Namngenerator för handelsbolag

Vill du starta handelsbolag? Välj ett namn via vår namngenerator för handelsbolag, det kostar inget och du får förslag på ett kick.

1. Hitta nyckelord för namnet på ditt handelsbolag

De nyckelord du väljer att söka på i generatorn ska vara kopplade till de tjänster ditt handelsbolag erbjuder.

2. Få namnidéer för handelsbolag

Efter att du fyllt i dina sökord i generatorn klickar du bara på "Generera" för att få upp tusentals namnidéer för ditt handelsbolag på ett ögonblick.

3. Välj namn för handelsbolag

Välj ett unikt namn som matchar ditt handelsbolag och dess tjänster samt värderingar.

Funderar du på att starta handelsbolag?

Är du sugen på att starta ett handelsbolag? Välj bolagsnamn genom vår namngenerator för handelsbolag. Tjänsten är helt gratis och det tar bara ett par sekunder för generatorn att generera hundratals namnförslag som du kan välja mellan. 

Ett handelsbolag fungerar lite annorlunda än andra typer av företagsformer. Handelsbolaget har två eller flera delägare, vilka kan vara både privatpersoner eller företag, där bolaget är en juridisk person i sig. Inom ett handelsbolag är dess delägare alltid ytters ansvariga vad gäller företagets eventuella skulder samt aktiva avtal, vilket betyder att varje delägare kan tvingas betala ur egen ficka om bolaget skulle ha skulder. 

Då det kan handla om mycket pengar är det viktigt att delägarna ingår i ett så kallat kompanjonavtal där allt som ni kommit överens om skrivs ner. Det kan till exempel handla om hur ni ska fördela vinsten eller hur processen ska se ut om någon av er vill gå ur bolaget med mera. Det finns inget som säger att ni måste uppföra ett avtal mellan er, men det kan ge er ett ekonomiskt skydd om något skulle hända bolaget.

Exempel på punkter som kan ingå i ett kompanjonavtal:

 • arbetsfördelning
 • ränta på insatt kapital
 • säkerheter för lån
 • arbetstider
 • uttag och andra förmåner
 • befogenheter, vem som har rätt att gör vad
 • hur företaget ska värderas om en delägare vill dra sig ur eller avlider
 • hur överskott respektive underskott ska fördelas
 • åtgärder vid långvarig sjukdom
 • på vilka villkor nya delägare kan ansluta sig
 • ömsesidig försäkring.

Om du nu funderar på att starta ett handelsbolag kan du få tips och hjälp att hitta ett passande namn till bolaget via vår namngenerator för handelsbolag, vilket är helt kostnadsfritt. 

Hur du använder vår namngenerator för handelsbolag

Ditt bolagsnamn bör vara ett unikt sådant, ett som får människor att lägga namnet på minnet. Vår namngenerator för handelsbolag hjälper dig att hitta det perfekta namnet för din business genom att generera hundratals olika ordkombinationer utefter dina kriterier – snabbt och kostnadsfritt. 

Så gör du:

 1. Fyll i den tomma sökrutan med ett eller flera nyckelord i din verksamhet. Se till så att knappen för “Visa endast tillgängliga” är på. 
 2. Tryck på “Sök”. 

Nu får du upp massvis av olika förslag och idéer på vad du skulle kunna döpa ditt bolag till. Välj också om du vill söka inom en specifik industri eller om du enbart vill få upp förslag som rimmar till exempel. Hitta ditt ultimata bolagsnamn idag med vår namngenerator för handelsbolag. 

Olika företagsformer och dess skillnader

Det finns flertalet olika företagsformer i Sverige, dock är det fem stycken som är absolut vanligast: Enskild näringsverksamhet, Aktiebolag, Handelsbolag eller kommanditbolag, Ekonomisk förening samt Ideell förening. Dessa företagsformer har olika villkor och regler så välj den formen som passar din verksamhets syfte och din livssituation bäst. Nu kommer vi gå igenom vad de olika företagsformerna innebär och vilka som är de största skillnaderna.

