Generator för varumärkesnamn

Generera ideer för ditt varumärke nedan.

Bästa sättet att komma på bra namn till ditt varumärke

Hejsan, jag heter Elin och är varumärkesexpert. Jag kommer i denna guide att visa dig hur du kommer på det bästa möjliga namnet till ditt egna varumärke. 

Att utveckla ett riktigt bra varumärkesnamn innebär mer än bara att komma på en smart idé. I den här artikeln tar vi en titt på allt från varumärkets mål, marknaden för din målgrupp och hur det demografiska intresset påverkar namngivningsprocessen. Vi analyserar vad som är ett bra varumärkesnamn, tar en titt på de bästa exemplen, brainstormar idéer och ger dig inspiration till ditt varumärkesnamn. För att namnge ditt företag eller varumärke så krävs det en hel del research och granskning. Namnet bör inte bara relatera till din produkt, utan också ha en djupare association som fångar essensen av ditt företag. Det behöver kunna identifieras med företaget och det bör också vara lätt att minnas. När människor ser ditt varumärke ska de snabbt känna igen det och det bör också trigga en positiv, känslomässig respons.

Viktiga saker som ett varumärkesnamn bör åstadkomma:

 • Det bör vara unikt och stå ut från konkurrenterna.
 • Det bör vara lätt att uttala, minnas och att identifiera.
 • Det bör relatera till produkten på något sätt, förmedla information om dess poäng, fördelar och kvaliteten på produkterna som företaget producerar.

När det kommer till ditt varumärkesnamn behöver du också tänka på hur det ser ut från andra språks perspektiv. Är det lätt att översätta och ändrar en översättning dess mening?

HUR DU NAMNGER DITT VARUMÄRKE

Det finns ett flertal saker att tänka på när du ska namnge ett varumärke. Fundera över varumärkets mål och dess målgrupp. Du bör också kolla på dina konkurrenter – vad gör dem bra och vad kan du göra för att göra det ännu bättre? 

 1. Börja med att skapa en lista över ord som relaterar till ditt varumärkes identitet. Bland dessa ord behöver du fundera över vad varje ord pekar på och förmedlar. Passar order till ditt syfte? Skulle det kunna finnas bättre ord som synonymer som också skulle kunna fungera?
 2. När du har fått till en stor lista med ord är der dags att radera de ord som kan ha en negativ effekt. Du bör också radera namn som känns främmande och är svåra att uttala eller stava till. Fundera sedan över hur dessa ord kommer att tas emot utomlands.
 3. Ta dina favoritord och skapa en lista med ideer.
 4. Gå igenom listan med ditt varumärkes mål i åtanke. Var inte för snäll när du kortar ner listan utan gå rakt på sak och ta bort alla du inte anser är tillräckligt slagkraftiga. Försäkra dig om att namnen möter alla lagliga krav, är unikt och att du kan få tag på dessa namn till dina sociala medier samt som domännamn.
 5. Ta de kvarvarande namnen och lista ut vad andra människor tycker. Att fråga konsumenter kommer att vara en stor hjälp i det här läget.
 6. Du vill också fundera över hur varumärket kommer att visualiseras, vilken sorts reklam du kan köra för att nå ditt namns mål. Hur passar det med ditt namn?
 7. Upprepa processen till du hittar ett namn som känns rätt. Det kan ta veckor eller bara några få timmar. Ha inte alldeles för bråttom, dessa saker kan ta tid och det är viktigt att du kommer på ett bra namn. Be om feedback från andra människor. När du känner att du har kommit i mål så kan du registrera namnet.

Några tips för att namnge ditt varumärke

Ett bra varumärke ska vara relevant, tilltalande, unikt och ge inspiration. Det bör innehålla attributer och associationer till ditt varumärkes identitet.

1. Vad är det som utgör ett varumärke?

Ett varumärke är som ett löfte. Det garanterar att produkten tillverkad av det företaget, samt kommer att tillhandahålla det som är förväntat. Det är ett löfte om kvalitet och design, men detta är mycket mer än bara din produkt.

