คู่มือและแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ

ให้ AI ของเราช่วยคุณสร้างสรรค์ชื่อกว่า 1,000+ ชื่อสำหรับธุรกิจธรรมชาติของคุณหรือค้นพบแรงบันดาลใจใหม่ ๆ พร้อมตรวจสอบโดเมนที่ยังว่างตอนนี้

ธุรกิจคือกระบวนการหรือองค์กรในการผลิตหรือได้มาซึ่งมูลค่าผ่านการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ คำว่าธุรกิจสามารถอ้างถึงแต่ละองค์กร บริษัท หน่วยองค์กรหรือภาคส่วนของเศรษฐกิจ ธุรกิจต่าง ๆ ได้รับการจัดระเบียบในหลาย ๆ ด้าน ทั้งแบบส่วนตัว แบบสาธารณะ แบบร่วมมือ หรือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล องค์ประกอบหลักของธุรกิจ ได้แก่ การสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า ความพึงพอใจของผู้ถือหุ้น และการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ธุรกิจเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างงาน สร้างรายได้ และจัดหาสินค้าและบริการที่ช่วยให้สังคมดำเนินต่อไป มีธุรกิจหลายประเภทตั้งแต่ร้านค้าขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทข้ามชาติ ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของหรือทำงานในธุรกิจประเภทใด สิ่งสำคัญคือต้องอยู่เหนือคู่แข่ง ปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง และติดตามเทคโนโลยีล่าสุดอยู่เสมอ

บทความนี้สามารถชี้ให้เห็นถึงภาพรวมโดยทั่วไปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ วิธีการทำงานของบริษัท ตลอดจนคู่มือและแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าของธุรกิจทุกท่านอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์ของธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของธุรกิจคือการทำเงินหรือให้บริการ อุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท

 • อุตสาหกรรมการค้ารวมถึงธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการที่สามารถซื้อขายได้ในตลาด
 • อุตสาหกรรมที่ไม่สามารถซื้อขายได้นั้นรวมถึงธุรกิจที่ไม่ได้ผลิตสินค้าที่จับต้องได้ แต่ต้องพึ่งพาบริการหรือข้อมูลเพื่อสร้างรายได้ 
 • ไม่มีตัวตน  อุตสาหกรรมที่จับต้องไม่ได้รวมถึงธุรกิจที่ไม่จัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่ง ตัวอย่าง เช่น การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ และการโฆษณา

วิธีการทำงานของบริษัท

วิธีการทำงานของบริษัทเป็นหนึ่งในคำถามที่ซับซ้อนมากขึ้นที่ต้องตอบ ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจประวัติของบริษัท การดำเนินงาน และผู้คนที่ทำงาน โดยบทความนี้จะเน้นที่วิธีการทำงานของธุรกิจออนไลน์

ประการแรก ธุรกิจออนไลน์จำเป็นต้องมีเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ โดยพื้นฐานแล้วเว็บไซต์เป็นแพลตฟอร์มที่ลูกค้าสามารถค้นหาและซื้อผลิตภัณฑ์จากธุรกิจได้ เว็บไซต์ควรมีการออกแบบที่ดีและใช้งานง่ายสำหรับลูกค้า ธุรกิจยังต้องสร้างเนื้อหาสำหรับบทความเว็บไซต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ วิธีใช้งาน คำรับรองจากลูกค้า ฯลฯ

อีกส่วนสำคัญของธุรกิจออนไลน์คือการตลาด การตลาดรวมถึงการสร้างโฆษณาที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทนำเสนอต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า โฆษณาต้องกำหนดเป้าหมายอย่างระมัดระวังเพื่อเข้าถึงเฉพาะผู้ที่มีแนวโน้มจะซื้อสิ่งที่คุณขาย

วิธีการทำงานแบบดั้งเดิมนั้นจะเป็นการที่พนักงานจำนวนมากประจำการอยู่ที่แห่งเดียว พนักงานเหล่านี้สื่อสารกันผ่านการประชุมแบบเห็นหน้ากันหรือบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร วิธีนี้ช้าและไม่มีประสิทธิภาพเพราะต้องใช้เวลามากในการประสานงาน การสนทนาและเผยแพร่ข้อมูล

วิธีการทำงานที่ทันสมัยคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อสื่อสารกับพนักงาน วิธีนี้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า เนื่องจากช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ส่งข้อความถึงพนักงานของตนได้จากทุกที่ในโลก พนักงานยังสามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ได้ตลอดเวลา ซึ่งทำให้พวกเขามีประสิทธิผลมากขึ้น

ลักษณะธุรกิจของคุณเป็นอย่างไร?

ธุรกิจมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ธุรกิจทั่วไปห้าประเภท ได้แก่ ธุรกิจบริการ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการขนส่ง และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ธุรกิจแต่ละประเภทมีความท้าทายและโอกาสที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ธุรกิจบริการต้องสามารถให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศตลอดเวลาเพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก ธุรกิจการผลิตต้องสามารถผลิตสินค้าคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ธุรกิจค้าปลีกต้องหาวิธีดึงดูดลูกค้าโดยไม่ใช้เงินมากเกินไป ในขณะที่ธุรกิจขนส่งต้องหาวิธีลดความแออัดของการจราจรและประหยัดเวลาของผู้คนในการเดินทาง

ลักษณะการดำเนินธุรกิจอาจซับซ้อนและเต็มไปด้วยคู่มือและแนวคิด ความซับซ้อนนี้ทำให้การทำความเข้าใจพื้นฐานเป็นเรื่องยากสำหรับเจ้าของธุรกิจใหม่และไม่มีประสบการณ์ บทความนี้จะให้ภาพรวมพื้นฐานของแนวคิดที่สำคัญที่สุดบางประการในการดำเนินธุรกิจเพื่อช่วยให้เข้าใจพื้นฐานเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น

ธุรกิจเป็นสาขาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ธุรกิจต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา อาจเป็นเรื่องยาก แต่จำเป็นสำหรับความสำเร็จ เพื่อให้ทันกับแนวโน้มในปัจจุบัน ธุรกิจต้องมีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี โชคดีที่มีแหล่งข้อมูลมากมายที่จะช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ เข้าใจพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจ คู่มือและแนวคิดจะให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การจัดการด้านการเงินไปจนถึงกลยุทธ์ทางการตลาด

ลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นแนวคิดที่สำคัญที่ต้องทำความเข้าใจ เนื่องจากสามารถช่วยให้คุณเข้าใจธุรกิจประเภทต่าง ๆ และวิธีการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น ธุรกิจมีสี่ประเภทหลัก: 

 • ผู้ผลิต: ธุรกิจผู้ผลิตผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อขาย 
 • ผู้จัดจำหน่าย: ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับผู้ค้าปลีก
 • ผู้ค้าปลีก: ธุรกิจค้าปลีกขายสินค้าให้กับผู้บริโภค
 • ผู้ให้บริการ: ผู้ให้บริการให้บริการ เช่น การให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม 

ธุรกิจแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะของตัวเองที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าปลีกมักจะแข่งขันกันมากกว่าผู้ผลิตเนื่องจากควบคุมราคาได้น้อยกว่าและต้องแข่งขันกับผู้ค้าปลีกรายอื่นเพื่อความสนใจของผู้บริโภค

ธุรกิจเป็นระบบที่มีการจัดระบบการผลิตสินค้าหรือให้บริการเพื่อหากำไร ทุกธุรกิจมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่แตกปต่างกัน ซึ่งคือวิธีดำเนินการและผลิตผลงาน ลักษณะของธุรกิจสามารถกำหนดได้โดยการพิจารณาเป้าหมาย วิธีการ และโครงสร้าง ต่อไปนี้คือตัวอย่างธุรกิจ 3 รายการที่มีลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่ บริษัทผู้ผลิต บริษัทให้บริการ และเจ้าของสิทธิ์ธุรกิจเฟรนไชส์ (Franchisor)

 • บริษัทผู้ผลิต: ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าที่จับต้องได้โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และน้ำ โดยทั่วไปจะมีโครงสร้างองค์กรแบบลำดับชั้นโดยมีผู้จัดการที่ด้านบนซึ่งควบคุมพนักงานในสายการผลิต ธุรกิจประเภทนี้ขึ้นอยู่กับอินพุตและเอาต์พุตทางกายภาพที่วัดได้ง่าย ลักษณะการประกอบธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลง บริษัทผู้ผลิตไม่ใช่บริษัทเดียวที่สามารถแข่งขันในตลาดได้อีกต่อไป ธุรกิจอื่น ๆ จำนวนมากเริ่มนำรูปแบบนี้ไปใช้และประสบความสำเร็จ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ บริษัทผู้ผลิตจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา พวกเขาต้องหาวิธีใหม่เพื่อให้ทันกับการแข่งขัน มิฉะนั้นอาจสูญเสียลูกค้าและถูกบังคับให้ล้มเลิกธุรกิจได้

