Namngenerator och idéer för transport- och logistikföretag

Med tjänsten “Namngenerator och idéer för transport- och logistikföretag” kan du välja ett namn till ditt företag – helt utan kostnad.

1. Hitta nyckelord för namnet på ditt transport- och logistikföretag

Lägg till passande nyckelord för transport- och logistikföretag i namngeneratorn.

2. Få namnidéer för transport- och logistikföretag

Klicka på "Generera" och se hur otaliga namn dyker upp på skärmen. Sedan är det bara att titta igenom alla förslag för transport- och logistikföretag och hitta dina favoriter.

3. Välj namn för transport- och logistikföretag

Kontrollera att namnen du gillar är tillgängliga och gör anspråk på ett att ta som ditt transport- och logistikföretagsnamn.

Funderar du på att starta ett transport- och logistikföretag?

Många av världens bolag nyttjar transport dagligen för att förflytta olika typer av varor från en plats till en annan. Frakt är en nödvändighet i dagens samhälle där detta sker genom allt från bilar, buss och tåg till båt och flyg med mera. Logistiken bakom är det som gör att de varor som skickas kommer fram till sin destination. Det handlar om styrning, planering och utförande inom olika processer samt hur varor ska tas emot och hanteras på ett lager. 

Kraven på våra transport- och logistikbolag är idag högre än någonsin, mycket i och med den ökade onlineförsäljningen vilken tär på transportindustrin samt tvingar företagen att utveckla sin miljömedvetenhet. I Sverige har vi som mål att få transporter 70 % fossilfria till år 2023 där tanken är att fler transporter ska ske via järnväg och båt istället för på vägarna som i dagsläget. 

Här kommer fem steg du kan följa när du vill starta ett transport- och logistikföretag.

1. Välj vilken typ av transportföretag du vill starta.

Efter att du valt ett passande namn på ditt företag via tjänsten “Namngenerator och idéer för transport- och logistikföretag” måste du välja vilken typ av företag du vill starta. Det finns många olika branscher som är i behov av transporttjänster. Beroende på vilka typer av varor och produkter du vill frakta samt vart du vill frakta dessa har du tre olika typer av transportföretag du kan starta: personlig transport, lokala eller globala transporter.

2. Vanliga företagsmodeller inom branschen.

De tre vanligaste formerna av företagsmodeller inom transport- och logistikbranschen är enskild näringsverksamhet, handels- eller kommanditbolag samt aktiebolag med begränsat ansvar.

3. Ansök om tillstånd.

Oberoende vilken typ av transportföretag du valt krävs specifika tillstånd som exempelvis kommersiellt körkort, registrering av alla fordon, tillstånd för tunga laster eller gods och försäkringsskydd för förare, passagerare och gods med mera. Dessa ansökningar sker oftast via Transportstyrelsen. 

4. Fastställ din budget.

Dina företagskostnader kan variera beroende på vilken typ av företag du startat men du bör alltid ha skapat en väl genomförd affärsplan innan du börjar köpa in saker till verksamheten. Detta så att du vet hur stora driftkostnader du kan förvänta dig.

5. Köpa eller leasa fordon.

Detta är ett beslut du måste ta efter din egen research då det finns både fördelar och nackdelar med båda alternativen. Dock tipsar vi om att ta en extra titt på hur du kan leasa utrustningen du behöver.

Yrkesroller inom transport och logistik

I Sverige har vi många människor vilka arbetar inom transport- och logistikbranschen då vi har många företag som verkar inom sektorn (gör som många av dem och välj ett företagsnamn via tjänsten “Namngenerator och idéer för transport- och logistikföretag”). 

Transport och logistik är två delar som nästintill alltid går hand i hand eftersom varorna som transporteras ofta också lagras någonstans före samt efter transporten. För att hela processen ska flyta på så smidigt som möjligt krävs mycket personal som kan jobba med att köra transporterna samt ta hand om logistiken vad gäller hantering och styrning av de produkter och varor som transporteras. 

Transportör: Denna yrkesrolls huvuduppgift är att se till att varorna som transporteras når mottagaren i tid och att varorna är i bra skick. Många av transporterna sker idag på våra vägar via lastbil men det förekommer också tåg- och flygtransport. I landet har vi flertalet åkerier som sköter detta där de flesta transporter sker från norr till söder. För att bli Transportör måste du har lastbilskörkort och beroende på vilka varor du vill transportera kan det även komma att krävas ytterligare intyg och bevis. 

Logistikarbetare: Du som arbetar med logistik har som uppgift att ta emot de varor och gods som transporteras med lastbil, tåg eller flyg och lagra dessa på ett säkert sätt tills de hämtas upp igen eller skickas ut till kund. Här är det viktigt att kunna planera och styra flödet av material som kommer in samt att processen från upphämtning till slutkund sker på ett smidigt sätt. En förutsättning för att detta ska fungera är att transport och logistik har en tydlig kommunikation med varandra.