Ett varumärke fungerar genom associering som kommunicerar olika sorters funktioner. Människor använder varumärken för att göra kategoriska val. Ett starkt varumärke har möjligheten att göra människor uppmärksam på vad företaget representerar, vad det erbjuder och över tid kommer ett varumärke att leda till att det är lättare att fatta ett beslut om att köpa produkten.

“A brand is built over time, by the impressions, one has of the company, its products or services, and is confirmed (or destroyed) by experiences.”

Det har gjort undersökningar om detta, och i en undersökning så kom de fram till att över 50% av personerna som deltog var mer benägna att köpa produkter eller tjänster från ett varumärke som de kände till sedan tidigare.

Ett varumärke är uppbyggt kring ett nät av olika associationer som framställs för konsumenten. Många av konsumenterna är påverkade av olika etiska konsekvenser och detta kan vara avgörande till om kunden kommer köpa produkten eller inte. Till exempel, om ett varumärke säljer produkter som är billigare än genomsnittet, men det är välkänt att de använder sig av barnarbete för att framställa sina produkter, så kommer detta resultera i att många bojkottar märket, just av etiska skäl. 

Varumärket blir därför ansiktet utåt och kunden kommer att koppla sig till detta på ett personligt plan.

2. Tänk på varumärkets positionering

Positioneringen av ditt varumärke kan vara en nyckel till din marknadsföringsstrategi. Du behöver hålla koll på vad dina kunder har för behov och önskemål för att kunna göra ditt varumärke så konkurrenskraftigt som möjligt.

Inom återförsäljiningsindustrin är kunder överösta av varumärken och produkter. Det är därför viktigt för dig att hitta din nisch samt ta reda på vilka likheter och skillnader mellan din egna produkt och dina konkurrenters. Du vill försöka undvika att bara bli en i mängden och därför sticka ut och samtidigt utveckla en slags lojalitet till ditt varumärke. Lyckas du bra med positioneringen av ditt varumärke så kommer detta bli en nyckel utåt till dina kunder och din målgrupp.

Tänk på din nisch och vad som trendar just nu inom det ämnet. Tänk också på vad som kan associeras med just din nisch. Vi kan ta ett exempel där det handlar om organisk mat. Du kanske då tänker på mat och recept – ställ dig själv frågan vad du tror din målgrupp skulle kunna vara intresserad av. Fråga också vilka andra varumärken de kunderna dras till just för tillfället och varför det sker.

Disney är ett exempel på smart varumärkespositionering. Deras logga har förvandlas flera gånger men den håller sig fortfarande någorlunda till originalet så man kommer att fortsätta känna igen den trots att den ändra. De för tankarna till underbara animationer och sagor som de är så välkända för. De har en lite snurrig aura som mestadels är riktad till barn, men dess unika och tydliga identitet väcker nostalgi även hos äldre generationer. Det lägger också fokus på precis vad det är känt för – animation. Om deras logga hade varit fokuserad runt en tråkig sorts typografi hade de antagligen fått kämpat mer för att nå sina målgrupper och för att väcka samma känslomässiga respons.

3. Håll ditt varumärkes identitet i minnet

Kort sagt är ett varumärkes identitet något som organisationen använder för att identifiera sig själv. Det är en unik identitet som har byggts upp genom att unika funktioner har associerats med märket. Ett varumärkes identitet bör vara lätt att relatera till och att ideer knutna till kunden själv kan leda till större chans till försäljning.

Varumärkesidentitet är hur organisationen vill uppfattas på marknaden. Det kan handla om kvalitet eller så kanske de identifierar sig med en välgörenhetsfråga.