Enskild näringsverksamhet

Du som privatperson kan starta en enskild näringsverksamhet, eller enskild firma, där du ensam driver och ansvarar för företaget. Du som enskild firmatecknare är ingen juridisk person då det inte finns någon gräns mellan dig som individ och ditt företag, din verksamhets organisationsnummer är nämligen ditt personnummer. Du är därför personligen ansvarig för ditt företags eventuella skulder samt ingångna avtal. Om du tycker risken känns hög kan du alltid teckna en företagsförsäkring. 

Du kan ha anställda i din enskilda näringsverksamhet men då måste du först registrera dig hos Skatteverket som arbetsgivare. Som med många andra företag måste du med enskild firma ha koll på alla ekonomiska transaktioner inom företaget och bokföra dessa enligt reglerna. Om du har flera verksamheter inom samma firma bokför du alla transaktioner tillsammans och skattar för dessa samtidigt. 

För att få starta en enskild näringsverksamhet måste du vara över 16 år men då krävs också ett samtycke från förmyndare, som ofta är en förälder, samt en överförmyndare fram tills du fyllt 18. Överförmyndare finns i alla kommuner som du och din förmyndare måste ansöka hos för att kunna starta din verksamhet. Denna ansökan sker via en särskild blankett som kommunen bistår med.

Aktiebolag

Ett aktiebolag kan startas av flera personer som då tillsammans blir delägare, eller aktieägare, i företaget. Men för att kunna starta ett aktiebolag krävs en kapitalinsats på minst 25 000 kronor. Detta kapital behöver inte bestå av fysiska pengar utan kan vara en egendom som är till nytta för verksamheten, dock måste en revisor först värdera egendomen så att den kan användas som aktiekapital. Det som är den största skillnaden mellan ett aktiebolag och andra företagsformer är att du som aktieägare normalt sett inte har ett personligt ansvar för företagets eventuella skulder.

En styrelse krävs i ett aktiebolag. I publika bolag måste styrelsen bestå av minst tre styrelseledamöter, varav en ska vara ordförande. Bolaget måste även ha en verkställande direktör, vd, samt en revisor. För privata aktiebolag gäller lite andra regler när det kommer till styrelse med mera. Stora bolag, som har mer än 25 anställda, ska också ha arbetstagarrepresentanter i styrelsen vilka utses av facket. Varje år ska varje aktiebolag hålla bolagsstämma där man bland annat beslutar om årsredovisningen och hur företagets vinst eller förlust ska disponeras.

Handelsbolag och Kommanditbolag

Till skillnad från ett aktiebolag, som kräver en kapitalinsats, behövs det inga pengar eller egendomar för att starta ett handelsbolag eller kommanditbolag. Men det betyder också att du som delägare är ansvarig över att betala bolagets skulder, om det finns några, eller eventuella avtal. 

Oftast har ett handelsbolag två eller flera delägare där alla alltid är personligt och solidariskt ansvariga gentemot utomstående, något som aldrig kan avtalas bort. Som tidigare nämnt är det starkt rekommenderat att du som delägare skapar ett kompanjonavtal vilket kommer vara en stor trygghet för alla inblandade om en situation skulle uppstå. Diskutera gärna avtalets innehåll med en utomstående rådgivare. 

Ett kommanditbolag är en typ av handelsbolag där vissa delägares ansvar är begränsade utefter vad de satsat i företaget. Dessa personer kallas då kommanditdelägare och har oftast ingen rätt att ta beslut om hur bolaget ska styras och dylikt. Ett kommanditbolag kräver dock att minst en delägare, en så kallad komplementär, har ett fullständigt ansvar över företaget. 

Ekonomisk förening

Om ni är minst tre personer som vill starta en verksamhet kan en ekonomisk förening vara ett alternativ. Utöver grundarna krävs även minst tre medlemmar där både juridiska och fysiska personer är tillåtna. Varje medlem ska betala en medlemsinsats, en summa som föreningen bestämmer, vilket ger dem rätt till att vara med och ta beslut om föreningens regler och vad som gäller. Medlemmarna i en ekonomisk förening är aldrig ekonomiskt ansvariga för föreningen, de riskerar enbart medlemsavgiften.

