Coöperatie Bedrijfsnaam Generator & Ideeën

Op zoek naar een toepasselijke naam voor uw coöperatieve onderneming? Met de Coöperatie Bedrijfsnaam Generator kiest u uit honderden ideeën.

1. Kies uw coöperatie bedrijfsnaam trefwoorden

Voer een aantal sleutelwoorden in die de activiteiten en de doelgroep van uw coöperatie zo uitgebreid mogelijk beschrijven.

2. Ontwikkel coöperatie bedrijfsnaam ideeën

U ontvangt direct ontelbare ideeën voor de naam van uw coöperatieve onderneming. De filters maken het kiezen makkelijker.

3. Selecteer uw coöperatie bedrijfsnaam

Vraag om feedback en kies de coöperatie bedrijfsnaam die het beste bij u past. Check ook of de domeinnaam nog vrij is.

Kiezen voor de coöperatie als rechtsvorm kan een hele verstandige beslissing zijn

In Nederland wordt veel vaker de bv als rechtsvorm gebruikt dan de coöperatie. En wanneer er sprake is van slechts één aandeelhouder dan is de besloten vennootschap een logische optie. Maar wanneer twee of meer ondernemers willen samenwerken is de coöperatie ook een reële optie. En in bepaalde gevallen is het zelfs slimmer om te kiezen voor de coöperatie als rechtsvorm.

Meestal wordt een bv gekozen omdat dit de bekendste vorm is. Maar vaak is de coöperatie flexibeler en praktischer. Zo hoeft u voor een coöperatie maar één keer naar de notaris, zijn er mogelijkheden voor een flexibele winstverdeling en kunt u het stemrecht van de deelnemers op maat verdelen. Verder zijn coöperaties in tegenstelling tot bv’s niet onderworpen aan dividendbelasting, is er sprake van deelnemingsvrijstelling en is er voor coöperaties een extra aftrekpost gecreëerd voor de vennootschapsbelasting.

De naam van uw bedrijf bepaalt hoe mensen over u denken

Hoewel er dus een aantal duidelijke verschillen zijn ten opzichte van bijvoorbeeld de bv, geldt ook voor een coöperatie wat voor iedere andere bedrijfsvorm geldt: een opvallende en professionele bedrijfsnaam is van essentieel belang voor het welslagen van de onderneming. De naam is immers het visitekaartje van het bedrijf. Mensen koppelen in een fractie van een seconde allerlei associaties aan de naam die ze zien. Een goede naam moet daarom direct de juiste emoties oproepen, duidelijkheid scheppen en ook nog eens lekker in het gehoor liggen.

Intelligente tool

Omdat het ontwikkelen van een goede bedrijfsnaam geen sinecure is hebben wij voor u de Coöperatie Bedrijfsnaam Generator bedacht. Deze intelligente tool kan u helpen bij het bedenken van een professionele naam. De Coöperatie Bedrijfsnaam Generator werkt heel eenvoudig. Het enige wat u hoeft te doen is een aantal kernwoorden invoeren en dit gratis online hulpmiddel genereert direct een hele rits ideeën. Probeer aan de hand van de woorden die u invoert zo duidelijk mogelijk te maken wat uw bedrijf precies doet, wat uw kernwaarden zijn, wat u uit wilt stralen en waarmee u geassocieerd wilt worden. Hoe specifieker de trefwoorden die u invoert, des te bruikbaarder de ideeën waaruit u kunt kiezen.

Inspirerende voorbeelden

Hieronder vindt u een lijst met ideeën die alvast laten zien waartoe de Coöperatie Bedrijfsnaam Generator in staat is. Vergeet echter vooral niet om door te lezen want verderop gaan we dieper in op het hele proces van het bedenken van een goede naam voor uw coöperatie. We laten zien aan welke voorwaarden een naam moet voldoen en we geven u handige tips om u te helpen bij het creatieve proces.

Creatieve namen voor coöperaties

 • Blooming Business
 • Event Encore
 • Revital
 • Connext
 • Total Trade
 • Humanico
 • Agronovo
 • Cosumer
 • Scaler
 • Tradios
 • Co-Nective
 • Networx
 • Kwikr
 • Qualicoop
 • Sterco
 • Cokoper
 • Handin’ Hands
 • CoOp
 • Primeplan
 • Webwell
 • Ready2Co
 • Dressr
 • Co Ahead
 • Ucoop
 • Imaginus
 • Solidaritics
 • Plannit
 • Saménco
 • Protocoop
 • Momentium

Dankzij de coöperatie kunnen ondernemers schaalvoordelen behalen

Van oudsher worden coöperaties opgericht om economische macht te vergroten en schaalvoordelen te behalen. Via de coöperatie kunnen de leden-ondernemers een vuist maken en prijsafspraken afdwingen. Zowel bij de inkoop van materialen en grondstoffen als bij het bepalen van de verkoopprijs kunnen er door de schaalgrootte afspraken worden afgedwongen die gunstig zijn voor de leden van de coöperatie.

