Ploychat Thongnoy

Ploychat Thongnoy

พลอยฉัตร ทองน้อย เป็นนักเขียนเนื้อหาที่มีประสบการณ์ในสายงานนี้กว่า 3 ปี เธอมีความสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลก ชื่อธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ ๆ

We use cookies to offer you our service. By using this site, you agree to our: ดูนโยบายคุกกี้