Syftet med en ekonomisk förening är att den ska främja dess medlemmars ekonomi på något sätt, exempelvis genom att de får en anställning, bättre priser eller sänkta kostnader etcetera. Andra intressen kan även främjas av föreningen men det ekonomiska intresset ska alltid vara i fokus, bra exempel på en ekonomisk förening är olika bostadsrättsföreningar. Likt ett aktiebolag måste även en ekonomisk förening ha en styrelse vilken ska bestå av minst tre personer. Denna styrelse representerar föreningen och är ansvarig för verksamheten. 

Ett annat krav inom en ekonomisk förening är att den ska ha stadgar, vilket innebär ett grundläggande regelverk. Stadgarna kan innehålla information om allt från verksamhetens detaljer såsom dess namn, som ni bestämt via vår namngenerator för handelsbolag, med mera till regler vad gäller föreningsstämman vilken ska hållas varje år. I stadgarna kan ni också bestämma om det ska finnas någon begränsning till vem som får bli medlem i er förening. Kanske vill ni bara ha en viss yrkesgrupp eller personer som bor inom ett specifikt område, det är upp till er att bestämma. 

Ideell förening

Istället för ett ekonomiskt intresse har en ideell förening ett ideellt ändamål som syfte. En ideell förening får alltså inte bedriva en ekonomiskt gynnsam verksamhet. Deras ideella ändamål kan exempelvis vara att jobba för dess medlemmars olika rättigheter eller för mer allmännyttiga ändamål såsom att motverka fattigdom eller hunger. 

För att du ska kunna starta en ideell förening krävs minst tre personer vilka bestämmer föreningens syfte samt namn, där du kan ta hjälp av vår namngenerator för handelsbolag. Du måste inte registrera en ideell förening men om du nu vill göra det, så att föreningen får ett organisationsnummer exempelvis, krävs att ni skriver stadgar samt väljer en styrelse, som inom andra typer av företagsformer. Du registrerar sedan föreningen hos Skatteverket.

Det finns inte många lagar kring hur en ideell förening ska fungera, förutom vissa skatteregler. Det som är viktigt att komma ihåg angående en ideell förening är att du kan bedriva näringsverksamhet så länge medlemmarna inte går med ekonomisk vinst. 

Om det dock ändå skulle ske blir föreningen en oregistrerad ekonomisk förening utan rättskapacitet vilket innebär att medlemmarna, eller de personer som agerar i föreningens namn, personligen måste betala föreningens skulder. Föreningen kan annars bedriva näringsverksamhet om de intjänade pengarna går till allmännyttiga verksamheter, såsom idrottsverksamheter för barn eller ungdomar på den aktuella orten. 

Till skillnad från övriga ideella föreningar är allmännyttiga sådana skattebefriade vad gäller vissa specifika inkomster, om de uppfyller Skattereglernas krav på ändamål vill säga: att verksamheten är öppen för alla samt hur de intjänade pengarna används. En allmännyttig verksamhet ska stödja något som gynnar samhället, det kan handla om välgörenhet, idrott, utbildning, kultur eller ungdomsverksamhet. Ibland kan det vara bättre att en viss del av en ideell verksamhet drivs genom ett företag vilket gör det enklare för dig att skilja mellan den ideella verksamheten och affärsverksamheten. 

20 namnidéer av vår namngenerator för handelsbolag

Att välja namn till sitt handelsbolag kräver eftertanke. Det finns även vissa regler som måste följas för att Bolagsverket ska godkänna ditt namnförslag. Ett namn till ett handelsbolag måste exempelvis alltid innehålla ordet “handelsbolag”. Namnet kan även beskriva din verksamhet men då måste ett ortnamn eller ditt efternamn och dylikt adderas, till exempel Karlssons Cykelservice Handelsbolag eller Cykelservice i Piteå Handelsbolag. 