Een ander voordeel van samenwerking via een coöperatie betreft het verkrijgen van het benodigde kapitaal voor investeringen. Doordat alle leden c.q. ondernemers financieel een steentje bijdragen hoeft geen beroep te worden gedaan op externe financiers en dat leidt tot kostenbesparing. Geleend geld is immers altijd duurder.

Bij een coöperatie staan de leden altijd centraal

Een coöperatie, voluit coöperatieve vereniging genaamd, is in feite een soort vereniging die één of meerdere overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. Een coöperatie is net als een besloten vennootschap een rechtspersoon waardoor de risico’s van hoofdelijke aansprakelijkheid kunnen worden beperkt. Net als een bv richt u een coöperatie op bij de notaris.

Een coöperatie opereert op basis van lidmaatschap. Leden kunt u net als bij een vereniging zelf aannemen en ze kunnen ook zelf hun lidmaatschap opzeggen. Een coöperatie is flexibel en het samenwerkingsverband kan naar eigen wens worden ingevuld. Hetzelfde geldt voor de winstdeling. Bij een bv wordt de winst gelijk verdeeld over de aandeelhouders. Bij een coöperatie kunt u de winst ook verdelen naar rato van ieders inkoop- of verkoopvolume of de onbetaalde tijd die leden in de coöperatie hebben gestopt.

Coöperaties zijn er in alle soorten en maten. Ongeacht hun omvang hebben ze gemeen dat de leden centraal staan. Internationaal worden vier hoofdtypen onderscheiden: ondernemerscoöperaties, consumentencoöperaties, werknemerscoöperaties en coöperaties met een combinatie van deze ledengroepen, de zogenoemde multistakeholdercoöperaties.

Voor meer gedetailleerde informatie over coöperaties verwijzen we u graag naar de volgende sites:

https://www.cooperatieexpert.nl, https://coopnet.nl en https://www.cooperatie.nl

De coöperatieve ondernemingsvorm heeft de gunfactor

Naast alle praktische, juridische en fiscale voordelen speelt ook de uitstraling niet zelden een rol bij het besluit om te kiezen voor de coöperatie als rechtsvorm. Uit de keuze voor een coöperatie spreekt toch het idee van solidariteit, samen de schouders eronder, zij aan zij optrekken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Het zorgt ervoor dat er veel sympathie is voor coöperaties. We kunnen gerust stellen dat de coöperatieve ondernemingsvorm de gunfactor heeft.

In de zuivelindustrie is de coöperatie al ruim een eeuw een hele gebruikelijke bedrijfsvorm. Door overnames en fusies zijn de hedendaagse zuivelcoöperaties uitgegroeid tot grote en competitieve ondernemingen die internationaal actief zijn. Maar er zijn meer branches waar de coöperaties zijn uitgegroeid tot toonaangevende bedrijven. En ondanks de vergaande schaalvergroting en professionalisering hechten sommigen er nog altijd waarde aan om in de bedrijfsnaam (subtiel) te verwijzen naar het feit dat ze een coöperatie zijn. Voorbeelden hiervan zijn Coöperatie VGZ, Coop Supermarkten, Agrico en Horticoop.

Een dergelijke verwijzing in de handelsnaam zou ook voor uw coöperatie een bewuste en strategische keuze kunnen zijn. Maar tegelijkertijd is het niet per se nodig. Achmea, Rabobank, Menzis, Superunie, Univé en Primera zijn allemaal grote, succesvolle en moderne ondernemingen. Allemaal coöperaties.

Belangrijke aandachtspunten bij het bedenken van een handelsnaam

De statutaire naam is de naam die u bij de oprichting van een rechtspersoon verplicht moet opnemen in de statuten bij de oprichtingsakte. Een coöperatie moet verplicht het woord coöperatie, coöperatief of coöperatieve in de statutaire naam hebben. De statutaire naam moet u overigens niet verwarren met de handelsnaam. Hoewel die twee meestal hetzelfde zijn, hoeft dat niet. De statutaire naam van de Rabobank bijvoorbeeld is Coöperatieve Rabobank U.A., maar de handelsnaam is Rabobank.

