Generator nazw dla organizacji charytatywnych i non-profit

Nazwij swoją fundację wraz z generatorem nazw organizacji charytatywnych. Poznaj tysiące darmowych pomysłów.

1. Wprowadź słowa kluczowe dla organizacji non-profit

Wybierz słowa, które określają Twoją wizję i cel.

2. Sprawdź pomysły na nazwę organizacji non-profit

Technologia AI stworzy dla Ciebie setki unikalnych nazw określających wizję działalności non-profit. Przeglądaj je i modyfikuj wedle uznania.

3. Znajdź nazwę organizacji non-profit

Filtruj wyniki i wybierz nazwę najlepiej opisującą misję Twojej działalności non-profit.

Przewodnik po nazwach organizacji charytatywnych i non-profit został starannie przygotowany dla Ciebie przez ekspertów ze świata biznesu, abyś mógł natychmiast wdrożyć swoje pomysły i ambicje w życie! Pierwszym krokiem w tworzeniu organizacji charytatywnej lub non-profit jest wybór nazwy. Nasz przewodnik ma za zadanie zainspirować Cię do wyboru najlepszej! Z tego artykułu z łatwością dowiesz się, jak korzystać z generatora nazw organizacji charytatywnych i non-profit.

W dalszej części tekstu wymienimy i przeanalizujemy istniejące i potencjalne nazwy organizacji pozarządowych non-profit oraz dowiemy się wszystkiego, co niezbędne do wyboru unikalnej i pasującej nazwy podkreślającej atuty Twojej organizacji.

Ważne jest, aby czerpać inspirację z właściwych źródeł. Z tego powodu przykłady, które wybraliśmy jako podstawę analizy, to największe i najszerzej znane organizacje charytatywne i non-profit na świecie i w Polsce.

20 pomysłów na nazwę dla organizacji non-profit

Za pomocą generatora nazw organizacji charytatywnych i non-profit stworzyliśmy listę 20 haseł, które mogą Cię zainspirować.

 • Futureworks
 • World Aspire
 • Food Utopia
 • Future Crew
 • Children learn
 • Conservation Future
 • Children Shelter
 • Health Possible
 • Women First
 • Future Solutions
 • Animals Bond
 • Sacred Beacon
 • Project Ocean
 • Food Project
 • Future World
 • Forest Line
 • Health Effort
 • Health Dispatch
 • Health Inform
 • Reform World
 • Ocean Crew

Nasz generator nazw dla organizacji charytatywnych i non-profit z łatwością stworzy dla Ciebie tysiące propozycji.

Non-profit czy organizacja charytatywna?

Non-profit to organizacja, która wykorzystuje swoje dochody i zyski na cele związane z jej misją, czyli – jak sama nazwa wskazuje – jest podmiotem, którego celem nie jest osiąganie korzyści materialnych dla założycieli. Z drugiej strony, działalność charytatywna to pewien rodzaj organizacji non-profit, która angażuje się w działania mające na celu poprawę życia w danych społecznościach; zazwyczaj wspierająca biednych, potrzebujących i zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem (przymiotnik „charytatywny” oznacza tyle, co miłosierny).

Podczas gdy nie wszystkie organizacje non-profit są organizacjami charytatywnymi, wszystkie organizacje charytatywne są organizacjami non-profit.

Ważne jest, aby wiedzieć, czy organizacja, którą chcesz nazwać, to działalność charytatywna czy non-profit, bo między innymi od tego będzie zależała jej grupa odbiorców.

Dlaczego nazwa Twojej organizacji jest taka ważna?

Przede wszystkim dlatego, że pojawi się na każdym dokumencie, informacji i reklamie Twojego stowarzyszenia. Może pojawiać się też w mediach społecznościowych, prasie, radiu i telewizji. Nasz generator nazw dla organizacji charytatywnych i non-profit pozwoli Ci wybrać takie hasło, które stanie się idealną wizytówką Twojej działalności; ważnym elementem jej wizerunku i pomoże jej osiągnąć zamierzone cele.

Przykładowe nazwy największych organizacji charytatywnych na świecie i w Polsce

GOODWILL INDUSTRIES
Rok powstania: 1939

Goodwill stara się zmieniać oraz wzmacniać społeczności poprzez programy edukacyjne i szkoleniowe, a także pracę charytatywną. Organizacja pragnie zwiększać samowystarczalność swoich podopiecznych i zapewnia im ocenę zawodową, szkolenia oraz możliwości rozwoju osobistego w ramach rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji, które mają problemy z wejściem na konkurencyjny rynek pracy. Goodwill stara się pomagać takim osobom w osiągnięciu ich pełnego potencjału.

