Groen en Duurzaam Bedrijfsnaam Generator & Ideeën

Met de Groen en Duurzaam Bedrijfsnaam Generator beschikt u over ontelbare ideeën om te laten zien dat u zich inzet voor een betere wereld.

1. Kies uw groen en duurzaam bedrijfsnaam trefwoorden

Voer de trefwoorden in die zo goed mogelijk beschrijven waar uw groene en duurzame bedrijf precies voor staat.

2. Ontvang groen en duurzaam bedrijfsnaam ideeën

In een mum van tijd ontvangt u vele honderden inspirerende ideeën voor een groene en duurzame bedrijfsnaam.

3. Bepaal uw groen en duurzaam bedrijfsnaam

Kies de groen en duurzaam bedrijfsnaam die u het beste vindt passen. Controleer ook meteen of de domeinnaam nog vrij is.

Verantwoord ondernemen begint met een toepasselijke bedrijfsnaam

Stel, u heeft als bedrijf de afgelopen tijd flink geïnvesteerd in duurzaamheid. De grondstoffen die u gebruikt, uw productiemethoden, de bedrijfsdoelstellingen, op alle mogelijke gebieden heeft u hard gewerkt om uw bedrijf aan te passen aan de eisen van deze tijd, maar in uw bedrijfsnaam is dat niet terug te zien. Hoogste tijd dus voor een nieuwe naam waarin u nieuwe positie tot uiting komt.

Of misschien staat u op het punt om een bedrijf te starten en weet u zeker dat u zich van de concurrenten kan onderscheiden omdat u aantoonbaar groener en duurzamer opereert. Dan mag het duidelijk zijn dat het belangrijk is om een naam te ontwikkelen waarin deze onderscheidende positie ook tot uitdrukking komt.

Het belang van duurzaamheid

De helft van alle millennials vindt het belangrijk om in het dagelijks leven duurzame keuzes te maken. Bij het kopen van producten houden zij rekening met het groene karakter van een bedrijf. Ook bij hun carrièrestappen wordt daarnaar gekeken. Jongere generaties willen sociale verandering doorvoeren. Zij willen werken voor bedrijven die hun waarden delen en die echt het verschil maken. Dus ook voor het aantrekken van professioneel talent is het belangrijk dat de naam van uw bedrijf duurzaamheid uitstraalt.

Intelligente tool

De ontwikkeling van een goede en passende naam is een tijdrovend proces. Tijd die u wellicht niet heeft of liever aan andere dingen besteedt. Daarom hebben wij voor u de Groen en Duurzaam Bedrijfsnaam Generator ontwikkeld. Een intelligente online tool die u helpt bij het creëren van een naam waarmee u kan laten zien dat uw bedrijf zich bewust inzet voor een betere wereld.

De Groen en Duurzaam Bedrijfsnaam Generator werkt verbazingwekkend eenvoudig. Het enige wat u hoeft te doen is een aantal sleutelwoorden invoeren die uw bedrijf zo nauwkeurig mogelijk omschrijven. Het soort product, de kernwaarden van uw bedrijf, uw missie, uw onderscheidende eigenschappen. Met één klik op de knop genereert de Groen en Duurzaam Bedrijfsnaam Generator vervolgens een groot aantal ideeën.

Het verschil tussen groen en duurzaam

Voordat we starten willen we graag even uitleggen wat algemeen beschouwd het verschil is tussen groene en duurzame bedrijven. Belangrijk om te weten want u wilt immers niet de verkeerde terminologie in uw bedrijfsnaam opnemen.

Groene bedrijven

Groene bedrijven zijn bedrijven die zo goed mogelijk met de natuur en het milieu proberen om te springen. Ze proberen bijvoorbeeld hun CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken en niet meer energie te gebruiken dan strikt noodzakelijk. Dit kunnen ze doen door zo zuinig mogelijke machines te gebruiken, maar ook door gebruik te maken van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie of windenergie.

Duurzame bedrijven

Duurzame bedrijven gaan nog weer een stapje verder. Duurzaamheid houdt in ieder geval in dat het bedrijf goed kijkt naar waar de grondstoffen vandaan komen. Het liefst worden duurzame bronnen gebruikt of grondstoffen die op een duurzame manier zijn geproduceerd. Mocht dat niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld bij het gebruik van hout, dan proberen bedrijven dit te compenseren met de aanplant van bomen. Daarnaast speelt ook de sociale component een belangrijke rol. Voor duurzame bedrijven is het belangrijk dat alle mensen die bij de productieketen betrokken zijn onder menswaardige omstandigheden kunnen werken en voor hun werk of de producten die ze leveren een eerlijk bedrag ontvangen.

