Startup Naam Generator

Bent u op zoek naar een naam die net zo revolutionair is als uw bedrijf? Onze Startup Naam Generator bedenkt hem voor u. Nu meteen!

1. Kies uw startup bedrijfsnaam trefwoorden

Bedenk een aantal kernwoorden waarmee u het unieke karakter van uw nieuwe startup zo goed mogelijk beschrijft.

2. Ontwikkel startup bedrijfsnaam ideeën

Met één klik ontvangt u honderden ideeën voor de bedrijfsnaam van uw startup. Met de filters kunt u het keuzeproces stroomlijnen.

3. Selecteer uw startup bedrijfsnaam

Sla uw favoriete startup namen op en stuur ze naar uw e-mail. Kies de meest veelbelovende naam en check of de domeinnaam nog vrij is.

Als er één type bedrijf is waar aan de naam grote waarde wordt toegedicht, is het wel die van startups. Het frisse, hippe en jonge imago van een startup wordt meestal belichaamd door een even zo inspirerende naam. Maar het kiezen van een perfecte naam voor een startup die voldoet aan de hoge vereisten die door de buitenwereld worden gesteld is vaak nog een verdraaid lastige opgave.

In dit artikel helpen wij u met het vinden van geschikte namen voor uw startup. Met behulp van onze Startup Naam Generator kunt u inspiratie opdoen voor namen van uw bedrijf. 

Ook leggen we uit op welke punten u de nadruk dient te leggen bij het geven van een naam aan een startup. We vertellen ook op welke wijze startups vaak succesvol zijn in het ontwikkelen van hun merknaam. Verder bespreken we in detail de namen van verschillende bekende startups.

20 ideeën voor een naam voor uw startup

 • Onus
 • Cupperware
 • Helthi
 • Slush
 • WootCat
 • Omelpha
 • simplysmart
 • &stuk
 • FairyFar
 • Cappin
 • WeCycle
 • Drum&Dance
 • Cig
 • WhyNut
 • Buz Link
 • Siren
 • GoMom
 • Spyderoo
 • Digi Fan
 • Masshare

Korte feiten over namen voor startups 

Laten we beginnen met stil te staan bij het feit dat een startup in elke sector van de economie aanwezig kan zijn. Ja, startups delen bepaalde kenmerken, zoals een duidelijke verbinding met en innovatief gebruik van nieuwe technologieën, een kleinschalige en niet-hiërarchische bedrijfscultuur, en een grote potentie tot verdere groei.

Maar een startup in de gezondheidssector en een startup die zich bezighoudt met het ontwikkelen van e-bikes zullen duidelijk van elkaar verschillen als het gaat om het type klanten dat ze aan willen spreken, het product of de dienst die ze aanbieden, en de kenmerken van het merk die bij voorkeur worden weerspiegeld en belichaamd in de bedrijfsnaam. Waar bij de één professionaliteit en innovatie belangrijk zijn, zal de startup met fietsen vooral een alternatief en hip imago vooropstellen.

Bij het kiezen van een geschikte naam voor een startup, is het daarom belangrijk om rekening te houden met de volgende punten.

1. Wat is belangrijk voor het merk?

De naam van een startup moet intiem verweven zijn met de uitstraling die het merk van de startup dient te hebben. Hoewel dat in de meeste gevallen betekent dat de nadruk zal liggen op een jong, cool bedrijf dat erop uit is te vernieuwen, zijn er ook veel gevallen denkbaar waarbij een startup zich meer als een traditioneel bedrijf wil presenteren. Zeker een startup die zich richt op de zakelijke markt, waarbij verschuivingen naar nieuwe leveranciers vaak volgens meer vaste patronen plaatsvinden, wil wél fris maar ook niet al te hip overkomen.

2. Is de naam schaalbaar?

Een naam voor een startup moet bij uitstek geplaatst worden binnen het denkkader ‘groei’. Het is immers de bedoeling en de verwachting dat de startup binnen afzienbare tijd een explosieve groei zal doormaken. Dit betekent dat de naam van de startup ook schaalbaar moet zijn.