Vi kan ta ett exempel som Descended från märket Odin. Det är ett litet klädmärke som har byggt en identitet runt uppfattningen att vikingar är starka. Detta är något som får deras sportkläder att sticka ut bland konkurrenterna. De har byggt den här uppfattningen kring sitt namn och har stöttat idén genom smarta marknadsföringskampanjer med namn som många känner till. Ett exempel på detta är Ben Mudge, en personlig tränare som varje dag kämpar mot sin cystiska fibros. Detta hjälpte till att försäkra människor om att märkesidentitet kan associeras till att stå stark även i motgångar.

När du tänker på ditt eget varumärkes identitet behöver du överväga några saker. Var du vill att märket ska vara om 5 (eller till och med 10) år. Fundera över kulturen kring varumärket – inte bara marknadsföring utåt utan även på arbetsplatsen. Detta hjälper dig att lägga an en ton, få till din varumärkespositionering samt bygga relationer.

Fundera på hur du kan visa upp alla idéer som gör din varumärkesidentitet och hur den kan associeras till att ge både igenkänning med kunder samt att det skiljer sig från konkurrenter.

En stark varumärkesidentitet bör vara ett hopkok av allt ett varumärke vill uppfattas som och det gäller inte bara namnet utan färgläggning, en logga och en tagline.

4. Planera en image för ditt varumärke

Varumärkets image stannar hos kunderna, det är deras uppfattning om varumärket och vad det står för. Ett varumärkes image är mycket mer än bara logotypen samt namnet. Tre av de huvudsakliga punkterna du behöver fundera över när du vill skapa ditt varumärkes image är:

 1. Loggan
 2. En slogan som är kort och som stödjer varumärkets värden
 3. Visuell identitet: Det bör vara en intressant, engagerande, minnesvärt, unikt och konstant genom all marknadsföring som är till för att bygga ditt varumärkes image och identitet.

5. Skissa på ditt varumärkes personlighet

Varumärkespersonlighet är tonen, det mänskliga ansiktet, det antropomorfismiska associationen som skapar en känslomässig respons. Att skapa ett emotionellt band är ett av de större problemen för varumärken idag. Ett sätt att uppnå det är genom att matcha varumärkets personlighet med kunderna själva.

Dyson är ett exempel. Det är ett innovativt, vetenskapligt och smart sätt att närma sig tillverkning av dammsugare. De tar ett ganska tråkigt vardagsämne och slänger sitt varumärke på det, ger det personlighet och deras konsumenter älskar det.

Henry Hoover är ett annat exempel på tillverkare av dammsugare. De gav sina dammsugare ett mänskligt namn och ett ansikte. Det låter människor bygga ett band till deras varumärke på ett djupare plan. Associationen till en människa (genom ett mänskligt namn i detta fall) gör varumärket mer minnesvärt och får ett ganska tråkigt föremål att framstå som roligt.

Skillnaden mellan ett varumärkes image och varumärkespersonlighet är att det tidigare är den fysiska fördelen som associeras med varumärket, medan personligheten handlar mer om att väcka en känslomässig respons.

Referenser

 1. Chovanová, H.H., Ivanovich A., & Babčanová, D.  (2015) “Impact of Brand on Consumer Behavior” Procedia Economics and Finance, Vol. 34,  pp. 615-621: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115016767
 2. Jeon, J.E., (2017) “The impact of brand concept on brand equity” Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship Vol. 11 No. 2, 2017 pp. 233-245: https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/APJIE-08-2017-030
 3. Malär, L., Krohmer, H., Hoyer, W.D. and Nyffenegger, B. (2011), “Emotional brand attachment and brand personality: the relative importance of the actual and the ideal self”, Journal of Marketing, Vol. 75 No. 4, pp. 35 – 52:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057740805700954

Analys av varumärkesnamn

Nedan kommer jag att analysera några av världen mest välkända varumärken för att hjälpa dig att förstå hur de har använt sig av de tips jag nämnde tidigare.

Google

Google är ett av de största varumärken som finns och dess namn kommer faktiskt ur en felstavning av ordet Googol. En googol är det näst största talet som finns:  1 x 10^100. De valde att döpa google till detta eftersom de sökte efter ett namn som skulle kunna representera den största tillhandahållaren av data. Efter att ha sett felstavningen Google så fastnade namnet.