Inspirerende ideeën voor een groene of duurzame bedrijfsnaam

Hieronder staat een lijst met voorbeelden van ideeën die door de Groen en Duurzaam Bedrijfsnaam Generator zijn gegenereerd. Maar vergeet daarna niet verder te lezen, want verderop in dit artikel gaan we dieper in op maatschappelijk verantwoord ondernemen, geven we u tips voor het bedenken van een goede bedrijfsnaam en besteden we aandacht aan een paar succesvolle groene en duurzame bedrijven.

 • Groen + Doen
 • 4 Next
 • Connext
 • Simply Green
 • Now 4 Then
 • Eerlijk Is Heerlijk
 • Less 4 More
 • Fair Share
 • Mens & Werk
 • De Kiem
 • Kien & Clean
 • All Equal
 • Groene Aarde
 • Fresh & Fair
 • MeerMin
 • Less 2 Last
 • All 4 All
 • Fair Enough
 • Best 4 Less
 • Groen Geluk

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

U bent op deze pagina terechtgekomen omdat u op zoek bent naar een groene of duurzame bedrijfsnaam. Dan heeft u ongetwijfeld wel eens gehoord van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In Nederland worden daar ook wel de termen duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen voor gebruikt.

MVO wordt algemeen beschouwd als de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw. Het is een vorm van ondernemen die gericht is op economische prestaties (profit), met respect voor de sociaal-ethische kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord als zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel profit, people en planet en daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is maatwerk. Het ziet er voor iedere onderneming anders uit, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, de sector, de cultuur van de onderneming en de bedrijfsstrategie. MVO is geen eindbestemming, geen punt op de horizon. Het is een continu proces waarbij doelen die worden nagestreefd kunnen veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Belangrijk is dat een onderneming zoekt naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

9 Tips voor het bedenken van een originele naam

1. Formuleer uw sterkste punt

Bij het ontwikkelen van een opvallende naam voor uw bedrijf is het een goed idee om u te concentreren op uw unique selling point (USP). Dit is een bekende term uit de marketing en betekent zoveel als een unieke kwaliteit van uw bedrijf. Datgene waarmee u de consument het beste kunt overtuigen. Zorg ervoor dat de onderscheidende eigenschap van uw bedrijf herkenbaar is aan uw bedrijfsnaam. U wilt immers laten zien dat uw bedrijf milieubewust of duurzaam opereert.

2. Bestudeer de concurrentie

Nu u duidelijk geformuleerd heeft wat u middels uw bedrijfsnaam zou willen overdragen gaan we de namen van de concurrentie bestuderen. Zo weet u in ieder geval welke namen niet meer beschikbaar zijn. Daarnaast is het belangrijk om te analyseren welke aanpak zij hebben gekozen. Welke soort woorden hebben zij gebruikt? Welke emotionele lading hebben zij gecreëerd? Welk onderscheidende aspect hebben zij benadrukt? Het kan u op ideeën brengen voor de ontwikkeling van uw bedrijfsnaam.

3 – Zoek inspiratie

Schrijf alles op wat u maar associeert met natuur, milieu, de planeet, mensenrechten, eerlijke handel en duurzaamheid. Dat mag in het Nederlands en in het Engels. Hou er rekening mee dat bepaalde karakteristieke woorden zoals bijvoorbeeld groen al heel veel gebruikt worden. Dat geeft niet als u ze maar aanvult met woorden die het verschil maken. Maar u kunt natuurlijk ook proberen om synoniemen te gebruiken.

4. Wees creatief

Wees niet bang om te spelen met de woorden die u heeft opgeschreven. Combineer woorden, gebruik delen van woorden. Verwijder letters uit woorden om ze er anders uit te laten zien. Bedenk verder dat rijm en alliteratie goed kunnen werken. Alliteratie zorgt voor ritme en laat de naam lekker klinken. Rijm zorgt er bovendien nog eens voor dat een naam beter wordt onthouden.

