain (internet adresi) kontrolünü “Domain Checker” isimli kutucuk üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Domain kontrol kutucuğu, names sekmesinin altına konumlandırılmıştır.

20 Farklı Enerji Şirketi İsim Önerisi

Aşağıdaki isim önerileri, Enerji Şirketi İsim Oluşturucu aracımız kullanılarak oluşturulmuştur. Okuyuculara fikir vermesi için 20 farklı isim seçeneğini aşağıda inceleyebilirsiniz.

 • Zone Energy
 • Unit Energy
 • Energybes
 • Thor Energy
 • Eco Energy
 • Energy Dash
 • Energy Motion
 • Energy Beam
 • Energy Stream
 • Energy Master
 • Earth Energy
 • Elixir Energy
 • Energy Gravity
 • Nexus Energy
 • Energy Craft
 • Signal Energy
 • Energy Green
 • Ocean Energy
 • Multiply Energy
 • Planet Energy

Enerji Şirketi İsmine Karar Verirken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Enerji şirketlerinin toplumun temel ihtiyaçlarına doğrudan hizmet veren kilit bir sektör içerisinde bulunması sebebiyle, bu şirketlerin isim seçimi doğrudan şirketin prestijini yansıtmaktır. Enerji şirketleri için isim oluşturma süreci, kararsızlıkların yaşandığı hassas bir süreçtir.

Bu süreç içerisinde şirket isminiz hakkında en doğru kararı verebilmek için dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bu noktaları aşağıda ayrı başlıklar altında inceleyebilirsiniz.

Anahtar kelimelerden yardım alın

Anahtar kelime kavramı, internet üzerinde en çok arama yapılan kelimelerin tespit edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu kavram çok fazla sorgu yapılan kelimelerinin trafiğini, ilgili işletme veya işletme reklamlarına çekmek üzere kullanılır.

İşletmenizin ismi içerisinde sektörünüzle ilgili anahtar kelimeleri kullanmak, şirket adını ilk defa duyan herhangi bir kişide çağrışım yapacaktır. Dolayısıyla şirketiniz, hizmetleriniz ve faaliyetleriniz hakkında bir fikrin oluşmasını sağlayacaktır.

Uzun isim formlarından uzak durun

Enerji şirketi isim seçiminizi yaparken uzun bir form kullanmanız, hatırlanmanızı zorlaştıracaktır. Yapılan araştırmalara göre uzun isim formlarının aksine kısa formlarının daha çok akılda kalıcı olduğu ve dikkat çektiği tespit edilmiştir. Kısa ve özel bir isim seçimi yapmak için Enerji Şirketi İsim Oluşturucu aracımızı kullanabilirsiniz.

Özgün bir isim yapısı oluşturmayı hedefleyin

Özgün isim yapıları dikkatleri şirket ismine çekmeniz ve hatırlanabilir bir form oluşturmanız için atlanmaması gereken bir basamaktır. Özgün isim oluşturmanın birçok farklı yöntemi bulunur.

Günümüzdeki enerji şirketlerinde en çok kullanılan yöntem isim, soy isim kullanımıdır. Ayrıca isim ve soy ismin birleştirilmesi ile oluşturulan bir yapı da tercih edilir. Bu yöntemleri izleyebileceğiniz gibi, özgün bir isim oluşturmak için farklı dillerdeki kelimeleri bir arada kullanabilir, tarihte ismi geçen bilim adamlarını işletme ismi olarak seçebilir ve küresel olarak herkes tarafından bilinen mitolojik isimleri kullanabilirsiniz.

Oluşturacağınız isimde kısıtlamalardan kaçının

Enerji şirketleri ulusal olarak hizmet verebileceği gibi, küresel olarak da hizmet vermeye oldukça yatkındır. Bu sebeple farklı ülkelerdeki insanların da anlayabileceği bir isim yapısı oluşturmak, şirketiniz için iyi bir başlangıç olacaktır. 

Şirketinizin iş hacminin 20 sene sonrasında ne kadar büyüyeceğini tahmin etmeniz zordur. Fakat bu olasılıklara karşı hazırlıklı bir isim seçimi oluşturmak sizin elinizdedir.

Neden Enerji Şirketi İsim Oluşturucu Aracını Kullanmalısınız?

