namngenerator för företag inom sociala media

Generera ett namn till ditt företag inom sociala media nedan.

Writer Ashley

Ashley S.
Varumärkes- och marknadsföringsspecialist

Hur du namnger ditt företag inom sociala media

Hej, jag heter Ashley (varumärkesexpert) och jag kommer att guida dig genom vår detaljerade fyrstegsplan som hjälper dig att komma på innovativa namn för ditt företag inom sociala media. Nedan hittar du tjugo exempelnamn som jag skapade genom denna process och härnäst ska jag visa dig hur du kan skapa egna exempelnamn. För att komma igång kan du prova får namngenerator för företag inom social media ovan och sedan scrolla neråt för att påbörja det första steget till att namnge ditt företag.

 1. ReachMe
 2. Crowdly
 3. Inbound Media
 4. ShareMe
 5. DigiCupid
 6. Zoom
 7. Binary Diary
 8. WeShare
 9. Spectrum
 10. MateVidz
 1. Right Tune
 2. Vivid
 3. Outreach Media
 4. Viraly
 5. BuzzTalk
 6. Now Podcast
 7. ShareIt
 8. Social Shout
 9. ClickMe
 10. SnapTalk

Skapa ett unikt företagsnamn med vår företagsnamngenerator!

Fyra steg till att namnge ditt företag inom sociala media

Denna fyrstegsprocess kommer att hjälpa dig att namge ditt företag inom sociala media. I det här exemplet skapar jag ett namn för ett sociala media-företag som förmedlar en anda av att nå ut till människor, dela innehåll och skapa kontakt med andra individer och grupper. Nedan följer varje steg som jag använde mig av för att skapa dessa företagsnamn.

How to name a Social Media Business

Klicka för att se inforgrafiken

#1) Brainstorma dina namnideer

Börja med att brainstorma ord som skulle passa till ditt företagsnamn. I mina namnideer har jag använt ord så som ”share”, ”reach”, ”talk” och ”click”. Som du kan se kan samtliga ord relateras till social media. De antyder ockå att du kan förvänta dig att nå vissa människor, skapa kontakter och vara soical. Ditt mål i det här steget är att skapa en lista med ord eller namn som du associerar med ditt företag eller din tjänst.

Om du har kört fast kan du prova vår företagsnamngenerato.

Dessa är mina ideer efter att ha brainstormat:

ReachMe

Crowdly

Inbound Media

ShareMe

DigiCupid

Zoom

Binary Diary

WeShare

Spectrum

MateVidz

Right Tune

Vivid

Outreach Media

Viraly

BuzzTalk

Now Podcast

ShareIt

Social Shout

ClickMe

SnapTalk

#2) Skapa en urvalslista

När du har en lista av möjliga namn är det dags att analysera dina ideer. Radera alla namn som skulle vara svåra att komma ihåg, stava eller uttala. Behåll namn som har varumärkespotential, låter bra, är minnesvärda och som förmedlar ditt märkes värderingar, din produkt eller din tjänst till din målgrupp.

Nedan fölljer en checklista som du kan använda dig av för att korta ned din namnlista:

 • Är namnet enkelt och lätt att komma ihåg?
 • Är namnet lätt att läsa och att uttala?
 • Är namnet annorlunda än konkurrenternas?
 • Förmedlar namnet en relevant betydelse?
 • Undviker namnet överanvända ord och klicheer?

Min urvalslista:

Crowdly

Viraly

SnapTalk

WeShare

 

Removed Ideas:

Reach Me

Inbound Media

ShareMe

DigiCupid

Zoom

Binary Diary

Spectrum

MateVidz

Right Tune

Vivid

Outreach Media

BuzzTalk

Now Podcast

Share It

Social Shout

ClickMe

Skapa ett unikt företagsnamn med vår företagsnamngenerator!

#3) Få feedback

Du kommer vid det här laget att ha en lista med 3-6 riktigt bra sociala media-företagsnamn och du kan nu börja fråga potentiella kunder eller personer som arbetar inom din idustri för feedback (din målgrupp). Undvik feedback från familj och vänner. De är mer benägna att hylla alla dina ideer helt oavsett om de är bra eller dåliga och de är inte dina kunder.