Disney

Disney har fått sitt namn efter grundaren Walt Disney. Det är viktigt att uppmärksamma att namnet Disney är ett ovanligt namn och det sticker därför ut som varumärkesnamn. Dess betydelse och personlighet har blivit synonymt med underhållning. Genom åren har studion producerat animation av hög kvalitet, de har flyttat gränser och experimenterat med teknologi vilket har placerat dem i förgrunden för underhållningsindustrin. Varumärket är nu en slags överenskommelse, byggt på historia som hänger på namnet, ett löfte om kvalitet, hög standard och originell underhållning.

Verizon

Verizon är en blandning av två ord. Först ordet ”veritas” som är latin för ”sanning” och sedan ordet Horizon. Att blanda dessa två ord är ett kraftfullt budskap för ett varumärke inom telekommunikation. Horizon skildrar storhet och storlek på företaget. Veritas visar att varumärket är pålitligt och adderar lite klass till namnet. Resultatet är ett minnesvärt ord som är helt unikt och relativt kraftfullt.

Lululemon

Lululemon – personerna bakom Lululemon gjorde något lite annorlunda när de namngav sitt varumärke. Deras initiala tanke var att skapa något som skulle vara inbjudande för den Japanska marknaden genom att vara svårt att uttala på Japanska. De trodde att ljudet ”l” inte fanns i det japanska alfabetet och varumärket behövde trovärdighet på den nordamerikanska marknaden. Intressant nog gör allitteration av all ”l” namnet till ett riktigt roligt ord att säga på engelska och det hjälper varumärket att få en stark följarbas i väster.

Nike

Nike gick igenom flera olika alternativ innan det blev det varumärke vi känner till idag. Detta är ett praktexempel som bevisar hur svårt det kan vara att komma på det perfekta namnet för ditt varumärke. Vid uppstarten ville grundarna Bill Bowerman och Phil Knight döpa företaget till Dimension 6. De tog nämligen inte namnet Nike förrän 1971. Nike är den grekiska guden för vinst. Det är lätt att se varför detta namnet är perfekt till ett varumärke som tillhandahåller sportrelaterade produkter. I tillägg till detta så är det också kort och enkelt att komma ihåg. Deras välkända symbol är ett försök till att förmedla en känsla av rörelse. Symbolen kallas för “Swoosh” och är en av de absolut mest kända logotyper. 

Amazon

Jeff Bezos ville döpa sitt företag till Cadabra tillbaka i år 1995. Han övertalades till att inte göra det då ordet låg för nära order cadaver, och det är ganska självklart att döda djur inte är något man vill förknippas med. För att undvika att beblandas med dessa negativa associationer valde de istället namnet Amazon, den största floden i världen. Anledningen till att de valde detta namn är för att floder ses traditionellt som det mest effektiva sättet att transportera varor på.

Inspiration till varumärkesnamn

Nedan har jag skapat några ideer för varumärkesnamn inom varierande industrier för att ge dig en uppfattning om hur processen fungerar.

