Thuiszorg Bedrijfsnaam Generator

Starten als zelfstandig ondernemer in de thuiszorg? De Thuiszorg Bedrijfsnaam Generator helpt u razendsnel aan een professionele naam.

1. Kies uw thuiszorg bedrijfsnaam trefwoorden

Zet de generator aan het werk met de sleutelwoorden die precies beschrijven wat u in de thuiszorg wilt gaan doen.

2. Genereer thuiszorg bedrijfsnaam ideeën

U ontvangt direct ontelbare ideeën voor een thuiszorg bedrijfsnaam. Met de filters kunt u de namen selecteren op bijvoorbeeld lengte.

3. Selecteer uw thuiszorg bedrijfsnaam

Mail uw favoriete thuiszorg namen naar uw inbox. Neem de tijd om te kiezen en check of de domeinnaam nog vrij is.

Begin voor uzelf in de thuiszorg met een naam waar uw toewijding uit spreekt

Steeds meer verpleegkundigen en verzorgenden beginnen tegenwoordig als zelfstandig ondernemer in de thuiszorg. Het zelfstandig ondernemerschap voor zorgverleners heeft een aantal voordelen, zoals het indelen van uw eigen tijd, het verlenen van de voor u geschikte zorg en het voldoende tijd en aandacht kunnen besteden aan de cliënten. Daarnaast vinden heel veel mensen het een verademing om eigen baas te zijn en onder eigen verantwoordelijkheid te kunnen werken.

Of u nu als ZZP’er aan de slag gaat of ambitieuzere plannen hebt, het ontwikkelen van een goede naam voor uw bedrijf is een van de eerste stappen die u moet nemen. Uw bedrijfsnaam is immers het visitekaartje waarmee u naar buiten treedt. Juist in de thuiszorg, waar het allemaal draait om vertrouwen, aandacht en toewijding is een toepasselijke naam die dit allemaal overbrengt van groot belang. Een naam die daarnaast ook nog eens professionaliteit en deskundigheid uitstraalt. Om u te helpen bij het bedenken van een naam die aan al deze voorwaarden voldoet hebben wij voor u de Thuiszorg Bedrijfsnaam Generator ontwikkeld.

Kies een naam die professionaliteit en zorgzaamheid uitstraalt

Reclame maken binnen de gezondheidszorg is aan strikte regels gebonden. De huisarts mag niet zomaar zeggen dat zijn tarieven lager zijn dan die van de buurman. De tandarts mag niet roepen dat hij de beste beugels maakt. En de fysiotherapeut mag niet beweren dat zijn behandelingen sneller resultaat hebben dan die van de praktijk een paar straten verderop. De informatie die wordt verstrekt moet waarheidsgetrouw, objectief, relevant, verifieerbaar, discreet en duidelijk zijn. Ze mag niet misleidend zijn en niet aanzetten tot onnodige medische handelingen.

Intelligente tool

Als u voor uzelf gaat beginnen in de thuiszorg is een goede naam van essentieel belang om uop een professionele manier te kunnen presenteren. Veel belangrijker dan in de branches waar zonder restricties geadverteerd kan worden om bekendheid te genereren en het gewenste imago te creëren. Daarom hebben we de Thuiszorg Bedrijfsnaam Generator ontwikkeld. Een intelligente tool die kan helpen bij het bedenken van een vertrouwenwekkende naam die professionaliteit en zorgzaamheid uitstraalt.

De Thuiszorg Bedrijfsnaam Generator werkt heel eenvoudig. Het enige wat u hoeft te doen is een aantal kernwoorden invoeren en dit gratis online hulpmiddel genereert direct een hele rits ideeën. Probeer aan de hand van de woorden die u invoert zo duidelijk mogelijk te maken welk gevoel u over wilt brengen, wat uw kernwaarden zijn en waarmee u geassocieerd wilt worden. Hoe specifieker de trefwoorden die u invoert, des te bruikbaarder de ideeën waaruit u kunt kiezen.