Een goede naam voor een startup dient daarom meerdere kanten op te kunnen. Het moet instrumenteel zijn in de initiële fase van de startup, door het merk en de identiteit van de startup te belichamen in de opstartende fase. Naamsbekendheid is echter van cruciaal belang voor een startup, waardoor het geen optie is na enkele jaren en forse groei de hippe naam voor een meer traditionele in te wisselen. Een goede naam voor een startup moet daarom ook uiteindelijk door een breder publiek begrepen en geaccepteerd kunnen worden.

3. Neem de tijd

In Nederland worden er jaarlijks een paar honderd startups opgericht. Slechts een tien- of twintigtal daarvan is daadwerkelijk succesvol, terwijl de rest al gauw in de vergetelheid belandt. Er zijn natuurlijk veel redenen aan te dragen waarom het succespercentage van startups zo laag ligt. Niet in de laatste plaats omdat een van de factoren bij startups is dat er veel kapitaal noodzakelijk is om de explosieve groei te kunnen ondersteunen die vaak plaatsvindt onder verliesgevende omstandigheden.

Een mogelijke reden echter waarom veel startups het soms niet redden, is te gehaast proberen te cashen met een goed idee. Hieronder valt ook het onvoldoende aandacht schenken aan de ontwikkeling van het merk en de identiteit van de startup, en de rol die hierbij kan worden gespeeld door de naam. Een goede naam voor een startup is onderscheidend, maar ook niet vervreemdend. Deze moet herkenbaar zijn voor een breder publiek als jong en innovatief bedrijf, maar ook niet te veel leunen op de identiteit en de namen van bestaande startups waarmee mensen het bedrijf mogelijk zouden kunnen associëren. 

Kortom, een goede naam voor een startup vereist tijd en onderzoek.

De beste startups

In dit gedeelte bespreken we de namen van enkele bekende Nederlandse startups die de afgelopen jaren hoge ogen hebben gegooid. Op die manier krijgt u een beter inzicht in de vereisten voor een goede naam en kunt u de Startup Naam Generator effectiever inzetten.

bloomon

Deze Nederlandse startup richt zich op het verstrekken van verse bloemen aan gebruikers op abonnementsbasis. De naam en het product van het bedrijf is voor Nederlandse gebruikers al vrij snel duidelijk herkenbaar maar toch ook fris en alternatief, dankzij de vergelijkbare uitspraak van het Nederlandse ‘bloemen’.

Tegelijkertijd is echter ook op slimme wijze aan schaalbaarheid gedacht. Het Engelse ‘bloom’, oftewel bloeien, zorgt ervoor dat het bedrijf op relatief eenvoudige wijze ook in het buitenland activiteiten zou kunnen ontplooien. De uitstraling van de naam, ten slotte, zonder hoofdletter zorgt voor een extra hippe draai aan het bedrijf. Zo wordt benadrukt aan de klant dat hij met een moderne onderneming te maken heeft.

Mosa Meat

Het kweekvlees-bedrijf Mosa Meat is een van de eerste ondernemingen die zich richt op het kweken van vlees in een laboratorium. De naam van het bedrijf is duidelijk gericht op een wereldwijde markt en communiceert direct waar het om draait: vlees. De korte, een- of tweelettergrepige woorden en alliteratie in de naam zorgen bovendien voor een natuurlijke herkenbaarheid, waardoor mond-tot-mondreclame voor het bedrijf goed wordt gefaciliteerd.

Het ‘Mosa’-gedeelte in de naam heeft waarschijnlijk als betekenis ‘oorsprong’, waardoor er gehint wordt op een alternatieve maar ook duidelijk identificeerbare basis van het vlees zelf. Niet langer van een vaak onbekende koe afkomstig, maar exact te herleiden waar het vandaan komt.

Tiqets

Het Nederlandse Tiqets is erop gericht om tal van bedrijven zoals vliegtuigmaatschappijen, hotels en reisbureaus, maar ook musea, dierentuinen en andere evenementenlocaties, een platform te bieden waarop ze gemakkelijk kaarten kunnen aanbieden en verkopen. De naam van het bedrijf is eenvoudig te duiden, maar heeft dankzij de spelling van ‘tickets’ met een ‘q’ toch een frisse uitstraling. 

