Namngenerator och idéer för välgörenhetsorganisationer

Döp din välgörenhetsorganisation eller ideella förening med vår “Namngenerator och idéer för välgörenhetsorganisationer”.

1. Hitta nyckelord för namn på välgörenhetsorganisationer

Fundera ut ett antal nyckelord som har med välgörenhetsorganisationer att göra och infoga dessa i generatorn.

2. Få namnidéer för välgörenhetsorganisationer

Vår smarta namngenerator för välgörenhetsorganisationer kommer att generera originella ordkombinationer som är anpassade för branschen.

3. Välj namn för välgörenhetsorganisationer

Kontrollera online vilka namn som är lediga och ta det som känns rätt för välgörenhetsorganisationer.

Hur du använder vår “Namngenerator och idéer för välgörenhetsorganisationer” 

Vår “Namngenerator och idéer för välgörenhetsorganisationer” är helt kostnadsfri att använda och kan ge dig förslag och idéer på vad din välgörenhetsorganisation eller ideella förening kan heta. När du söker på sidan genereras hundratals olika namnkombinationer och sedan är det bara att välja namnet du tycker är bäst.

Så här gör du för att generera namn med “Namngenerator och idéer för välgörenhetsorganisationer” :

 1. Fyll i den tomma sökrutan med ett eller flera nyckelord i din verksamhet. Se till att knappen för “Visa endast tillgängliga” är på.
 2. Tryck sedan på “Sök”.

Nu ser du alla förslag och idéer på vad du skulle kunna döpa din välgörenhetsorganisation eller ideella förening till. Du kan även välja om du vill söka inom en specifik industri samt via ett filter välja om du vill få upp förslag som innehåller ett eller två ord. Om du bara vill få upp namn som rimmar eller om ditt nyckelord ska stå före eller efter de föreslagna namnen kan du också fylla i dessa kriterierna. Låt dig bli inspirerad och få hjälp med att generera unika namn – snabbt och helt gratis.

20 namnförslag av “Namngenerator och idéer för välgörenhetsorganisationer” till din organisation 

 • Förening Fighter
 • Förening Forever
 • Organization Overdrive
 • Välgörenhet Visionary
 • Happy Välgörenhet
 • Förening Champion 
 • Total Välgörenhet
 • Förening Repair 
 • Unison Förening
 •  Unik Välgörenhet
 • Organisation Pursuit 
 •  Förening Honest 
 •  Reliable Förening
 •  Organization Access 
 •  Infinite Välgörenhet
 •  Välgörenhet Praise 
 •  Grand Organisation
 •  Organisation Grace
 •  Förening TRUE
 •  Faith Välgörenhet

Hur startar man en välgörenhetsorganisation eller ideell förening?

Innan du börjar använda “Namngenerator och idéer för välgörenhetsorganisationer” är det bra att backa ett par steg och påbörja processen i rätt ordning. Innan du bestämmer ett namn är det ett par viktiga saker du bör göra först så att du får en bra struktur i din verksamhet. Att starta en välgörenhetsorganisation eller ideell förening är inte svårt men det underlättar om du har ett par tydliga steg att följa när du påbörjar processen. Därför kommer här några punkter du kan stötta dig mot när du för första gången startar en välgörenhetsorganisation eller ideell förening. 

1. Din vision.

Viljan att skapa en välgörenhetsorganisation eller ideell förening kommer utifrån ett stort intresse eller något du brinner för. Om du inte redan vet exakt vad du vill jobba med, ta en funderare på vad som får dig att bli engagerad. När du kommit fram till ett svar kan du fråga dig själv om andra också brinner för ämnet. Föreställ dig även vilken typ av förändring du vill åstadkomma med din organisation eller förening. Din vision som ska leda ditt arbete bör beskriva ditt slutmål.

2. Definiera ditt ändamål.

Vad exakt kommer organisation att göra? Hur kommer ändamålet att bidra till samhället? När du har kommit fram till detta, skriv en formell uppdragsbeskrivning i ca 3-5 meningar där du klart och tydligt kortfattat kommunicerar vad du gör och vad ditt slutmål är. Denna beskrivning kan du sedan använda till volontärer, samhällsmedlemmar och potentiella finansiärer. Om du har svårt att komma på vad du ska skriva kika på hur andra organisationer beskriver verksamheten på deras hemsidor etc. Du kan sedan också komplettera din uppdragsbeskrivning med ett antal mål som är både enklare och svårare att uppnå.

3. Välj namn.

Nu är det dags att välja namn till din organisation. Som vi tidigare nämnt är det ett hett tips att använda namngeneratorer och idéer för välgörenhetsorganisationer och ideella föreningar när du ska bestämma namn. Både för att det kan hjälpa dig att hitta ett unikt namn som ingen annan förening använder men också för att det kan ge dig många bra idéer som du kan spinna vidare på. Namngeneratorer och idéer för välgörenhetsorganisationer och ideella föreningar är också gratis så du behöver inte lägga ner några pengar på tjänsten utan bara din tid. Det valda namnet ska helst referera till funktionen av din välgörenhet men det behöver inte vara ett personnamn.