Materialplanerare: En materialplanerare arbetar oftast för en tillverkare eller tillverkningsföretag där dennes uppgift är att se till att det material som tillverkaren behöver för att göra sin produkt finns tillgängligt. Som planerare har du också ansvar över att planera och hantera tillverkningsprocessen samt lagerkontrollen, du jobbar ofta därför nära inköpsavdelningen eller köparen för tillverkaren. För att kunna bli materialplanerare behöver du ha gått en grundutbildning i företagsekonomi, teknik eller industriell ledning.

Transportledare: I denna roll arbetar du med att planerar och samordnar transportuppdrag. I detta ingår att välja transportvägar och transportmedel, skapa frakt- och kostnadskalkyler, skaffar extra transportkapacitet, utreda och handlägga reklamationer samt sköta kontakten med kunder, underleverantörer, myndigheter etcetera. 

Som transportledare kan du arbeta på ett företags distributionsavdelning, på ett transport- och speditionsföretag, vid flyget eller järnvägen, på ett taxiföretag eller för lokaltrafiken. Du bör ha en examen från Fordons- och transportprogrammet inom gymnasieskolan men det finns även utbildningar du kan gå inom Yrkeshögskolan. 

Supply chain planner: Som supply planner är du ansvarig vad gäller inköp från olika leverantörer samt att säkerställa att företaget har rätt lagertäckning på sina produkter. I denna roll sätts din problemlösningsförmåga ständigt på prov där du också måste se över vilka risker som finns och vidta rätt åtgärder för att hantera dessa. Jobbet handlar mycket om att stärka och utveckla relationer till företagets leverantörer då det krävs ett tajt samarbete mellan supply planner och leverantör. 

Produktionssamordnare: En produktionssamordnare kan ha en varierande roll beroende på inom vilken bransch denne jobbar i. Överlag är det produktionssamordnarens uppgift att stötta cheferna för inköpsavdelningen på företaget vad gäller den operativa verksamheten. Du sammanhåller och ansvarar även för organisationens verksamhetsöversikt samt har ett visst ekonomiskt ansvar,  med stöd av ekonomiavdelningen, när det kommer till ekonomisk uppföljning med mera.

Andra roller inom transport och logistik:

 • Logistikchef
 • Produktionsplanerare
 • Inköpare
 • Transportansvarig
 • Supply chain manager
 • Demand supply planner
 • Leverantörsutvecklare
 • Informationslogistiker

Fraktföretag och deras miljöansvar

Som tidigare nämnt är det idag mängder av företag, stora som små, som är beroende av att både motta samt leverera varor och produkter genom frakt. Ibland sker detta inom landet men i många fall sker frakten även utanför Sveriges gränser där många är inblandade i processen för att den ska gå så smidigt till som möjligt. 

Förutom alla de faktorer som är inblandade i fraktprocessen innebär också frakt en stor påverkan på vår miljö. Oberoende om transporten är kort eller lång så lämnar den ett klimatavtryck som vi idag måste minimera. Så vad kan fraktföretag göra för att lämna ett så litet avtryck på klimatet som möjligt? Att ta hänsyn till faktorerna nedan kan både rädda miljön samt innebära en lägre kostnad för företaget. 

 • Planera transporten i detalj. Ju mer insatt företaget är i processen desto bättre chans finns det för dem att förbättra dess olika delar.
 • Välj tågtransporter istället för flyg. Flygfrakter har alltid en oerhört mycket större klimatpåverkan än exempelvis tåg. 
 • Var noga med packningens emballage. Beroende på vilket typ av emballage företaget använder kan det göra stor skillnad för miljön. 
 • Finns det andra klimatkompenserade metoder?

Hur du använder tjänsten “Namngenerator och idéer för transport- och logistikföretag”

Att välja namn till sitt företag är ett strategiskt beslut som kräver mycket research och eftertanke. Att vara kreativ skadar inte men du bör inte välja första bästa namn du hittar för att du tycker det låter häftigt. Vi rekommenderar dig istället att få passande namnförslag via en tjänst såsom “Namngenerator och idéer för transport- och logistikföretag” där du får upp hundratals olika namnkombinationer, alla baserade på dina ifyllda kriterier. Denna tjänst är helt kostnadsfri och det tar bara ett par sekunder att få förslag på unika namn för din business. Testa tjänsten “namngenerator och idéer för transport- och logistikföretag” nu med detsamma. 

Gör bara så här: Fyll i den tomma sökrutan med ett eller flera nyckelord i din verksamhet. Se till så att knappen för “Visa endast tillgängliga” är på, annars kan du få fram förslag som redan är tagna. Tryck sedan på “Sök”. Dessa namnkombinationer är alla baserade på dina specifika kriterier och de sökord du fyllt i. Nu är det bara att kika igenom dessa och välja om du vill använda en färdig kombination eller göra en egen utifrån de förslag du fått. Tjänsten “Namngenerator och idéer för transport- och logistikföretag” hjälper dig med ditt nya företagsnamn. 