Nazwa tej amerykańskiej organizacji non-profit jest niesamowicie prosta i zarazem zapadająca w pamięć. Budzi też w odbiorcach pozytywne emocje i skojarzenia. Połączenie słów good (dobra) i will (wola) dokładnie oddaje charakter organizacji charytatywnej. Jeśli zastanawiasz się, co czyni nazwę działalności charytatywnej dobrą, możesz mieć pewność, że jednym z kryteriów jest łatwość jej zapamiętania.

CATHOLIC CHARITIES
Rok powstania: 1946 

Catholic Charities to sieć organizacji charytatywnych z siedzibą w Alexandrii w stanie Wirginia. W 2005 roku magazyn Forbes uplasował ją na piątym miejscu wśród największych organizacji charytatywnych w Stanach Zjednoczonych pod względem przychodów. Catholic Charities pomaga milionom osób rocznie, bez względu na ich pochodzenie religijne, status społeczny czy sytuację ekonomiczną. W 2019 roku wspomogła 12 milionów osób w ponad 2600 lokalizacjach.

Pomimo braku formalnych związków z kościołem katolickim, Catholic Charities odnosi się w swojej nazwie do wartości wiary katolickiej, z góry sygnalizując swoją historię, wpływ kulturowy, cele i założenia. Dzięki temu nazwa jest nie tylko wszechstronna, ale też natychmiast zrozumiała dla większości osób.

CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION
Rok powstania: 1957

Cystic Fibrosis Foundation została założona, aby zapewnić rozwój środków do leczenia i kontroli mukowiscydozy oraz poprawić jakość życia osób cierpiących na tę chorobę. Finansuje i akredytuje ponad 115 ośrodków opieki nad chorymi na mukowiscydozę, 95 programów opieki nad dorosłymi oraz 50 programów partnerskich, a także posiada 80 oddziałów i filii w całym kraju.

Dosłowność i prostota nazwy organizacji nie są niczym złym, wprost przeciwnie – pozwalają natychmiast zrozumieć jej cel! Cystic fibrosis to mukowiscydoza po łacinie. W przypadku Cystic Fibrosis Foundation jasna nazwa na pewno przyczyniła się do ogromnego sukcesu organizacji.

FUNDACJA „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
Rok powstania: 1998


Ogólnopolska fundacja będąca organizacją pożytku publicznego. Jej fundatorem został Stanisław Kowalski. Głównym jej celem jest udzielanie wsparcia chorym i niepełnosprawnym dzieciom na terenie Polski. Wspiera także różnego rodzaju placówki: lecznicze, wychowawcze czy też opiekuńcze. Jeśli chodzi o liczbę podopiecznych, to w roku 2009 było ich 9,5 tysiąca. 

Fundacja „Zdążyć z Pomocą” była również inicjatorem otwarcia wielu ośrodków rehabilitacyjnych.

Nazwa organizacji jest bardzo sugestywna. Przemawia do wyobraźni, idealnie przekazuje jej cele i obrazuje wyścig z czasem, jakim jest walka z ciężkimi chorobami. Jest to idealny przykład tego, jak motto samo w sobie może stać się nazwą fundacji.

FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Rok powstania: 1993

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to fundacja charakterze filantropijnym, której podstawowym celem jest wspieranie służby zdrowia i pomoc chorym. W ciągu 29 zbiórek publicznych organizowanych przez tę fundację zebrano ponad 1,5 miliarda złotych. WOŚP zakupiła i przekazała 66 150 urządzeń do placówek ochrony zdrowia w całej Polsce. W 2020 roku szacowało się, że co piąty sprzęt w Polskich szpitalach pochodzi od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Według nadań opinii publicznej fundacja od lat cieszy się największym zaufaniem wśród organizacji trzeciego sektora, instytucji państwowych i kościelnych.

Fundacja czerpie swoją nazwę od przypadkowej wypowiedzi organizatora podczas jednego z wywiadów telewizyjnych. Na miano składają się elementy opisujące działalność jednostki – orkiestra oznacza sposób prowadzenia zbiórek, czyli koncerty charytatywne, a „świąteczna” odnosi się do okresu jej działalności, która jest najbardziej nasilona w okresie Bożego Narodzenia.

Kluczowe koncepcje przy wyborze nazwy

Jak wpaść na naprawdę chwytliwą, a zarazem informatywną nazwę dla organizacji charytatywnej? Istnieje kilka podejść. Możesz wybrać hasło, kierując się jednym z tych kryteriów:

Cel

Musisz wiedzieć, czym będzie zajmowała się Twoja organizacja. To pozwoli Ci wybrać odpowiednie słowo (lub słowa), którymi przekonasz społeczeństwo lub rząd do wsparcia tego, czym się zajmujesz. Należy wybrać frazę o prostych, jednoznacznych skojarzeniach i unikać słów, które mogą budzić kontrowersje lub być nielegalne w kraju albo w krajach, w których zamierzasz prowadzić swoją działalność.