4. Skapa bolagsordning/stadgar.

Bolagsordningen eller stadgarna kommer lägga grunden för din organisation. Dessa två termer kan beskrivas som föreningens regelverk och ska innehålla information såsom föreningens namn, vilket ändamål föreningen har, var föreningen har sitt säte, hur konflikter ska lösas inom föreningen med mera. Varje år har man sedan ett årsmöte där man kan lägga till eller ändra stadgarna. Det finns standardmallar du kan använda dig av i början men tänk dock då på att anpassa reglerna till föreningens ändamål och verksamhet. 

5. Inrätta en styrelse samt skaffa revisorer.

Styrelsen kommer att fatta beslut i föreningen och främja välgörenhet – helt enkelt leda föreningens arbete mellan medlemsstämmorna. En eller två revisorer ska också väljas som ska granska styrelsens arbete så att det går i linje med det som beslutats under årsmötet. De kommer också att granska ekonomin i föreningen så att allt går rätt till. 

Nu har föreningen blivit en juridisk person. Det finns inget krav på att en ideell förening ska ha ett organisationsnummer, men det kan komma väl till pass då det behövs för att kunna hyra en lokal, starta ett bankkonto, ansöka om bidrag eller utföra uppdrag åt företag eller kommuner. Organisationsnummer ansöker man om hos Skatteverket. Det kan också vara bra för föreningen att skaffa ett plus- eller bankgiro då ett giro används vid ekonomiska transaktioner som exempelvis vid inbetalning av medlemsavgift samt om föreningen ansöker om bidrag. 

Olika typer av ideella föreningar

En ideell förening kan inte bedriva näringsverksamhet som ger dess medlemmar ekonomisk vinst. Dock kan de bedriva näringsverksamhet om pengarna de tjänar går tillbaka in i verksamheten som ger nytta för andra och går till ideella ändamål. Med ideellt ändamål menas att syftet inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Exempel på dessa ändamål är religiösa föreningar och idrottsföreningar med flera.

Allmännyttiga ideella föreningar

Denna typ av ideella förening är skattebefriad för en del inkomster om den nu uppfyller skattereglernas krav på ändamål, om de har öppen medlemsantagning och hur de använder medlen i verksamheten. Allmännyttig verksamhet syftar på något som hela samhället tycker är värt att stödja såsom välgörenhet, kultur, idrott, utbildning eller ungdomsverksamhet. 

Övriga ideella föreningar

Till skillnad från allmännyttiga ideella föreningar ska övriga föreningar beskattas enligt samma regler som andra juridiska personer. Det innebär att föreningen ska betala skatt för inkomster som exempelvis räntor, utdelningar, vinst vid avyttring av värdepapper och fastighet, rörelse- och fastighetsinkomster. Dock är intäkter i den ideella verksamheten skattefria även för dessa föreningar. Dessa intäkter kan vara medlemsavgifter, gåvor och bidrag med mera. 

Kom igång med din verksamhet

Nu när det formella är ur vägen gäller det att kicka igång föreningen i praktiken. Nedan följer lite tips på hur du kan börja jobba med din välgörenhetsorganisationer och ideella föreningar.

 • Skaffa finansiärer. Börja marknadsföra din förening och kontakta andra organisationer som liknar din. Ta även kontakt med verksamheter som stöder ditt ändamål och förbered en presentation där du kan sälja in din vision till potentiella finansiärer. Var professionell i ditt möte med donatorer, här handlar det om att få förtroende och påvisa yrkesetik. Använd även sociala medier till att sprida ditt budskap på de största plattformarna. Försök att vara koncis in din närvaro online och skapa en proffsig hemsida om du nu inte redan har en. Låt dig inte heller bli avskräckt eller uppgiven om någon beslutar sig för att inte donera, det är bara att fortsätta jobba på så kommer lyckan att vända.
 • Bli aktiv i samhället. Använd dig av annonser för att sprida din förenings namn, vad ni gör och hur det kan gynna samhället. Det är aldrig fel att försöka bli partner med en annan välgörenhetsorganisation då all typ av samarbete ökar din förenings trovärdighet samt kan ge ett behövligt erkännande. 
 • Påbörja ditt välgörenhetsarbete. Det är smart att ha budget så att föreningen kan klara sig utan donationer upp till ett år innan ni påbörjar ert arbete. Sedan vill det till att du använder pengarna klokt. Försök alltid att hålla drifts-och insamlingskostnader under 20 % av dina totala utgifter. Du måste sedan hela tiden se till att varva finansiärer, samla in pengar, skapa program och events, nätverka med andra människor och föreningar och uppnå de mål du satt upp så att du kan se till att din vision blir verklighet. 