20 namnidéer av “Namngenerator och idéer för transport- och logistikföretag”

 • Loyal Logistics
 • TRUE Transport
 • Snabb transport & Co
 • Beyond Logistics
 • Freight Transport
 • Ideal Logistik
 • Auto Transport
 • Logistic Living
 • Transportsio
 •  Transportly
 • Logistikorama
 •  Transportella
 •  Transportx
 •  Reliable Logistics
 •  Access Logistik
 •  Vista Transport
 •  Arrange Logistics
 •  A1 Logistik
 •  Brilliant Transport
 •  Direct Logistik

Leasa din transportutrustning

När du startat ditt transport- och logistikföretag och valt ett namn genom tjänsten “Namngenerator och idéer för transport- och logistikföretag” så kommer du att behöva utrustning så att du kan transportera de varor och produkter som ska fraktas. Transportutrustning såsom lastbilar och dylikt är dyra att köpa in men var lugn, du behöver inte köpa all den utrustning du kommer att använda. Här kommer fem anledningar till varför du bör leasa din utrustning istället. 

 • Processen är snabb. Det går fort att leasa utrustning och processen är simpel. Efter 24 timmar har du oftast fått ett beslut om din ansökan har godkänts eller inte. När du leasar kan du därför lägga ner din tid på att styra upp verksamheten istället för att genomgå en krånglig och lång köpprocess. 
 • Det är flexibelt. Som med de flesta andra verksamheter kan intäkterna gå upp och ner där det vissa perioder är mycket jobb medans andra är lugnare. När du leasar kan du göra detta under de perioder när du har många uppdrag för att sedan dra ner på dina kostnader när jobben är få. På detta viset kan du enklare matcha betalningar med intäkter. Att leasa skyddar dig även mot oväntade utgifter vilka kan uppkomma från skador och slitage.
 • Skyddar din kreditvärdighet. Då du vid leasing enbart betalar en liten del av vad utrustningen är värd är det mycket säkrare för dig än att köpa. Det ger dig också mycket pengar över till annat som behövs i din verksamhet samtidigt som det lämnar din kreditvärdighet orörd. 
 • Du kan lätt uppgradera din utrustning. När du leasar kan du smidigt uppgradera eller byta ut din utrustning. Ett leasingavtal är alltid tidsbegränsat vilket gör att du kan bestämma ifall du vill fortsätta leasa samma utrustning eller uppgradera till en annan lösning. Detta är ju helt klart svårare att göra om du istället skulle äga din utrustning. 
 • Spara pengar. Här kommer en revisor väl till hands. Beroende på var din huvudsakliga verksamhet bedrivs och är registrerad kan du ha möjlighet att göra vissa skattebesparingar när du fixar utrustning. Kolla därför med din revisor eller en skatteexpert som vet exakt vad som gäller i ditt område.

Vanliga frågor (FAQ)

Logistiker är ett samlingsnamn för olika yrkesgrupper som styr flöden av material, information och betalningar inom och mellan företag och organisationer. Här ingår bland annat transportplanerare, informationslogistiker, inköpare och produktionsplanerare.

Bedömningen av vilken typ av transport som utförs görs utifrån var godset lastas på och av samt vilket land som transportföretaget är etablerat i.
 • Bilateraltransport. Transport av gods mellan två stater varav fordonet är registrerat i den ena.
 • Transittransport.
 • Tredjelandstransport.
 • Cabotagetransport.
 • Kombinerad transport.

Logistik är kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden samt till dessa kopplade resurs-, informations- och monetära flöden. Det handlar om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredsställa olika parter i en flödeskedja.

Hur varor produceras och transporteras kommer att vara oerhört viktiga beslutskriterier för kunden – något som kommer göra att allt fler företag kommer att sträva mot ett hållbart arbetssätt. Redan idag är hållbarhet något man talar mycket om inom logistikbranschen, men inget man betalar pengar för.

Vem passar som logistiker? Du som gillar att vara kreativ och är bra på problemlösning kommer att trivas som logistiker. Logistik handlar till stor del om att identifiera kärnan i ett icke fungerande flöde och föreslå lösningar. Ofta med alternativa lösningar på problemet.

Författare

Linnea Krepper

Linnea Krepper

Linnea Krepper är en svensk copywriter med många års erfarenhet av att skriva kreativa texter på både svenska och engelska. Hon tycker om att skapa unika namn för företag.

Visa alla inlägg från

Metodik

Vilka är stegen vi tar för att stödja företag?

 • Vilka?
  Vi har ett team av erfarna skribenter:
  Vårt team av specialiserade skribenter är här för att dela med sig av sina kunskaper och hjälpa företag av alla storlekar att komma igång.
 • Varför?
  Vi erbjuder värdefullt innehåll:
  Vi erbjuder mer än ett verktyg för att skapa företagsnamn. Vårt team av experter har passionen och expertisen att skriva supportguider, nyheter, bloggar och videor för att hjälpa dig att starta ditt nya företag.
 • Hur?
  Med korrekt information:
  Vårt redaktionsteam faktagranskar all information och använder branschledande insikter för att inkludera relevant och uppdaterad statistik samt rekommendationer. Vår interna redaktion tar inga genvägar när de skriver content och förlitar sig inte på att AI-verktyg ska göra grovjobbet.
Ta reda på mer om våra redaktionella riktlinjer.
We use cookies to offer you our service. By using this site, you agree to our: Se cookiepolicy