Nazwisko sławnej osoby lub założyciela

Bardzo popularną praktyką jest nazywanie organizacji non-profit na cześć założyciela lub sławnej osobistości. W zależności od osoby, której nazwisko figuruje w tytule organizacji charytatywnej, pozwala to natychmiast zbudować silne skojarzenia u docelowych odbiorców. Przykładem może być np. Bill & Melinda Gates Foundation. W zależności od swojego celu lub własnego stopnia rozpoznawalności możesz umieścić w nazwie swoje własne nazwisko.

Obecnie większość największych fundacji charytatywnych nosi nazwiska filantropów-założycieli. Jedną z zalet tego podejścia jest wszechstronność. Podobne organizacje mogą prowadzić działalność w wielu dziedzinach, i w każdej z nich ich nazwa pozostaje tak samo rozpoznawalna i zrozumiała.

Wyjątkowość nazwy

Czasem najlepszym sposobem na stworzenie dobrej, zapadającej w pamięć nazwy organizacji charytatywnej to postawienie na oryginalność, jak w przypadku brytyjskiego Welcome Trust czy Amerykańskiej The Critter Connection. W tym wypadku poświęcamy czytelność, ale zyskujemy większą szansę zaintrygowania lub rozbawienia potencjalnej grupy docelowej, co ma szansę zachęcić zainteresowane osoby do dowiedzenia się więcej na temat prowadzonej przez nas organizacji.

Jak nazwać organizację charytatywną lub non-profit w zależności od jej celu?

Różne kraje rozróżniają różne typy organizacji charytatywnych. Ogólnie da się jednak wydzielić trzy cele:

Pomoc biednym i poszkodowanym

To najbardziej rozpoznawalny typ organizacji charytatywnej. Jej celem jest zbieranie materialnych środków na pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej lub poszkodowanym w konfliktach zbrojnych, w wyniku chorób lub katastrof naturalnych. Nazwy tych organizacji powinny odnosić się do współczucia i solidarności, aby jak najlepiej skłonić darczyńców do wspierania ich celów.

Szerzenie wiary

Jednym z historycznie najstarszych celów fundacji charytatywnych jest szerzenie religii. W zależności od wiary może być to działalność misyjna, budowa świątyń lub edukacja religijna w szkołach. Oczywistą cechą nazw podobnych organizacji religijnych jest jasne odniesienie do symboli religijnych, aby potencjalni darczyńcy z łatwością mogli zidentyfikować religijną przynależność fundacji.

Organizacje religijne często poświęcają swój czas na działalność poza dziedziną religii i, oprócz szerzenia wiary, zajmują się również wspomaganiem materialnym ubogich, pomocą w przypadkach kryzysów humanitarnych, a nawet organizacją zajęć edukacyjnych i rozrywkowych dla młodzieży.

Pomoc w edukacji i wspomaganie nauki

Celem tych organizacji jest wspomaganie systemu nauczania w celu zapewnienia pomocy młodzieży z trudnościami w nauce, wsparcia osób szczególnie uzdolnionych o trudnej sytuacji materialnej lub zbierania pieniędzy na wsparcie programów badawczych. W celu zakomunikowania swoich priorytetów podobne organizacje najczęściej noszą imię znanych naukowców lub osób zasłużonych dla systemu nauczania.

Bardzo ważne jest, aby Twoja fundacja trafiała do serc potencjalnych darczyńców, dlatego analiza celów organizacji charytatywnej jest jednym z elementów skutecznej strategii wyboru jej nazwy!

Kilka trików przy wyborze właściwej nazwy


Porozmawiaj z potencjalnymi darczyńcami

Postaraj się zrozumieć, jakie nazwy przemawiają do nich najbardziej. Zapytaj ich o to, jakie organizacje charytatywnej znają, czy wiedzą, czym się zajmują i które z nich wspierają. Dzięki temu zorientujesz się, jak poszczególne nazwy wpływają na zapamiętywalność jednostki i klarowność jej celów.

Burza mózgów może pomóc Ci wymyślić nazwę, która spodoba się nie tylko Tobie, ale także innym. Pomoże Ci także dotrzeć do wyjątkowych i kreatywnych skojarzeń, na czym opiera się wiele nazw największych istniejących organizacji charytatywnych.

Kolejną metodą jest głosowanie. Wybierz kilka haseł, po czym poddaj je głosowaniu członkom Twojego zespołu. Dzięki temu nie tylko dowiesz się, które z podanych nazw są najlepsze, ale także zobaczysz wzory pojawiające się wśród najwyżej ocenianych fraz.