5. Ga brainstormen

In de creatieve wereld kennen ze allemaal het begrip brainstormen. Tijdens dit proces gaat u er alleen of samen met anderen eens goed voor zitten om zoveel mogelijk ideeën te spuien. Als u dit samen met iemand anders doet kunt u direct reageren op de ideeën van de ander, een beetje pingpongen zeg maar. Ook na de brainstormsessie kunnen er nog spontaan ideeën opborrelen. Noteer alles en wees in deze fase niet te kritisch. Schrappen komt later wel.

6. Selecteer de beste ideeën

Als er na een tijdje geen nieuwe ideeën meer bijkomen kunt u een selectie gaan maken. Zorg dat u een stuk of vijf goede en bruikbare namen overhoudt. Namen die uu het meest aanspreken en waarvan u denkt dat ze het beste zullen werken voor uw bedrijf.

7. Vraag om feedback

Nu komt een hele spannende fase, namelijk aan anderen vragen wat ze van uw namen vinden. Het zou ideaal zijn om hiervoor potentiële klanten te benaderen of mensen die in uw vakgebied actief zijn. Maar u kunt natuurlijk ook vrienden en familieleden inschakelen. Doe dit echter alleen als u zeker weet dat zij een eerlijk antwoord zullen geven en dus ook kritiek zullen leveren als dat nodig mocht zijn. U kunt mensen de volgende vragen stellen:

Wat denkt u als eerste als u de naam ziet?

Met welke dingen associeert u deze naam?

Zou u aan dit bedrijf de voorkeur geven, alleen al vanwege deze naam?

U kunt vragen of ze de potentiële namen een cijfer van 1 t/m 10 willen geven. Dat kan u een goed idee geven van welke naam het populairst is en welke ideeën misschien beter af zouden kunnen vallen.

8. Check of de naam beschikbaar is

Op het moment dat u een aantal namen hebt gevonden die wat u betreft in aanmerking komen is het heel belangrijk om te checken of deze nog beschikbaar zijn als domeinnaam. Voor uw website en uw activiteiten op de sociale media kanalen zal u immers gebruik willen maken van uw bedrijfsnaam. Ook kan het geen kwaad om op de website van de Kamer van Koophandel even te kijken of de gewenste bedrijfsnaam al in het Handelsregister staat.

9. Gebruik onze handige online tool

Mocht u er ondanks al deze tips niet uitkomen dan kunt u natuurlijk altijd gebruikmaken van onze Groen en Duurzaam Bedrijfsnaam Generator. Dit handige gratis online hulpmiddel werkt heel eenvoudig. U voert een paar sleutelwoorden in en direct worden een heleboel mogelijke namen gegenereerd.

Bedrijven met een duurzame reputatie

De MT500 is het jaarlijkse verslag van een onderzoek naar de reputatie van Nederlandse bedrijven onder managers, beslissers en leidinggevenden. Kenmerkend voor de aanpak van de MT500 is de peer-to-peer-beoordeling: respondenten vellen een oordeel over bedrijven die in hun eigen branche actief zijn. Staatsbosbeheer, Triodos Bank en Vesteda vormden in 2021 de top 3 in de ranking op het gebied van duurzaamheid.

Staatsbosbeheer

In verschillende delen van Nederland, met name op de Veluwe en in de duinstreek, was stuifzand in de negentiende eeuw een gevaar voor de omgeving en kustverdediging. Lokale overheden hadden te weinig geld om dit gevaar met de aanplant van bos te bezweren. Dus lag er een taak voor de Rijksoverheid en werd in 1899 Staatsbosbeheer opgericht. Een naam die precies zegt wat het doet. De organisatie werd in 1997 verzelfstandigd. Naast bosbeheer zijn tegenwoordig ook natuurbeheer en landschapsbehoud in het landelijk gebied belangrijke taken.

Triodos Bank

Triodos Bank is een Nederlandse bank die kiest voor ethisch, transparant en duurzaam bankieren. De bank stelt zich tot doel om te helpen bouwen aan een samenleving waarin levenskwaliteit en menselijke waardigheid voorop staan. De naam Triodos is een samenvoeging van de Griekse woorden ‘tri’ en ‘hodos’. Dit betekent ‘drievoudige weg’, oftewel people, planet, profit. Triodos Bank wil een bijdrage leveren aan een betere wereld door de financiering van bedrijven, instellingen en projecten met een positieve impact voor mens, samenleving en milieu.