Inspirerende voorbeelden

Hieronder vindt u een lijst met ideeën die alvast laten zien waartoe de Thuiszorg Bedrijfsnaam Generator in staat is. Vergeet echter vooral niet om door te lezen want verderop geven we u een aantal handige tips voor het bedenken van een goede naam en bekijken we enkele inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

Voorbeelden van professionele namen voor de thuiszorg

 • Zorg Zacht
 • Naast & Zorg
 • Beter Thuis
 • De Zorgkamer
 • Zij Aan Zij Thuiszorg
 • Zij Zorgt
 • Care 4 Care
 • Een Vertrouwd Gezicht
 • De Ontzorgers
 • Zorg Uit Handen
 • Alle Aandacht
 • Samen Zorgen
 • Samen Thuis
 • Helpende Handen
 • Onze Zorg
 • Altijd Thuis
 • De Thuisblijvers
 • 2 Care
 • Zijde Zorg
 • Zorg & Hulp

Belangrijke dingen om aan te denken voordat u van start gaat

Voor uzelf beginnen in de thuiszorg is de laatste jaren heel goed mogelijk geworden. Wel komt er in de praktijk iets meer bij kijken dan wanneer u bijvoorbeeld als zelfstandig webdesigner wilt starten, om maar wat te noemen. Logisch, want we hebben het hier over een delicaat werkgebied, waar de gezondheid en het welzijn van kwetsbare mensen aan de zorg van uw bedrijf worden toevertrouwd.

Er zijn diverse sites waar duidelijk uiteen gezet wordt waar u allemaal aan moet denken. Na afloop van dit blok vindt u een aantal links waar u terecht kunt voor uitgebreide informatie. Hier op deze plaats vatten we heel kort een aantal punten samen die van belang zijn voor het starten van een eigen bedrijf in de thuiszorg.

Registraties

De eerste stap is natuurlijk het inschrijven van uw bedrijf bij de Kamer van Koophandel. Indien van toepassing zorgt u verder natuurlijk ook voor een geldige inschrijving in het BIG-register. Voor het indienen van declaraties die vergoed worden door de zorgverzekeraar van uw cliënten heeft u daarnaast een AGB-code nodig. Dit staat voor Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners. Het AGB is het landelijke identificatieregister in de zorg, waar iedere zorgverlener of -organisatie een unieke code heeft.

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Begin 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) ingegaan. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Dat betekent dat er nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders zijn. Zo is er bijvoorbeeld een meldplicht en een vergunningstelsel. Via onderstaande link kunt u de nieuwe regels bekijken zodat u helemaal op de hoogte bent.

https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/

Patiëntendossier

Naast het gebruikelijke papierwerk zoals het bijhouden van een goede administratie en het regelen van uw verzekeringen en dergelijke heeft u als zorgprofessional nog een andere taak. Elke zelfstandige zorgverlener is namelijk verplicht voor iedere cliënt een medisch dossier bij te houden. In dit patiëntendossier legt u gegevens vast over onder andere de gezondheid van patiënten en het behandeltraject. Een patiënt heeft het recht zijn of haar medisch dossier in te zien. Het is een wettelijke verplichting om patiëntendossiers ten minste vijftien jaar te bewaren.

Uitgebreide informatie over starten als zelfstandige in de zorg vindt u op deze pagina’s:

https://www.ikgastarten.nl/mijn-branche/zorg/een-bedrijf-starten-in-de-zorg-zo-doe-je-dat

https://www.verpleegcollectief.nl/ZZP%27er%20in%20de%20particuliere%20thuiszorg

5 Tips voor het bedenken van een originele naam voor uw bedrijf

1 – Wees creatief

Zoals gezegd zijn er binnen de gezondheidszorg de nodige restricties voor wat betreft de marketing van uw bedrijf. Daarom is het zo belangrijk om een goede naam te bedenken. Dit is namelijk de perfecte manier om te laten zien wat u doet en waar u voor staat. Daarbij kunt u bijna niet om het woord zorg heen. Maar u kunt altijd proberen er associatieve woorden bij te bedenken of alternatieve termen te zoeken die eveneens aandacht en zorgzaamheid overbrengen. Schrijf alles op wat u maar te binnen schiet en wees niet bang om te spelen met de woorden die u hebt opgeschreven. Combineer woorden, gebruik delen van woorden. Verwijder letters uit woorden om ze er anders uit te laten zien. Bedenk verder dat rijm en alliteratie goed kunnen werken. Alliteratie zorgt voor ritme en laat de naam lekker klinken. Rijm zorgt er bovendien nog eens voor dat een naam beter wordt onthouden.

2 – Hou het kort en bondig

Het gevaar bestaat dat u met behulp van uw bedrijfsnaam zo veel mogelijk probeert te vertellen. Toch is het belangrijk om het niet nodeloos ingewikkeld te maken. Als niemand uw woordgrapje begrijpt schiet u uw doel voorbij. Als een naam er fantastisch uitziet maar nauwelijks uit te spreken is dan werkt het dus ook niet. Hou het kort en bondig. Dat is voor cliënten makkelijker te onthouden en dus bent u makkelijker te vinden als mensen uw product of dienst nodig hebben.