Ställ frågor som till exempel:

 • Vad är det första du kommer att tänka på när du hör namnet?
 • Är det medryckande?

Med feedback från dina kunder kan du sedan fråga dig själv om namnförslaget fortfarande är relevant och om det representerar
ditt företag på det sätt du avsett.

Mina kunders feedback:

Crowdly

Namnet ger intrycket av att det handlar om en tjänst som kommer att placera klienter och deras företag framför en målgrupp/rätt sorts människor.

Viraly

Det här namnet förmedlar att det handlar om en tjänst som kommer att skala viralt innehåll och kommunicerar rätt meddelande inför tustentals människor.

SnapTalk

Namnet förmedlar att det handlar om en tjänst som sammankoppar slumpmässigt utvalda personer under en begränsad tid samt skapar ett band och en kontakt.

WeShare

Namnet förmedlar att det handlar om en tjänst som fokuserar på att dela innehåll och att placera det framför rätt publik.

#4) Kolla tillgängligheten

I det här läget är det bra att ha åtminstone tre riktigt bra sociala media-företagsnamn på din lista utifall att något av namnen redan är upptaget. Du kan göra en snabb företagsnamnsökning online för att se om ditt namn är tillgängligt i ditt land. Gör också en sökning för att se om namnet är tillgängligt för varumärkesregistrering och för registrering som domännamn.

Kolla domäntillgänglighet

Analysera konkurrenternas namn

För att hjälpa dig att brainstorma potentiella företagsnamn så ska vi ta en titt på tre framgångsrika företag inom sociala media och gå igenom varför samt hur de har valt sina företagsnamn och varför de fungerar för dem.

Facebook Logo

Facebook är det största och mest populära sociala media-företaget idag. Företaget startade upp med målet att skapa en community bland Harvardstudenter. Det initiala namnet var Friendster men det döptes om till Facebook eftersom profilerna kallades Facebooks. Namnet förmedlar en stark personlig kontakt eftersom användare skapar sina egna profiler, knyter kontakter med andra människor och delar sina åsikter – precis som att skriva sin egen bok. Namnet är också väldigt sunt, lätt att minnas och varumärkesvänligt.

Snapchat Logo

SnapChat är plattformen där främlingar kan kommunicera genom att dela foton som försvinner efter några sekunder. Namnet säger bokstavligen att kommunikationen inte är så djup utan snarare kort och kul. Namnet är också väldigt sunt, lätt att minnas och varumärkesvänligt.

Instagram Logo

Instagram är en sociala media som består av två ord. ”Insta”, som hänvidar till den snabba, omedelbara kameran, samt ”gram” som hänvisar till telegram. Den här sociala median fokuserar på att dela foton och att skapa kontakt mellan människor som är lika varandra samt till communities. Namnet är lätt att uttala, sunt, svårt att glömma och är mycket varumärkesvänligt.

5 tips för att namnge ditt sociala media-företag

Det ideala namnet bör vara enkelt, minnesvärt samt bör samtidigt också ha en betydelse. Här är mina 5 tips på saker att
hålla i minnet när du skapar dina hemsidenamn.

1. Analysera konkurrenterna

Genom att börja med att analysera dina konkurrenter kan du spara dig själv en hel del tid under processen. Genom att veta vilka namn du bör undvika och förstå varför samt hur dina konkurrenters företagsnamn fungerar för dem, får du hjälp att skapa ditt eget företagsnamn. När du analyserar dina konkurrenter, tänk på förljande:

 • Vilka sorters företags- eller produktvärderingar förmedlar deras företagsnamn? Hur fungerar det för dem?
 • Finns det en trend i hur dessa företag namnger sig själva? Är det bäst att undvika att framstå som bara ”ännu ett av de företagen”.
 • För vem går det bäst? Varför fungerar det för dem och kan jag komma på ett bättre namn?