Enerji şirketiniz için isim seçimi yaparken, çok kısa sürede gerçekçi sonuçları kullanıcılara sunan isim oluşturma aracımızı kullanabilirsiniz. Enerji Şirketi İsim Oluşturucu, internet platformları üzerinde ücretsiz kullanım özellikleriyle birlikte sunulan en iyi isim bulma aracıdır. Aşağıdaki özelliklerin hepsi, isim oluşturma aracımıza aittir.

 • Ücretsiz kullanıma sahiptir.
 • Kullanıcı dostu olarak geliştirilmiştir ve basit bir yapıdadır.
 • Girdiğiniz anahtar kelimeler doğrultusunda başarılı isim önerileri sunmaktadır.
 • Ortalama olarak 3 saniye içerisinde sonuçları listeleyen bir araçtır.
 • Yüzlerce isim önerisine saniyeler içerisinde ulaşmanızı sağlamaktadır.
 • Oluşturulan isimler üzerinde filtreleme özelliklerini kullanabilirsiniz.
 • Okunuş ve yazılış olarak ritimli isimler oluşturabilirsiniz.
 • Seçtiğiniz herhangi bir ismin domain kontrolünü kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Eşsiz isim önerileri oluşturmak için Enerji Şirketi İsim Oluşturucu aracımızı hemen sizde kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Enerji şirketi denilince elektrik santralleri, elektrik üretimi ve üretim dahilinde verilen hizmetler akla gelmektedir. Bu bilgi doğru olsa da, eksik bir bilgidir. Enerji şirketleri birçok enerji kaynağı üzerinde çalışarak çeşitli enerji kaynaklarını üreten şirketlere verilen isimlendirmedir. Bu sebeple elektrik enerjisi ile sınırlandırılmaları doğru değildir.

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.’nin sahibi Yusuf Şenel’dir.

Enerji sektörünün yerli ve yabancı ticarete oldukça yatkın olması sebebiyle, şirketler için küresel çapta hizmet verebilecek isim seçiminin yapılması gerekir. Dikkat çekici, rekabetçi, kısa ve özgün isim yapıları oluşturmak için Enerji Şirketi İsim Oluşturucu aracımızı kullanabilirsiniz.

Jeotermal enerji, hidroelektrik enerji, rüzgar enerjisi, hidrojen enerjisi, biyokütle ve biyoenerji, fosil yakıt enerjisi, nükleer enerji, güneş enerjisi, dalga ve okyanus enerjisini kapsamaktadır. Sektördeki temel amaç, enerji üretimini ucuz ve kolay bir şekilde sağlamak ve üretilen enerjiyi müşterilere ulaştırmayı sağlamaktır.

2021 yılı içerisinde Türkiye’de üretilen toplam elektriğin ortalaması alındığında, ülkemiz %36 oranında elektrik ihtiyacını yerli şirketlerden karşılamıştır. 2022 yılının ilk ayı değerlendirildiğinde bu oranın, %35,7 olduğu görülmektedir.

Yazar

Khadirhan Ekici

Khadirhan Ekici

Kadirhan, araştırmaya dayalı içerik yazma konusunda uzmanlaşmış bir yazardır. Titiz ve yaratıcı bir şekilde yaptığı işten keyif alırken, BNG ailesine değer katmaktan mutluluk duyuyor

Tüm yazıları göster

Metodoloji

İşletmeleri desteklemek için hangi adımları atıyoruz?

 • Kimler var?
  Deneyimli yazarlardan oluşan bir ekibimiz var:
  Uzman yazarlardan oluşan ekibimiz, tecrübelerini paylaşmak ve her büyüklükteki işletmeye yardımcı olmak için burada.
 • Neden yapıyoruz?
  Katma değerli içerik sunuyoruz:
  Bir şirket ismi bulma aracından daha fazlasını sunmaya çalışıyoruz. Uzman ekibimiz, yeni işinizi kurmanıza yardımcı olacak destek kılavuzları, haberler, bloglar ve videolar oluşturma konusunda tutkulu ve yeteneklidir.
 • Nasıl yapıyoruz?
  Doğru bilgilerle:
  Editör ekibimiz her bilginin doğru olmasını sağlar ve yararlı, güncel istatistikler ile öneriler sunmak için en son sektör bilgilerini kullanır. Editör ekibimiz, metin yazarken asla işin kolayına kaçmaz ve zor işi yapay zeka araçlarına bırakmaz.
Yayın ilkelerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.
We use cookies to offer you our service. By using this site, you agree to our: çerez politikasını incele