Du kan även använda dig av en bokstavskombination såsom P.T. Cykelservice Handelsbolag eller hitta på ett fantasiord som Handelsbolaget Mirfa eller Mirfa Cykelservice Handelsbolag. Ta hjälp av vår namngenerator för handelsbolag för att hitta ett passande namn till ditt handelsbolag. Nedan kommer 20 exempel på bolagsnamn från vår namngenerator för handelsbolag.

 • Lagerlöf Invest Handelsbolag
 • Amaze Handelsbolag
 • Bolt Handelsbolag
 • P.A. Sport Handelsbolag
 • Lindts bilverkstad Handelsbolag
 • Estate i Malmö Handelsbolag
 • Hunddagis Eskilstuna Handelsbolag
 • Sarami Fashion House Handelsbolag
 • Handelsbolaget Cojo  
 •  Mannheim Construction Handelsbolag
 • Handelsbolaget Veronica Parfymeri
 •  Handelsbolaget R.K. Logga & Tryck
 •  Ashbari Matservice Handelsbolag
 •  Lunaj Handelsbolag
 •  Ravi Sportartiklar Handelsbolag
 •  Handelsbolaget Svenssons Färg
 •  Handelsbolaget Kulti
 •  Lailas Saft & Sylt Handelsbolag
 •  Wilhelminus Handelsbolag
 •  Fred Event Handelsbolag

Vanliga frågor (FAQ)

I ett handelsbolag beskattas delägarna för sin andel av verksamhetens vinst. Handelsbolaget beskattas inte för vinsten. Istället beskattas varje delägare för sin andel av vinsten. Under året kan du som delägare ta ut pengar ur ditt bolag.

Bolagsmännen driver handelsbolaget

Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän. I ett handelsbolag är bolagsmännen personligt ansvariga för företagets avtal och skulder.

Fördelen med ett handelsbolag är att man inte behöver ha något kapital i bolaget när man startar det. Det gör handelsbolag lämpliga för till exempel två personer som vill starta ett mindre konsultföretag. Nackdelen med handelsbolag är att alla som driver bolaget har delat ekonomiskt ansvar.

De som har ett företag med stora utvecklingskostnader och kunder som inte betalar direkt tar förmodligen så stor risk att aktiebolag är en bättre företagsform än ett handelsbolag. Här är fördelarna med aktiebolag: + Lätt att skilja på egen och företagets ekonomi.

Handelsbolagets delägare erhåller ingen egen lön ur handelsbolaget. Den som är delägare i ett handelsbolag erhåller i skatteteknisk mening, ingen lön ur sitt eget handelsbolag. De pengar som man tar ut ur bolaget kallas ”egna uttag” och om man sätter in pengar så kallas dessa för ”egna insättningar”.

När två eller flera personer kan driva företag som Handelsbolag. Skillnaden till enskild firma är att företaget är en juridisk person men ägarna är solidariskt obegränsat personligt ansvariga. Med detta menas att en fordringsägare kan kräva vem som helst av ägarna på hela skulden.

Författare

Linnea Krepper

Linnea Krepper

Linnea Krepper är en svensk copywriter med många års erfarenhet av att skriva kreativa texter på både svenska och engelska. Hon tycker om att skapa unika namn för företag.

Visa alla inlägg från

Metodik

Vilka är stegen vi tar för att stödja företag?

 • Vilka?
  Vi har ett team av erfarna skribenter:
  Vårt team av specialiserade skribenter är här för att dela med sig av sina kunskaper och hjälpa företag av alla storlekar att komma igång.
 • Varför?
  Vi erbjuder värdefullt innehåll:
  Vi erbjuder mer än ett verktyg för att skapa företagsnamn. Vårt team av experter har passionen och expertisen att skriva supportguider, nyheter, bloggar och videor för att hjälpa dig att starta ditt nya företag.
 • Hur?
  Med korrekt information:
  Vårt redaktionsteam faktagranskar all information och använder branschledande insikter för att inkludera relevant och uppdaterad statistik samt rekommendationer. Vår interna redaktion tar inga genvägar när de skriver content och förlitar sig inte på att AI-verktyg ska göra grovjobbet.
Ta reda på mer om våra redaktionella riktlinjer.
We use cookies to offer you our service. By using this site, you agree to our: Se cookiepolicy