Het is voor potentiële klanten dankzij de naam meteen duidelijk wat ze aan kunnen treffen, terwijl de naam van de startup ook goed in staat is om op te schalen in nieuwe buitenlandse markten. 

WeTransfer

De tech startup WeTransfer maakt in een klap duidelijk wat ze voor klanten kunnen doen: versturen, in dit geval online bestanden. Doordat het met veelgebruikte communicatiemiddelen zoals e-mail en social media vaak lastig is om grotere bestanden te verzenden, de bestandsgrootte is meestal behoorlijk gelimiteerd, laat de naam van deze startup er meteen geen enkele twijfel over bestaan. ‘We’ versturen het voor u, en ontzorgen u op die manier.

De eenvoud van de naam zorgt ervoor dat het bedrijf niet alleen makkelijk herkenbaar is, maar zorgt ook voor goede schaalbaarheid van de activiteiten van het bedrijf. Helemaal origineel is de naam echter ook weer niet, met verschillende startups die een vergelijkbare constructie van ‘We’ met een toevoeging gebruiken in hun naam, zoals WeWork.

VanMoof

De laatste startup die hier besproken wordt, is de Nederlandse fietsenmaker VanMoof. Deze succesvolle startup had van begin af aan al duidelijke plannen om buiten Nederland aan de spreekwoordelijke weg te timmeren, en dat wordt ook weerspiegeld door de naam. Het ‘Moof’-gedeelte is een simpele verbastering van het Engelse ‘move’, wat bewegen betekent, en zo wijst het ‘Van’-gedeelte van de naam van de startup op een Nederlandse oorsprong. 

Nederland staat in het buitenland goed bekend als fietsland. Veel Amerikanen met een Nederlandse achtergrond kunnen namelijk herkend worden door het ‘Van’ gedeelte vooraan in hun naam. Met een naam als VanMoof wordt daarom op speelse en hippe wijze naar een oer-Hollandse traditie verwezen; een naam die ook in eigen land de juiste toon wist aan te slaan getuige het succes van de startup.

Hoe ontwikkelen startups succesvol een merknaam?

Hoewel veel startups namen hebben die opgebouwd zijn uit logische componenten, is er meer nodig om een naam te hebben die zich ontwikkelt tot een succes. Hoewel de Startup Naam Generator hierbij kan helpen, is het ook belangrijk om aandacht te schenken aan de volgende punten waardoor startups succesvol een merknaam kunnen ontwikkelen.

 • Beschikbaarheid
 • Aanwezigheid
 • Presentatie

1. Kies een naam die beschikbaar is

Het laatste dat u als startup wilt, is een naam kiezen waarmee u later juridische problemen krijgt. Zoals u waarschijnlijk al weet, is het niet toegestaan om dezelfde naam te hebben als een reeds bestaande onderneming die is opgenomen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

Houd er echter ook rekening mee dat namen die veel gelijkenissen hebben met namen van bestaande ondernemingen, zeker wanneer deze hun merknaam hebben geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, juridische problemen kunnen opleveren. Waar een grote corporatie misschien in eerste instantie een kleine onderneming die deze regels overtreedt er met een kleine waarschuwing van af zal laten komen, valt er bij startups vaak meer te halen en zijn de juridische gevolgen dan ook meestal groter. 

Neem bij twijfel daarom ook een juridisch adviseur in de arm, om er zeker van te zijn dat uw startup niet in de nabije toekomst in de problemen komt vanwege de gekozen naam.

2. Zorg voor een naam die kan domineren in zoekmachines

Doordat startups vaak meer creatieve vrijheid hebben bij het kiezen van een bedrijfsnaam, is er in vergelijking met andere sectoren meestal meer ruimte om met de online aanwezigheid van deze naam te domineren. Er kunnen immers meer unieke namen worden gekozen die niet of nauwelijks in de resultaten van de bekende zoekmachines zullen verschijnen.

Wanneer u echter een bedrijfsnaam voor uw startup kiest die meer traditionele elementen bevat, is het belangrijk om uit te zoeken in hoeverre het gemakkelijk is om hoog in de zoekresultaten te verschijnen. Zou u met grote bedrijven moeten strijden om dezelfde ruimte, bedrijven die vaak diepere zakken hebben om aan hun marketing uit te geven? Of zijn de mogelijke concurrenten om de zoekresultaten veelal kleine bedrijfjes die u met relatief gemak kunt verslaan in de zoekmachines?

3. Wees consistent in de presentatie

Een van de redenen waarom veel startups uiteindelijk stranden, is dat er vroeg of laat te veel wordt afgeweken van het oorspronkelijke ingeslagen pad. Om een succesvolle merknaam te ontwikkelen, is het belangrijk om consistent te zijn. Zo zorgt u ervoor dat de early adopters van uw product of dienst loyaal blijven en kunt u een overtuigend merk ontwikkelen met dito waarden.

Dit houdt concreet in dat bij het kiezen van de naam voor uw startup een duidelijk meerjarenplan klaar moet liggen. Op die manier wordt de naam van uw startup duidelijk ingekapseld binnen de plannen die zijn ontwikkeld en nog moeten worden uitgevoerd, en kan een consistente merknaam worden opgebouwd.

Hoe kunt u de Startup Naam Generator gebruiken?

Om de Startup Naam Generator succesvol te gebruiken, is het belangrijk om de volgende stappen in acht te nemen.

1. Kies passende trefwoorden

De Startup Naam Generator maakt gebruik van uw input. Hoe beter en relevanter de trefwoorden zijn die u invoert, des te unieker en toepasselijker de namen die hij genereert. Zorg er daarom voor dat u een flinke lijst van relevante trefwoorden opstelt, zodat u in verschillende combinaties veel diverse en unieke namen genereert.

2. Gebruik de Startup Naam Generator als hulpmiddel

Er is een reden dat een hele industrie op touw is gezet om ondernemers te ondersteunen in het bedenken en vinden van geschikte namen voor bedrijven en producten. Het is namelijk verre van eenvoudig om de perfecte naam te vinden. Houd dit ook in uw achterhoofd bij het gebruik van de Startup Naam Generator. Het is een hulpmiddel ter inspiratie, niet het slotstuk in uw zoektocht naar een geschikte naam.

3. Verken de topresultaten en selecteer een winnaar

Wanneer u een waslijst aan potentiële namen voor uw startup heeft gegenereerd, is het aan u om een lijst met topkandidaten samen te stellen. Dit kunnen er vijf zijn, maar ook tien, twintig of meer. Selecteer de namen op basis van de mate waarin ze tegemoet komen aan uw wensen. Let bij de selectie echter ook goed op de punten die in dit artikel hierboven zijn aangestipt, zoals de schaalbaarheid van de naam en de beschikbaarheid.

Uiteindelijk moet een toegewijd en minutieus schiftingsproces ervoor zorgen dat u met een enkele naam overblijft. Toets deze naam in uw omgeving en verken alle mogelijkheden ervan voor uw onderneming. Zo belandt u uiteindelijk op de winnende naam voor uw startup. We hebben de generator alvast aan het werk gezet.

Veelgestelde vragen

Houd de naam van uw startup kort, helder en herkenbaar. Zorg dat de naam goed resoneert bij de doelgroep en een weerspiegeling is van de waarden van uw bedrijf.

Een goede naam is schaalbaar en instrumenteel in de groei van uw bedrijf. Dat is de belangrijkste voorwaarde voor een naam voor een startup.

De beste namen zijn kort, makkelijk te spellen en ook makkelijk uit te spreken voor een breed publiek. Zo bespoedigt de naam de groei van uw onderneming.

Auteur

Sander Buijs

Sander Buijs

Sander Buijs is een ervaren copywriter, vertaler en redacteur die als freelancer werkt voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Complexe informatie vertaalt hij in originele, overtuigende en makkelijk leesbare teksten.

Laat alle posts zien van

We use cookies to offer you our service. By using this site, you agree to our: Bekijk het cookie beleid