3. Vraag om feedback

Dit is misschien wel een van de belangrijkste stappen die u kunt nemen om uzelf ervan te vergewissen of de naam waar u aan zit te denken een goede optie is. Vraag om feedback bij potentiële klanten of mensen die eveneens in de zorg werkzaam zijn. Vrienden en familieleden kunnen natuurlijk ook, maar alleen als u zeker weet dat ze een eerlijk antwoord zullen geven en dus ook kritiek zullen leveren als dat nodig mocht zijn. U kunt mensen de volgende vragen stellen:

 • Wat denkt u als eerste als u de naam ziet?
 • Met welke dingen associeert u deze naam?
 • Zou u deze thuiszorgservice willen benaderen, alleen al vanwege deze naam?

U kunt ook vragen of ze de potentiële namen een cijfer van 1 t/m 10 willen geven. Dat kan u een goed idee geven van welke naam het populairst is en welke ideeën misschien beter af zouden kunnen vallen.

4. Check of de naam beschikbaar is als domeinnaam

Heeft u eindelijk de perfecte naam gevonden, komt u er vervolgens achter dat u hem helemaal niet kunt gebruiken omdat hij al bestaat en geregistreerd staat. Het gebeurt bijna dagelijks. Controleer daarom of de namen die wat u betreft in aanmerking zouden kunnen komen nog vrij zijn om als domeinnaam te gebruiken. Want misschien wilt u op de sociale media actief worden of een eigen website maken voor uw onderneming. Dan is het wel zo fijn als u daar de bedrijfsnaam voor kunt gebruiken. Vroegtijdig even checken dus.

5 – Maak gebruik van de Thuiszorg Bedrijfsnaam Generator

Voorgaande tips brengen u hopelijk een flink eind op weg. Daarnaast kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van de Thuiszorg Bedrijfsnaam Generator. Dit handige gratis online hulpmiddel werkt heel eenvoudig. U voert een paar sleutelwoorden in en direct worden een aantal mogelijke namen gegenereerd. Hoe meer kenmerken er ingevoerd worden, des te beter de gegenereerde ideeën passen bij uw bedrijf. Zeker weten dat er een naam uitrolt waarmee u uit de voeten kunt.

Inspirerende voorbeelden van namen uit de praktijk

Het bestuderen van bestaande namen in uw vakgebied kan heel inspirerend werken. Hieronder geven we een aantal voorbeelden van thuiszorgorganisaties. Wie weet brengen de bedrijfsnamen die zij hebben gekozen u op ideeën.

Buurtzorg

Buurtzorg is een landelijke thuiszorgorganisatie die geprobeerd heeft het idee van de ‘oude wijkverpleegkundige’ weer terug in de buurt te krijgen. Er wordt gewerkt met zelfsturende teams van hoog opgeleide medewerkers en zonder managers. Hierdoor kan er beter worden aangesloten bij de specifieke wensen en behoeften van de cliënten en krijgen die over het algemeen bekende gezichten over de vloer. In de teams werken verpleegkundigen samen met verzorgenden. Hoewel het inmiddels een enorme organisatie is geworden straalt de naam Buurtzorg nog steeds uit dat het hier zorg betreft die van dichtbij en vanuit de directe omgeving geleverd wordt.

Home Instead

Home Instead Thuisservice is een franchiseorganisatie die zijn manier werken omschrijft als ‘warme zakelijkheid’. De zakelijkheid is nodig om de harde binnenkant van de thuiszorgorganisatie te vormen, waardoor volgens een vast stramien vanuit elke vestiging dezelfde kwaliteit en betrokkenheid geleverd kan worden. De warmte uit zich aan de zachte buitenkant waar met aandacht en begrip van een vertrouwd gezicht getracht wordt mensen gelukkiger ouder te laten worden. En dat doen mensen nu eenmaal liever thuis in plaats van in een verpleeg- of verzorgingshuis. Dat komt allemaal terug in de naam die naast de Engelse vertaling van het zojuist beschreven uitgangspunt tegelijkertijd ook een bepaalde strengheid en geborgenheid combineert.