Het is dus aan u of u de statutaire naam, inclusief de toevoeging coöperatie of aanverwanten, ook als handelsnaam wilt gebruiken. Bij het bedenken van een handelsnaam is heel veel mogelijk, dus laat uw fantasie de vrije loop. In de Handelsnaamwet staat uitgebreid beschreven wat wel en wat niet mag. De meeste regels zijn eigenlijk gewoon heel logisch. We nemen de belangrijkste aandachtspunten hier kort even door.

Misleiding

De belangrijkste restrictie is dat een handelsnaam niet misleidend mag zijn. U mag zichzelf niet groter voordoen dan u bent en trouwens ook niet anders dan u bent. Stel u verkoopt uitsluitend gebruikte auto’s. Dan mag u uw bedrijf niet bijvoorbeeld Jansen Brand New Cars noemen. Ook mag u geen onjuiste rechtsvorm in de handelsnaam opnemen. Coöperatie Jansen & Jansen Natuurproducten terwijl uw bedrijf een vennootschap onder firma is, betekent dat u volgens de Handelsnaamwet in overtreding bent.

Verwarring

Uw handelsnaam mag niet voor verwarring zorgen bij klanten of leveranciers. Uw bedrijfsnaam net even iets anders schrijven dan de naam van uw concurrent mag niet. Als uw naam te veel lijkt op een bestaande bedrijfsnaam dan kan uw concurrent u aanklagen, zelfs als u probeert de naam onderscheidend te maken door uw eigen plaatsnaam eraan vast te plakken. Kortom, om hoofdpijn en gedoe te voorkomen luidt de simpele regel: wees origineel. En met de Coöperatie Bedrijfsnaam Generator is dat nu een stuk makkelijker geworden.

Persoonsnaam van een ander

U mag niet de naam van een ander gebruiken als dat onduidelijkheid schept over wie de eigenaar is van het bedrijf. Soms mag u zelfs uw eigen naam niet gebruiken. Stel u heet Albert Heijn of Dirk van den Broek. Dan zal u toch echt nog even de Coöperatie Bedrijfsnaam Generator moeten gebruiken, want uw eigen naam is uitgesloten. Overigens niet omdat de Handelsnaamwet dit verbiedt, maar omdat de heren Heijn en Van den Broek van hun naam een beschermd merk hebben gemaakt.

Voor een uitgebreid overzicht van alle dingen waarmee u rekening moet houden bij het ontwikkelen en registreren van een handelsnaam verwijzen we u graag naar de site van de Kamer van Koophandel: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/bedrijf-starten/een-bedrijfsnaam-kiezen/

6 Tips voor het bedenken van een originele naam

1. Bestudeer de concurrentie

Kijk om te beginnen goed naar de namen van de concurrentie. Zo weet u in ieder geval welke namen niet meer beschikbaar zijn. Daarnaast is het belangrijk om te analyseren welke aanpak zij hebben gekozen. De strategische keuze die zij hebben gemaakt en de associaties die zij hebben gebruikt kunnen u op ideeën brengen voor de ontwikkeling van uw bedrijfsnaam.

2. Wees creatief

Schrijf alles op wat u maar associeert met uw onderneming en het gevoel dat u wilt uitstralen. Dat mag in het Nederlands, Engels of een andere taal, al naar gelang de branche waarin u werkzaam bent en de gewenste belevingswereld. Wees niet bang om te spelen met de woorden die u hebt opgeschreven. Combineer woorden, gebruik delen van woorden. Verwijder letters uit woorden om ze er anders uit te laten zien. Bedenk verder dat rijm en alliteratie goed kunnen werken. Alliteratie zorgt voor ritme en laat de naam lekker klinken. Rijm zorgt er bovendien nog eens voor dat een naam beter wordt onthouden.

3. Ga brainstormen

Ga er alleen of samen met anderen eens goed voor zitten om zoveel mogelijk ideeën te spuien. In deze fase is het de bedoeling om met de associaties die u hebt verzameld gerichter toe te werken naar een bruikbare naam. Als er na een tijdje geen nieuwe ideeën meer bijkomen kunt u een selectie gaan maken. Zorg dat u een stuk of vijf goede namen overhoudt. Namen die u het meest aanspreken en waarvan u denkt dat ze het beste zullen werken voor uw bedrijf.

4. Vraag om feedback

Vraag nu aan anderen wat ze van uw namen vinden. Het zou ideaal zijn om hiervoor potentiële klanten te benaderen of personen die in uw branche actief zijn. Maar u kunt natuurlijk ook vrienden en familieleden inschakelen. Doe dit echter alleen als u zeker weet dat zij een eerlijk antwoord zullen geven. U kunt mensen de volgende vragen stellen:

Wat denkt u als eerste als u de naam ziet?

Met welke dingen associeert u deze naam?

Zou u dit bedrijf vertrouwen, alleen al vanwege de naam?

U kunt vragen of ze de potentiële namen een cijfer van 1 t/m 10 willen geven. Dat kan u een goed idee geven van welke naam het populairst is en welke ideeën misschien beter af zouden kunnen vallen.

5. Check of de naam beschikbaar is

Op het moment dat u een aantal namen hebt gevonden die wat u betreft in aanmerking komen is het heel belangrijk om te checken of deze nog beschikbaar zijn als domeinnaam. Om vandaag de dag succes te hebben is het namelijk belangrijk om ook online zichtbaar te zijn, met een eigen website en activiteiten op de sociale media. Dan is het voor de herkenbaarheid natuurlijk wel zo prettig als u hiervoor uw bedrijfsnaam kunt gebruiken. Ook kan het geen kwaad om op de website van de Kamer van Koophandel even te kijken of de gewenste bedrijfsnaam al in het Handelsregister staat. 

6. Gebruik onze handige online tool

Mocht u er ondanks al deze tips niet uitkomen dan kunt u natuurlijk altijd gebruikmaken van onze Coöperatie Bedrijfsnaam Generator. Dit handige online hulpmiddel werkt heel eenvoudig. U voert een paar sleutelwoorden in en direct worden een heleboel mogelijke namen gegenereerd.

Veelgestelde vragen

Een goede naam voor uw onderneming moet natuurlijk origineel zijn, opvallen en vooral passen bij u en bij datgene waar uw bedrijf voor staat. In de statutaire naam is het verplicht om het woord coöperatie, coöperatief of coöperatieve op te nemen, maar in de handelsnaam hoeft dat niet. Die keuze is aan u. Verder is het bij het ontwikkelen van een bedrijfsnaam of handelsnaam goed om te bedenken dat er een aantal restricties zijn. Zo mag de naam niet misleidend zijn en geen verwarring veroorzaken.

Schrijf alles op wat u maar associeert met uw onderneming en het gevoel dat u wilt uitstralen. Dat mag in het Nederlands, Engels of een andere taal, al naar gelang de branche waarin u werkzaam bent en de gewenste belevingswereld. Wees niet bang om te spelen met de woorden die u hebt opgeschreven. Combineer woorden, gebruik delen van woorden. Verwijder letters uit woorden om ze er anders uit te laten zien. Bedenk verder dat rijm en alliteratie goed kunnen werken.

Nee, integendeel. De Coöperatie Bedrijfsnaam Generator werkt super eenvoudig. U voert één of meerdere sleutelwoorden in en deze handige online tool genereert een groot aantal ideeën voor mogelijke namen. Zo simpel is het.

Ja. De Coöperatie Bedrijfsnaam Generator is 100% gratis en u hoeft er zelfs niet voor in te loggen. U kunt direct beginnen. Voer uw trefwoorden in en krijg de keuze uit ontelbare ideeën voor goede, aansprekende en originele namen. Dat is nog eens lekker werken.

Auteur

Sander Buijs

Sander Buijs

Sander Buijs is een ervaren copywriter, vertaler en redacteur die als freelancer werkt voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Complexe informatie vertaalt hij in originele, overtuigende en makkelijk leesbare teksten.

Laat alle posts zien van

Methode

Wat doen we om bedrijven te ondersteunen?

 • Wie?
  We hebben een team van ervaren schrijvers:
  Ons team van specialisten is aangetrokken om hun kennis en expertise te delen en grote en kleine bedrijven op weg te helpen.
 • Waarom?
  We bieden waardevolle content:
  We bieden meer dan een tool voor het genereren van bedrijfsnamen. Ons team van experts heeft de passie en expertise om tevens ondersteunende handleidingen, nieuwsberichten, blogs en video’s te maken die u helpen bij het opzetten van uw nieuwe bedrijf.
 • Hoe?
  Met nauwkeurige informatie:
  Ons redactieteam controleert of alle informatie klopt en gebruikt toonaangevende data om relevante inzichten, actuele statistieken en op feiten gebaseerde aanbevelingen in de content op te nemen. Ons interne redactieteam bezuinigt nooit op de kwaliteit van het schrijfwerk en vertrouwt niet op AI-tools om het zware werk te doen.
Lees meer over onze redactionele richtlijnen.
We use cookies to offer you our service. By using this site, you agree to our: Bekijk het cookie beleid