2. Fokusera på att namnge ditt företag – inte på att beskriva det

Ett vanligt misstag som de flesta företag gör är att ge företaget ett namn som är för bokstavligt eller som har ord som är överanvända inom sociala media, så som bild, like eller klicka. Ett mer effektivt företagsnam bör förmedla ditt företags och produkters värderingar på en djupare nivå till dina kunder. Försök att ge ditt företag ett namn som har en bakgrundshistoria.

Som ett exemple kan vi ta en titt på ett existerande företag inom sociala media kallat ”LinkedIn”.

Namnet förmedlar bokstavligen att sajten handlar om att knyta an med likasinnade människor och sociala media är i första hand om att skapa meningsfulla kontakter. Namnet består inte av de vanligaste och mest använda termerna inom sociala media, är varumärkesvänligt och lätt att minnas.

3. Hur du skapar ett mer minnesvärt namn

Att skapa ett minnesvärt företagsnamn är det första steget till in i dina kunders sinne men är också lättare sagt än gjort. Ditt företagsnamn bör sikta på att fånga dina kunders intresse och få din produkt att stå ut bland alla konkurrenter. Några tips för att skapa ett minnesvärt namn:

 • Använd rytmisk uttal eller alliteration (LinkedIn)
 • Försök att använda ett ord som inte skulle vara relevanta annat än i sammanahanget (FaceBook – Face som i bokstavligen personens ansikte förmedlar att personer själv för presentera sig och vara aktiv så som de vill)
 • Var kort och koncis.

4. Köp ett företagsnamn som kan varumärkesregistreras

Företagsnamn som har potential för varumärkesregistrering är namn som är meningslösa men som är lätta att läsa och uttala. De använder sig ofta av ett mönster som består av vokal/konsonant/vokal. De är vanligtvis korta, medryckande samt enkla att uttala och att minnas. Några exempel på varumärkesnamn för sociala media-företags hemsidor är:

 • Ezio Media
 • Telvius Media
 • Magnus Media

Du kan hitta en fullständig lista på företagsnamn med varumärkespotential hos Domainify.com

5. UNDVIK ATT KOMBINERA ORD BARA FÖR ATT SKAPA ETT UNIKT NAMN.

Ett annat vanligt misstag som ägare till hemsidor vanligtvis gör är att skapa en dålig kombination av ord när de inser att deras namnide redan är upptaget. Ett exempel: Terry döper sitt företag till SnapTalk men upptäcker att namnet redan är upptaget. På grund av att han redan har bestämt sig att detta är vad han vill döpa sin hemsida till försöker han hitta namn som låter likt så som SnappTalk, SnapTalking eller SnaapTalk.

Som du ser är dessa ideer ett steg bakåt eftersom de varken är medryckande, lätta att uttala eller är särskilt minnesvärda. I en sådan situation föresler vi att helt sonika börja om från början och använda de tips som vi tidigare har nämnt.

Skapa ett unikt företagsnamn med vår företagsnamngenerator!

trendande ord

Nedan ser du topptrendande termer som används för att namnge sociala media-företag.

Pad

Life

Space

Insta

Tag

Snap

We

Chat

Talk

Tube

Meet

Var kreativ

Prova att kombinera eller att använda kreativa ord för att skapa ett nytt namn för ett sociala media-företag.

WeComm (We + Communicate)

Chatzee

Snapper (Snap as in photo, Snapper is a type of fish)

Meetly (”ly’ is a trending name ending)

SpacePad

TagSpace

Ord kopplade till kommunikation eller sociala media

Försök att använda ord som är kopplade till sociala media för att skapa ett relevant företagsnamn.

Babble

Chat

Comment

Connect

Converse

Courier

Discuss

Follow

Handle

Like

Link

Message

Messenger

Notify

Send

Snap

Subscribe

Talk

Voice

Yap

Var kreativ

Prova att kombinera eller att använda kreativa ord för att skapa ett nytt namn för ett sociala media-företag.

WeComm (We + Communicate)

Chatzee

Snapper (Snap as in photo, Snapper is a type of fish)

Meetly (”ly’ is a trending name ending)

SpacePad

TagSpace

Kom ihåg att testa vår namngenerator för sociala media-företag!

Share your business name ideas
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments