Familiebedrijf Naam Generator

Met de Familiebedrijf Naam Generator bedenkt u snel en zonder moeite een bedrijfsnaam die recht doet aan de reputatie van uw familie.

1. Maak een lijst met familiebedrijf trefwoorden

Gebruik de kernwoorden die recht doen aan de reputatie van uw familie en die beschrijven wat u met uw bedrijf wilt uitstralen.

2. Ontvang familiebedrijf naam ideeën

In een handomdraai ontvangt u ontelbare namen voor uw familiebedrijf. Met de handige filters kunt u het kiezen makkelijker maken.

3. Selecteer uw familiebedrijf naam

Sla de beste namen voor uw familiebedrijf op. Kies uw favoriete naam en check meteen of de domeinnaam nog vrij is.

Een familiebedrijf is duidelijk een klasse apart vergeleken met reguliere bedrijven. Dat is op meerdere punten merkbaar, waaronder natuurlijk de naam. Veel familiebedrijven kiezen ervoor om op duidelijke wijze aan te geven dat ze een familiebedrijf zijn door hun naam in de bedrijfsnaam te verwerken.

Het kiezen van de juiste naam voor uw familiebedrijf is echter niet altijd een simpele optelsom van ‘familienaam’ samenvoegen met een specifiek beroep, product of dienst. Familiebedrijven kunnen namelijk verschillen in grootte, waarbij op een zeker moment een meer professioneel klinkende bedrijfsnaam tot meer succes kan leiden. Ook is het mogelijk dat u en uw familieleden misschien liever voor een meer originele en creatieve naam willen gaan voor uw familiebedrijf.

In dit artikel bespreken we uitgebreid op welke punten u moet letten bij de keuze voor een familiebedrijfsnaam. Specifiek leggen we uit hoe u met onze Familiebedrijf Naam Generator inspiratie op kunt doen voor mogelijk geschikte bedrijfsnamen. Daarnaast bespreken we ook hoe u het best creatieve namen kunt bedenken voor een familiebedrijf.

20 familiebedrijf naam ideeën

 • FamilieBloem
 • Ambachtsbroers
 • Schone Zoonen
 • Familie Jet & Vliegen
 • Timmer Vader & Zoons
 • Visscher’s Hengels
 • Zussen Verkerk
 • Naaktgeboren Grafkisten
 • Familiebedrijf Hout
 • Familieaza
 • Slagerij Slagter & Zonen
 • Broeders Versteeg
 • Brouwerij ‘t Gezin
 • Familiebedrijf Klaerenmaker
 • Familietastisch
 • Van Bonkers Scheerapparaten
 • Kapperzaak Familiaal
 • Prism Family
 • Fans & Familie
 • Vankenoord Sofa’s

Waar moet u rekening mee houden bij het kiezen van een naam voor uw familiebedrijf?

De naam van uw familiebedrijf is een belangrijk onderdeel van de identiteit van uw bedrijf. Het is daarom van belang dat uw bedrijfsnaam een goede weerspiegeling is van het imago dat u en uw familieleden wensen te hanteren en op te bouwen. Bij de keuze voor de naam van uw familiebedrijf is het goed om rekening te houden met de volgende punten:

 • Wie is mijn doelgroep?
 • Wat voor type familiebedrijf is het?
 • Met welke concurrenten heb ik te maken?
 • Hoe zijn alle belanghebbenden betrokken bij de besluitvorming?

Wie is mijn doelgroep?

De naam van uw familiebedrijf is waarschijnlijk meer dan bij andere bedrijven nauw verweven met een stukje trots. U wilt per slot van rekening met een of meerdere familieleden een bedrijf beginnen dat onderstreept dat u door ‘bloed’ verbonden bent. Een familiebedrijf communiceert dan ook meteen richting klanten dat het bedrijf geleid wordt door mensen die loyaliteit, in elk geval richting de eigen familie, hoog in het vaandel hebben staan.

Niet elke doelgroep is hier echter even vatbaar hiervoor. Sommige klanten zullen mogelijk worden afgeschrikt wanneer u in de naam van uw familiebedrijf deze karakteristiek benadrukt, doordat ze mogelijk slechte associaties hebben met familiebedrijven en een mogelijk gebrek aan professionaliteit van dit soort bedrijven. 