Postaw się w pozycji darczyńcy

Metodą, która może pomóc Ci w upewnieniu się, że wybrana przez Ciebie nazwa jest właściwa, jest spojrzenie na nią z perspektywy potencjalnego darczyńcy. Pomoże Ci to w procesie samokrytyki, która jest kluczem do podjęcia właściwej decyzji.

Zastanów się, co czyni Twoją organizację wyjątkową

Jest to jeden z najważniejszych warunków wyboru właściwej nazwy, która pomoże Twojej organizacji się rozwijać i zwiększać swój zasięg. Tym, co decyduje o sukcesie fundacji, jest to, co odróżnia ją od innych, działających w tej samej dziedzinie.

Skup się na rodzaju pomocy niesionej przez Twoją organizację, jej modelu działania, wyjątkowym obszarze funkcjonowania i innych aspektach, które pomogą Ci zidentyfikować jej cechy szczególne. Nie tylko pomoże Ci to rozwijać się we właściwej niszy, ale zapewni Ci również inspirację do znalezienia właściwej nazwy.

Unikalna nazwa

Generator nazw dla organizacji charytatywnych i non-profit służy przede wszystkim do tworzenia niepowtarzalnych haseł dla Twojej fundacji. Przy jego pomocy z łatwością stworzysz setki fraz, z których wybierzesz te unikalne. Dzięki temu unikniesz zbytniego podobieństwa do nazw innych firm non-profit, co mogłoby się odbić negatywnie na Twojej rozpoznawalności.

Ważne

Zawsze upewniaj się, że wymyślona przez Ciebie nazwa nie jest już w użyciu przez inną organizację, firmę, fundację etc. Zrobienie tego odpowiednio wcześnie pozwoli Ci uniknąć rozczarowania lub, co gorsza, problemów z prawem.

Zapotrzebowanie na kreatywność

Według portalu learning.candid.org w samych Stanach Zjednoczonych istnieje obecnie około półtora miliona organizacji charytatywnych. Każdego roku pojawia się wiele tysięcy nowych fundacji, a tempo tego wzrostu zdaje się zwiększać z czasem.

Sprawia to, że stworzenie nazwy dla organizacji staje się coraz trudniejsze, szczególnie że coraz więcej z nich aspiruje do działalności międzynarodowej lub po prostu stara się o międzynarodową uwagę. Z tego powodu coraz więcej fundacji jest rejestrowanych w języku angielskim.

Z pomocą przychodzi nasz generator nazw organizacji charytatywnych i non-profit, dzięki któremu bez zbędnego wysiłku znajdziesz inspirację.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Nie ma jednego sposobu, aby zdecydować, które hasło jest dobre na pierwszy rzut oka. Należy wziąć pod uwagę wiele aspektów nazwy i organizacji. Szczegóły zostały omówione przez nas w powyższym przewodniku.

Nie ma zdefiniowanego procesu, chociaż niezbędnym krokiem będzie szukanie inspiracji. Idealnie posłuży do tego nasz generator nazw organizacji charytatywnych i non-profit. Dobrym pomysłem będzie też inspirowanie się istniejącymi nazwami i przeprowadzenie burzy mózgów ze współpracownikami.

Autor

Emilia Poruszek

Emilia Poruszek

Emilia Poruszek jest doświadczoną autorką treści marketingowych i związanych z tworzeniem nazw biznesowych. Pracuje w branży od 2019 roku.

Pokaż wszystkie posty od

Metodologia

Jakie kroki podejmujemy, aby wspierać firmy?

 • Kto?
  Mamy zespół doświadczonych autorów:
  Nasz zespół wyspecjalizowanych autorów jest po to, by dzielić się swoją wiedzą i pomagać firmom każdej wielkości podczas rozpoczynania działalności.
 • Dlaczego?
  Oferujemy wartościowe treści:
  Oferujemy więcej niż tylko narzędzie do generowania nazw firm. Nasz zespół ekspertów ma pasję i wiedzę, które wykorzystuje do tworzenia poradników, wiadomości, blogów i filmów mających na celu wsparcie Cię podczas rozpoczynania nowej działalności.
 • W jaki sposób?
  Dzięki dokładnym informacjom:
  Nasz zespół redakcyjny sprawdza każdą informację i wykorzystuje przodujące w branży metody obserwacji, by dostarczać istotne, aktualne statystyki i zalecenia. Nasz wewnętrzny zespół nigdy nie chodzi na skróty podczas pisania tekstów i nie wyręcza się narzędziami AI.
Dowiedz się więcej o naszych wytycznych redakcyjnych.
We use cookies to offer you our service. By using this site, you agree to our: Zobacz politykę cookies