Vesteda

Vesteda is een woningbelegger en -verhuurder die zich richt op duurzame en betaalbare woningen in het middensegment. Vesteda investeert pensioen- en verzekeringspremies in duurzaam Nederlands residentieel onroerend goed. De woningen liggen hoofdzakelijk in economisch sterke gebieden en grootstedelijke regio’s. In de naam zijn de woorden investeren en stedelijk verwerkt. Toegegeven, weinig groen of duurzaam, maar dat was voor de respondenten van de MT500 geen bezwaar.

Bedrijven met een bijzondere missie

Ook Milieudefensie maakte een lijstje met bedrijven die er wat betreft de milieuorganisatie uitspringen omdat ze proberen geen mensenrechten te schenden, geen CO2 willen uitstoten en zich uitspreken voor een betere wereld. We noemen er hier twee.

Patagonia

Patagonia is een Amerikaanse kledingmerk dat zich richt op het outdoor-segment. Het bedrijf onderscheidt zich door ecologisch ontworpen kleding, bijvoorbeeld kleding met alleen biologisch katoen of gemaakt van gerecyclede materialen. Patagonia schenkt 1% van zijn omzet aan organisaties die zich inzetten voor milieubescherming en is betrokken bij de recycling van de producten die het verkoopt. Vanaf 2025 wil het bedrijf, dat vernoemd is naar de ruige Zuid-Amerikaanse regio Patagonië, helemaal CO2-neutraal zijn met behulp van zonne-energie.

Fairphone

Fairphone is een Nederlandse onderneming die het doel heeft om een zo eerlijk mogelijke smartphone te produceren. In een mobieltje zitten namelijk veel kostbare grondstoffen. Schaarse mineralen die vaak uit mijnen komen waar mensen onder slechte omstandigheden werken. Fairphone wil dit anders doen door eerlijk en ethisch aan grondstoffen te komen, fabrieksmedewerkers een eerlijk loon en veilige werkomstandigheden te bieden en bovendien de klimaatimpact van de productie van de telefoons te minimaliseren. Een nobele missie die helemaal duidelijk wordt in de lekker allitererende bedrijfsnaam.

Veelgestelde vragen

Er zijn veel manieren waarop bedrijven ‘groener’ kunnen worden. Begin klein. Kijk naar de producten die u gebruikt en vraag u af of ze duurzaam zijn. Verminderen, hergebruiken en recyclen kan wonderen doen en als u dat eenmaal onder de knie hebt, kunt u doorgaan met grotere problemen.

Allereerst is een duurzame bedrijfsvoering natuurlijk in het belang van de planeet en de generaties die na ons komen. Maar er is ook een economisch belang. De helft van de millennials vindt het belangrijk om in het dagelijks leven duurzame keuzes te maken. Bij het kopen van producten houden zij rekening met het groene karakter van een bedrijf. En ook voor het aantrekken van professioneel talent is het belangrijk dat de naam van uw bedrijf duurzaamheid uitstraalt.

Om het u makkelijk te maken hebben wij voor u de Groen en Duurzaam Bedrijfsnaam Generator ontwikkeld. U voert één of meerdere sleutelwoorden in en deze gratis online tool genereert een groot aantal ideeën voor mogelijke namen. Echt, zo simpel is het.

Auteur

Sander Buijs

Sander Buijs

Sander Buijs is een ervaren copywriter, vertaler en redacteur die als freelancer werkt voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Complexe informatie vertaalt hij in originele, overtuigende en makkelijk leesbare teksten.

Laat alle posts zien van

Methode

Wat doen we om bedrijven te ondersteunen?

 • Wie?
  We hebben een team van ervaren schrijvers:
  Ons team van specialisten is aangetrokken om hun kennis en expertise te delen en grote en kleine bedrijven op weg te helpen.
 • Waarom?
  We bieden waardevolle content:
  We bieden meer dan een tool voor het genereren van bedrijfsnamen. Ons team van experts heeft de passie en expertise om tevens ondersteunende handleidingen, nieuwsberichten, blogs en video’s te maken die u helpen bij het opzetten van uw nieuwe bedrijf.
 • Hoe?
  Met nauwkeurige informatie:
  Ons redactieteam controleert of alle informatie klopt en gebruikt toonaangevende data om relevante inzichten, actuele statistieken en op feiten gebaseerde aanbevelingen in de content op te nemen. Ons interne redactieteam bezuinigt nooit op de kwaliteit van het schrijfwerk en vertrouwt niet op AI-tools om het zware werk te doen.
Lees meer over onze redactionele richtlijnen.
We use cookies to offer you our service. By using this site, you agree to our: Bekijk het cookie beleid