Zorg er daarom goed voor dat u begrijpt wie uw doelgroep is en in hoeverre het benadrukken van de identiteit van een familiebedrijf bij voorbaat positieve of negatieve reacties op kan roepen onder potentiële klanten.

Wat voor type familiebedrijf is het?

Het is niet in elke sector van de economie even makkelijk om een familiebedrijf te beginnen. Dat komt in de eerste plaats door een gebrek aan kapitaal bij de meeste familiebedrijven, waardoor ze in tegenstelling tot reguliere bedrijven eerder in de retailsector of bouwsector gevonden kunnen worden. De ruim 280.000 familiebedrijven in Nederland bestaan dan ook voor een aanzienlijk deel (ruim 80%) uit zogeheten ‘micro-bedrijven’, wat betekent dat ze maximaal 10 werknemers hebben.

Het type familiebedrijf dat u hebt is een belangrijk punt om rekening mee te houden bij de keuze voor een geschikte bedrijfsnaam. Het bepaalt namelijk mede op welke manier de bedrijfsnaam ondersteunend kan zijn in het succes van uw familiebedrijf. 

Wanneer u samen met familieleden een winkel bestiert met bijvoorbeeld lokale producten uit de regio, heeft het een toegevoegde waarde wanneer u in de bedrijfsnaam ook benadrukt dat klanten hun spulletjes kopen bij een kleinschalig familiebedrijf, in plaats van bij een grote multinational. 

Met welke concurrenten heb ik te maken?

Bij het kiezen van een bedrijfsnaam is het ook belangrijk om stil te staan bij de positie die u met uw naam in de markt zou bekleden. Wanneer uw directe concurrenten bijvoorbeeld ook overwegend familiebedrijven zijn, die dat aspect van hun bedrijfsvoering prominent in hun naam hebben verwerkt, kunt u zich niet of nauwelijks onderscheiden door hetzelfde te doen met uw familiebedrijf.

Wees onderscheidend maar niet vervreemdend

Een goede naam voor uw familiebedrijf zorgt ervoor dat het bedrijf zich profileert ten opzichte van uw directe concurrenten. De naam moet ‘anders’ zijn, zodat u potentiële klanten stimuleert om extra aandacht aan uw familiebedrijf te schenken op het moment dat ze hun opties bij verschillende bedrijven verkennen.

Tegelijkertijd is het wel belangrijk dat u ook weer niet té anders bent. Zorg ervoor dat uw bedrijfsnaam herkenbaar blijft voor klanten, zodat u niet mogelijke klandizie misloopt door verwarring te zaaien onder potentiële klanten. 

Het volledig opschudden van de markt door het kiezen van een compleet andere benadering behoort vooral toe aan startups, die juist het tegenovergestelde van de waarden van een familiebedrijf vertegenwoordigen: enkel gericht op explosieve groei en vaak van kortstondige duur. Het is belangrijk om de waarden van uw familiebedrijf niet in de naam te verloochenen.

Hoe zijn alle belanghebbenden betrokken bij de besluitvorming?

Een veelgehoorde negatieve associatie die mensen hebben bij familiebedrijven is het risico op interne twisten. Dat kan gaan over de bedrijfsvoering zelf of ruzie over de verdeling van rechten en aandelen binnen het bedrijf. Ook is het mogelijk dat het gevaar groter is dat persoonlijke relaties hun impact hebben op de professionele relaties, juist omdat u bij een familiebedrijf vaak beter bekend bent met uw zakelijke compagnons.

Bij het kiezen van een familiebedrijfsnaam is het daarom belangrijk dat duidelijk is op welke manier een besluit wordt gevormd over de keuze van de naam. Zorg ervoor dat alle belanghebbenden die inspraak willen hebben over de bedrijfsnaam ook worden gehoord. De uiteindelijke keuze voor een bedrijfsnaam moet niet alleen goed onderbouwd zijn, maar ook voldoende weerklank vinden bij alle betrokkenen.

Hoe kunt u de Familiebedrijf Naam Generator gebruiken?

De Familiebedrijf Naam Generator is een handig hulpmiddel bij het bedenken van geschikte namen voor uw familiebedrijf. Om optimaal te profiteren van de mogelijkheden die de Familiebedrijf Naam Generator biedt, is het belangrijk om de volgende aanwijzingen op te volgen.