 • Edge Technologies: Ett enkelt namn så som Edge är lätt att minnas och har en klar anknytning till den teknologiska marknaden. Ordet förmedlar att företaget handlar om innovativa produkter som är lite bättre än konkurrenternas. Det är däremot inte helt unikt eftersom det finns flera produkter av Samsung – som Galaxy Edge till exempel – som redan finns på marknaden. En variant av detta kan dock vara en intressant startpunkt.
 • Daemon: Detta är ett intressant ord. I grekisk mytologi betyder det ett inre väsen eller en kraft som guidar dig. Inom teknologi är det ett underprogram som kör som en bakgrundsprocess snarare än att vara under direkt kontroll av användaren. Detta är ett ord som besitter ett flertal meningar och får det därför att sticka ut.
 • Paramore: Genom att kombinera orden parameter och more får du ett namn som förmedlar att man går det extra steget, och gärna längre än vad som är möjligt. Utöver det är en “paramour” en “älskare” vilket förmedlar en slags intimitet hos varumärket.
 • Blended Flavours: Ett namn som är rakt på sak till ett matföretag. Blended Flavours ger en positiv känsla av unika och nya smaker.
 • Bubblicious: Ordet kombinerar bubbles och delicious. Det skulle vara ett mycket intressant namn för ett företag som tillverkar drycker eller godisar riktade till barn. Ordets barnsliga natur begränsar dock möjligheterna för märket längre fram.
 • Activate: Aktiv, aktivera. Passar som ett namn för en butik som tillhandahåller sportprodukter. Det fungerar som ett slags kommando, som uppmanar människor till att aktivera sin sportiga sida. Det öppnar för en möjlighet inom marknadsföring som kan handla om människor som uppnår sina mål.
 • Sword and Shield: Detta skulle fungera som ett varumärke för mäns sportkläder. Det hänvisar till gamla vapen som numera är romantiserade.
 • Eros: Den romerska kärleksguden. Ett perfekt namn för ett skönhetsvarumärke.
 • Mi Amor: En förlängning på idén Eros. Mi Amor betyder min älskade. Det ger nästan intrycket av att vara ett kommando. Även här och som ett skönhetsvarumärke talar det till kundernas önskningar och behov.
 • Advocate: En ”advocate” är en vän och någon som stöttar dig. Som ett klädmärke förmedlar det ett intressant meddelande. Är kläderna dina ”advocats” och stöttar ditt sinne för mode, eller är du ”advocate” för ditt varumärke? Eftersom det fungerar åt båda håll engagerar det kunder på en djupare nivå.

NÅGRA SISTA SAKER ATT KOMMA IHÅG NÄR DU SKAPAR DITT VARUMÄRKE

Vi har gått igenom ett flertal punkter och erbjudet ett stort antal idéer för att hjälpa dig längs vägen mot ett perfekt varumärkesnamn. Om du har läst så här långt hoppas vi att artikeln åtminstone har hjälpt dig några steg närmare ditt varumärkesnamn.

Om du bara tar med dig en sak från den här artikeln, förstå att ditt märke består av mer än bara ett namn. Namnet är bara startpunkten. Det är grunden som du kan bygga ditt varumärkes identitet på. Ditt varumärkesnamn behöver knyta an till din målgrupp på en känslomässig nivå. Det bör vara unikt, lätt att minnas och klart och tydligt förmedla personligheten och budskapet bakom ditt varumärkesnamn.

Försök att inte begränsa dig med ett mycket specifikt namn som relaterar till en produkt eller ett område. Tänk istället i termer av att bygga positiva associationer. Undvik intensiva och frånstötande namn eller namn som är svåra att uttala. Slutligen, kom ihåg att fundera över hur du vill att ditt varumärkesnamn ska uppfattas på den internationella marknaden.

Metodik

Vilka är stegen vi tar för att stödja företag?

 • Vilka?
  Vi har ett team av erfarna skribenter:
  Vårt team av specialiserade skribenter är här för att dela med sig av sina kunskaper och hjälpa företag av alla storlekar att komma igång.
 • Varför?
  Vi erbjuder värdefullt innehåll:
  Vi erbjuder mer än ett verktyg för att skapa företagsnamn. Vårt team av experter har passionen och expertisen att skriva supportguider, nyheter, bloggar och videor för att hjälpa dig att starta ditt nya företag.
 • Hur?
  Med korrekt information:
  Vårt redaktionsteam faktagranskar all information och använder branschledande insikter för att inkludera relevant och uppdaterad statistik samt rekommendationer. Vår interna redaktion tar inga genvägar när de skriver content och förlitar sig inte på att AI-verktyg ska göra grovjobbet.
Ta reda på mer om våra redaktionella riktlinjer.
We use cookies to offer you our service. By using this site, you agree to our: Se cookiepolicy