Stora hjälporganisationer i Sverige

I Sverige har vi flertalet hjälporganisationer inom alla typer av områden. Vissa av dem har sitt fokus lokalt inom ett smalt område medan andra hjälper till utanför Sveriges gränser och satsar brett. Man kan säga att vi har 10 stycken stora organisationer vilka samlar in mest pengar från allmänheten årligen vilka är Rädda barnen, Röda korset, Hjärt- och Lungfonden, Cancerfonden, UNICEF, Läkare utan gränser, SOS Barnbyar, Frälsningsarmén, Svenska Kyrkan samt Plan Sverige. 

Dessa organisationer står tillsammans för 45 % av alla insamlade medel för välgörenhet samt kulturella och humanitära insatser. När det kommer till vilka organisationer som får mest hjälp och innehar störst budget är Svenska Kyrkan den mest överlägsna. Därefter kommer Rädda barnen, Ersta Diakonisällskap, Röda korset och Cancerfonden. Andra stora svenska hjälporganisationer är Barncancerfonden, Greenpeace och Världsnaturfonden WWF. 

För att kontrollera att saker går rätt till inom dessa organisationer finns en så kallad Svensk insamlingskontroll som är en stiftelse med fackförbunden TCO, LO och SACO samt FAR och Svenskt Näringsliv som huvudmän. Stiftelsen största ansvar är att insamlingen av pengar för välgörande, kulturella och humanitära syften ska ske på ett etiskt hållbart sätt. De kontrollerar att organisationernas insamlingar inte tar oskäliga kostnader i anspråk (10% är en tumregel), att de ständigt utvecklar nya och innovativa metoder för deras insamlingar, att de sedan förvaltar medlen på ett betryggande sätt samt att deras marknadsföring sker på ett sunt vis. Hjälporganisationer som godkänts av Svensk insamlingskontroll har alltid ett plus- eller bankgironummer som startar på 90. 

Om en organisation skulle missköta sig och bryta mot reglerna ovan kan den bli fråntagen rätten att använda ett plus- eller bankgironummer som startar på 90. Därför bör du vara uppmärksam om en förenings bankgironummer börjar på en annan siffra än 90 vilket då påvisar att något inte står rätt till i organisationen.

Vanliga frågor (FAQ)

En ideell förening bildas när:
 1. Minst tre personer skriver ett utkast på bland annat syfte, namn och stadgar.
 2. Ett konstituerande möte hålls där beslut om bildande klubbas och stadgar antas.
 3. På styrelsemötet läggs en verksamhetsplan och budget fram inför nästkommande år som sedan fastställs på årsmötet.

En ideell förening måste du inte registrera hos någon myndighet. Men om du vill att föreningen ska ha ett organisationsnummer vänder du dig till Skatteverket. Om föreningen ska bedriva någon form av näringsverksamhet ska du sedan anmäla föreningen till Bolagsverket.

Inkomster som medlemsavgifter, gåvor och bidrag är oftast skattefria, oavsett om föreningen uppfyller villkoren eller inte. Ideella föreningar ska deklarera varje år. Samma regler gäller för registrerade trossamfund.

Många ideella föreningar väljer att anställa en eller flera personer för att hjälpa och bistå de ideella. Att en ideell förening har anställda är vanligt förekommande och ingenting som står i vägen för att en förening fortfarande är ideell.

En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang. En styrelse kan se ut på många sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ha.

Så går det till att starta en ekonomisk förening
 1. Besluta om start – anta stadgar.
 2. Betala insatsen.
 3. Anmäl och betala avgiften.
 4. Skicka kompletterande uppgifter om något saknas.
 5. Bolagsverket registrerar föreningen.
 6. Verksamheten kan starta.
 7. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor.

Författare

Linnea Krepper

Linnea Krepper

Linnea Krepper är en svensk copywriter med många års erfarenhet av att skriva kreativa texter på både svenska och engelska. Hon tycker om att skapa unika namn för företag.

Visa alla inlägg från

Metodik

Vilka är stegen vi tar för att stödja företag?

 • Vilka?
  Vi har ett team av erfarna skribenter:
  Vårt team av specialiserade skribenter är här för att dela med sig av sina kunskaper och hjälpa företag av alla storlekar att komma igång.
 • Varför?
  Vi erbjuder värdefullt innehåll:
  Vi erbjuder mer än ett verktyg för att skapa företagsnamn. Vårt team av experter har passionen och expertisen att skriva supportguider, nyheter, bloggar och videor för att hjälpa dig att starta ditt nya företag.
 • Hur?
  Med korrekt information:
  Vårt redaktionsteam faktagranskar all information och använder branschledande insikter för att inkludera relevant och uppdaterad statistik samt rekommendationer. Vår interna redaktion tar inga genvägar när de skriver content och förlitar sig inte på att AI-verktyg ska göra grovjobbet.
Ta reda på mer om våra redaktionella riktlinjer.
We use cookies to offer you our service. By using this site, you agree to our: Se cookiepolicy