1. Verricht eerst zelf voldoende onderzoek

De Familiebedrijf Naam Generator werkt op basis van uw input. Aan de hand van een of meerdere trefwoorden worden tal van unieke en creatieve namen gegenereerd. Omdat de Familiebedrijf Naam Generator zonder deze input nutteloos zou zijn, is het daarom belangrijk dat u en uw zakelijke partners eerst nadenken over relevante trefwoorden die opgenomen zouden kunnen worden in de bedrijfsnamen die u gegenereerd wenst te zien.

Zo kunt u uw familienaam combineren met bijvoorbeeld een beroepstak als ‘stukadoors’. Ook woorden die bepaalde waarden van uw familiebedrijf symboliseren, zoals ‘authentiek’ of ‘betrouwbaar’ kunnen als trefwoorden worden ingevoerd in de Familiebedrijf Naam Generator. Deze trefwoorden kunnen vervolgens door de generator op originele en inspirerende manier worden gecombineerd en vervormd, zodat u verschillende opties krijgt voor een geschikte bedrijfsnaam.

2. Filter op relevantie

De Familiebedrijf Naam Generator is zeer handig omdat het binnen een mum van tijd heel veel potentiële namen voor uw familiebedrijf genereert. Niet alle namen zullen echter even relevant of geschikt zijn voor uw familiebedrijf. De resultaten van de Familiebedrijf Naam Generator kunnen links in het scherm op verschillende aspecten worden gefilterd, zoals het aantal gebruikte karakters en de specifieke sector waarin uw familiebedrijf actief is.

3. Rangschik top kandidaten

Wanneer u de lijst voldoende hebt uitgedund op basis van relevantie voor uw familiebedrijf, is het zaak om te reviewen welke overgebleven namen het hoogst scoren op de criteria die u hebt opgesteld. Houd hierbij ook rekening met de punten die eerder in dit artikel werden aangehaald. Idealiter slaagt u erin om uiteindelijk een beperkte lijst met een tien- of twintigtal namen samen te stellen. Deze namen verdienen het om meer energie en moeite te stoppen in het verkennen van hun geschiktheid en beschikbaarheid.

4. Overleg en kies

Wanneer u bepaald hebt welke kandidaat namen beschikbaar en geschikt zijn om te fungeren als uithangbord voor uw familiebedrijf, is het zaak om hier ook goed overleg over te voeren met uw compagnons. Wanneer uw gezamenlijk de Familiebedrijf Naam Generator hebt gebruikt, zult u eerder uit kunnen komen op een geschikte naam. 

Maar wanneer u als enige de Familiebedrijf Naam Generator hebt gebruikt, dient u uit te leggen waarom bepaalde namen relevant en geschikt zouden zijn. Uiteindelijk is het namelijk belangrijk dat u gezamenlijk tot overeenstemming komt over deze naam.

5 tips voor het creëren van unieke familiebedrijf naam ideeën

Een unieke én succesvolle naam voor een familiebedrijf bedenken is geen makkelijke opgave. Hieronder vindt u vijf tips die kunnen helpen bij het creatieve proces.

1. Begrijp waar een naam aan moet voldoen

Een unieke naam betekent niet per definitie dat het ook een goede bedrijfsnaam is. Zo zou ‘asgdhdnsd’ als unieke bedrijfsnaam gekwalificeerd kunnen worden, maar de naam is onuitspreekbaar voor klanten en ook nog eens lastig te onthouden.

2. Stel uw doelen vast

In het wilde weg brainstormen kan soms tot interessante ideeën leiden, maar het is beter om van te voren duidelijke doelen vast te stellen die u in uw familiebedrijfsnaam verwerkt wilt zien. Door richting te geven aan de brainstormsessies voor het bedenken van een geschikte bedrijfsnaam, bijvoorbeeld door aan te geven dat een grappige naam uit den boze is, of dat de bedrijfsnaam juist een fris karakter moet hebben, komt u eerder uit op bedrijfsnamen die passen bij de insteek van het familiebedrijf.

3. Neem de tijd

U zult vast wel eens ervaren hebben dat u in een onbewaakt moment, toen u iets compleet anders aan het doen was, plotseling ‘eureka!’ riep en een oplossing voor een probleem had gevonden waar u al tijden mee worstelde. Het vinden van een geschikte en goede bedrijfsnaam voor uw familiebedrijf is meestal een proces van de lange adem dat niet in één middagje brainstormen kan worden afgesloten. 