Kids2care Kinderthuiszorg

Kids2care Kinderthuiszorg is er voor kinderen met een medisch of verpleegkundig ‘extraatje’ en voor hun ouders, broertjes en zusjes. Dit kunnen chronisch of acuut zieke kinderen zijn of kinderen met een verstandelijke of lichamelijke handicap. Kids2care biedt de benodigde verpleegtechnische zorg thuis, op een (medisch) kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of op school. Het concept is een perfect voorbeeld van het aanbieden van een heel specifieke service. Met een naam die direct duidelijk maakt wat de organisatie precies doet.

Thuiszorgteam De Schakel

Thuiszorgteam De Schakel probeert de verbinding te vormen tussen de cliënt, de mantelzorgers en de professionele zorgaanbieders. De Schakel vindt het van groot belang dat mantelzorgers betrokken worden bij de door hen geleverde zorg. Zo wordt bij de intake afgesproken wat de taken van de mantelzorgers zijn en worden zij genoemd in het zorgplan. De kleinschalige thuiszorgorganisatie is 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar en kan de zorg op elk moment van de dag of nacht, binnen één uur starten. Inderdaad, het team kan heel snel schakelen.

Thuiszorg Dichtbij

Het beste verpleeghuis is thuis. Volgens dit uitgangspunt werkt Thuiszorg Dichtbij, een coöperatie van zelfstandig werkende verpleegkundigen en verzorgenden. De coöperatie is gespecialiseerd in het bieden van palliatieve zorg, zorg in de laatste fase van het leven. Wanneer het nodig is blijft de zorgverlener van Thuiszorg Dichtbij 24 uur per dag bij de cliënt thuis, waardoor zelfs mensen met beademing thuis kunnen verblijven. En indien de cliënt op privacy gesteld is wordt een caravan voor het huis gezet waarin de zorgverlener verblijft wanneer deze niet nodig is. Op deze manier is de hulp en zorg altijd heel dichtbij.

Veelgestelde vragen

Zoals gezegd zijn er binnen de gezondheidszorg de nodige restricties voor wat betreft de marketing van uw bedrijf. Daarom is het belangrijk om een goede bedrijfsnaam te bedenken. Dit is namelijk de perfecte manier om te laten zien wat u doet en waar u voor staat. Daarbij kunt u bijna niet om het woord zorg heen. Maar u kunt altijd proberen er associatieve woorden bij te bedenken of alternatieve termen te zoeken die eveneens aandacht en zorgzaamheid overbrengen.

Schrijf alles op wat u maar associeert met thuiszorg, de dienst die u verleent en de specifieke kwaliteiten waarmee u zich onderscheidt. Wees niet bang om te spelen met de woorden die u hebt opgeschreven. Combineer woorden, gebruik delen van woorden. Verwijder letters uit woorden om ze er anders uit te laten zien. Bedenk verder dat rijm en alliteratie goed kunnen werken.

Nee, integendeel. De Thuiszorg Bedrijfsnaam Generator werkt super eenvoudig. U voert één of meerdere sleutelwoorden in en deze handige online tool genereert een groot aantal ideeën voor mogelijke namen. Zo simpel is het.

Ja. De Thuiszorg Bedrijfsnaam Generator is 100% gratis en u hoeft er zelfs niet voor in te loggen. U kunt direct beginnen. Voer uw trefwoorden in en krijg de keuze uit ontelbare ideeën voor goede, aansprekende en originele namen. Dat is nog eens lekker werken.

Auteur

Methode

Wat doen we om bedrijven te ondersteunen?

 • Wie?
  We hebben een team van ervaren schrijvers:
  Ons team van specialisten is aangetrokken om hun kennis en expertise te delen en grote en kleine bedrijven op weg te helpen.
 • Waarom?
  We bieden waardevolle content:
  We bieden meer dan een tool voor het genereren van bedrijfsnamen. Ons team van experts heeft de passie en expertise om tevens ondersteunende handleidingen, nieuwsberichten, blogs en video’s te maken die u helpen bij het opzetten van uw nieuwe bedrijf.
 • Hoe?
  Met nauwkeurige informatie:
  Ons redactieteam controleert of alle informatie klopt en gebruikt toonaangevende data om relevante inzichten, actuele statistieken en op feiten gebaseerde aanbevelingen in de content op te nemen. Ons interne redactieteam bezuinigt nooit op de kwaliteit van het schrijfwerk en vertrouwt niet op AI-tools om het zware werk te doen.
Lees meer over onze redactionele richtlijnen.
We use cookies to offer you our service. By using this site, you agree to our: Bekijk het cookie beleid