Door te accepteren dat het vinden van een geschikte naam tijd mag kosten, geeft u uzelf ook de innerlijke rust om uiteindelijk tot creatieve inzichten te komen.

4. Betrek anderen voor out-of-the-box ideeën

Natuurlijk, u bent een familiebedrijf en zult waarschijnlijk samen met uw partners willen brainstormen over geschikte namen. Het kan voor een vindingrijke en originele optie echter ook helpen om feedback te vragen van anderen die niet bij het familiebedrijf betrokken zijn. Deze personen kunnen u van een fris en nieuw perspectief voorzien dat helpt bij het bedenken van de beste ideeën voor namen.

5. Gebruik onze naamgenerator

Onze Familiebedrijf Naam Generator kan een fantastische zwengel geven aan de soms lastige zoektocht naar een geschikte bedrijfsnaam. De generator verstrekt u tal van inspirerende voorbeelden voor bedrijfsnamen, waardoor u hoe dan ook een breder besef krijgt van de mogelijke bedrijfsnamen die voorhanden zijn.

Hoe weet u of uw familiebedrijf naam beschikbaar is?

In Nederland zijn er duidelijke regels opgesteld omtrent bedrijfsnamen. Zo mogen bedrijven niet dezelfde bedrijfsnaam delen. Raadpleeg hiervoor onder meer het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook is het niet toegestaan om een naam te kiezen die niet recht doet aan de daadwerkelijke activiteiten van uw familiebedrijf. 

Mocht u overwegen om een compleet andere familienaam te kiezen die door geen van de betrokkenen bij een bedrijf gedragen wordt, zodat u een grappige naam voor het bedrijf kunt gebruiken: ook dit is niet toegestaan volgens de Nederlandse Handelswet. Een persoons- of familienaam in de naam van een onderneming moet altijd gedragen worden door een eigenaar.

Online beschikbaarheid

In het online tijdperk is het ook verstandig om na te gaan of de naam voor uw familiebedrijf online beschikbaar is. Check of er makkelijk webdomeinnamen kunnen worden geregistreerd met een volledige of grotendeels volledige spelling van de naam van het bedrijf. Mocht dit niet het geval zijn, is het misschien raadzaam om toch voor een alternatieve naam te kiezen. Het overnemen van een bestaand webdomein is namelijk vaak een kostbare aangelegenheid.

Het is bovendien verstandig om de zoekresultaten op uw mogelijke bedrijfsnaam te controleren. Zo komt u er niet alleen direct achter of andere bedrijven met hun naam grote overeenkomsten met uw bedrijfsnaam hebben, maar weet u ook in hoeverre er mogelijk negatieve berichten en associaties zijn rondom de bedrijfsnaam. Daarnaast weet u direct hoe makkelijk of moeilijk het zou zijn om hoog in de zoekresultaten te eindigen. 

Veelgestelde vragen

Voor het kiezen van een goede bedrijfsnaam neemt u meerdere punten in overweging. U weet wat de doelgroep van uw bedrijf aantrekkelijk vindt in een bedrijfsnaam, en hoe u makkelijker klanten kunt lokken. Een goede naam past ook perfect bij de waarden en de identiteit van het bedrijf.

Creativiteit laat zich niet forceren, maar u kunt het altijd een handje helpen. Door middel van brainstormsessies, combinaties en het gebruik van onze bedrijfsnaam generator kunt u creatieve bedrijfsnamen bedenken die geschikt zijn voor uw bedrijf.

Een pakkende bedrijfsnaam spreekt de doelgroep van een bedrijf aan. Omdat doelgroepen als dag en nacht van elkaar kunnen verschillen, bestaat er dus niet één type pakkende bedrijfsnaam. Soms is een grappige bedrijfsnaam pakkend, terwijl voor andere types klanten een traditionele naam beter de aandacht trekt.

Auteur

Sander Buijs

Sander Buijs

Sander Buijs is een ervaren copywriter, vertaler en redacteur die als freelancer werkt voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Complexe informatie vertaalt hij in originele, overtuigende en makkelijk leesbare teksten.

Laat alle posts zien van

We use cookies to offer you our service. By using this site, you agree to our: Bekijk het cookie beleid