ธุรกิจการผลิตมีความซับซ้อนและต้องใช้ทักษะสูงจึงจะสามารถดำเนินการได้สำเร็จ ต้องสามารถผลิตสินค้าได้ตามกำหนดเวลา ภายในงบประมาณ และตรงตามความต้องการของลูกค้า ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทผู้ผลิตต้องอาศัยกระบวนการและระบบที่สำคัญหลายประการ ซึ่งรวมถึงการวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง และกลยุทธ์การตลาด/การขาย

 • บริษัทผู้ให้บริการ: ประกอบธุรกิจให้บริการต่าง ๆ เช่น ทำความสะอาดบ้านหรือขับรถพาคนไปยังจุดหมายปลายทาง มันไม่ได้สร้างสิ่งที่จับต้องได้และโดยทั่วไปแล้ว จะไม่มีลำดับชั้นขององค์กร ขณะนี้มีธุรกิจที่ให้บริการมากกว่าผลิตภัณฑ์ นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพราะเป็นการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ และสร้างวิธีการใหม่ ๆ ในการเชื่อมต่อกับผู้คน กุญแจสู่ความสำเร็จในธุรกิจประเภทนี้คือการหาวิธีเชื่อมต่อกับลูกค้าในระดับบุคคล ลักษณะการประกอบธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลง ธุรกิจจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ กลายเป็นบริษัทให้บริการ การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเพราะว่าขณะนี้ลูกค้าคาดหวังบริการที่พร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าที่เคยเป็น

ธุรกิจรูปแบบใหม่นี้ต้องใช้ทักษะที่แตกต่างจากธุรกิจแบบเดิม บริษัทที่ให้บริการต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว พวกเขายังต้องสามารถให้บริการลูกค้าในระดับสูงได้ ซึ่งหมายความว่ามีพนักงานที่มีความรู้และเต็มใจที่จะช่วยเหลือเสมอ

อุปสรรคบางอย่างที่บริษัทให้บริการต้องเผชิญ ได้แก่ การที่ลูกค้าจำนวนมากในปัจจุบันต้องการใช้เทคโนโลยีแทนการพูดคุยกับผู้คน และไม่มีงานบริการเพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องการการบริการ อย่างไรก็ตาม ด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมและการมุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทให้บริการก็ยังสามารถเติบโตได้ในเศรษฐกิจปัจจุบัน

 • เจ้าของสิทธิ์ธุรกิจเฟรนไชส์ (Franchisor) แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ในอดีต ธุรกิจต่าง ๆ ดำเนินกิจการโดยเจ้าของคนเดียวหรือเป็นหุ้นส่วน ด้วยการถือกำเนิดของแฟรนไชส์ ลักษณะการประกอบธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แฟรนไชส์เป็นรูปแบบธุรกิจทั่วไปและให้ประโยชน์หลายประการแก่ผู้ประกอบการ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าแฟรนไชส์คืออะไรและเป็นตัวแทนของอะไร แฟรนไชส์คือข้อตกลงระหว่างสองฝ่าย – แฟรนไชส์ซอร์ Franchisor (บริษัทที่ให้บริการแฟรนไชส์) และแฟรนไชส์ซี Franchisee (บุคคลหรือบริษัทที่จะดำเนินกิจการแฟรนไชส์) ข้อตกลงนี้มักเกี่ยวข้องกับการโอนเงิน ทรัพย์สิน หรือทั้งสองอย่างจากแฟรนไชส์ซอร์ไปยังแฟรนไชส์ซี สิ่งที่ทำให้แฟรนไชส์มีเอกลักษณ์เฉพาะคือโครงสร้างและวิธีการดำเนินการ

ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามที่ว่า “ธุรกิจ” คืออะไร สิ่งที่สำคัญที่สุดคือวิธีการดำเนินธุรกิจและมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและพนักงาน ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ให้บริการอาจมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าที่โดดเด่นหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ไม่ว่าจะกำหนดความสำเร็จให้กับธุรกิจใด มีหลักการสำคัญบางอย่างที่ต้องยึดถือเพื่อที่จะอยู่ได้และให้คุณค่าแก่ลูกค้า

 1. ธุรกิจมีหลายประเภท โดยแต่ละประเภทมีลักษณะและการดำเนินงานที่แตกต่างกันไป บางธุรกิจดำเนินการในลักษณะดั้งเดิม ในขณะที่บางธุรกิจพึ่งพาแนวทางที่เป็นนวัตกรรมมากกว่า
 2. ไม่ว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไร ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดต้องมีภารกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน เช่นเดียวกับโครงสร้างองค์กรและระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับลูกค้า
 3. เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์และการดำเนินงานของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะนำหน้าคู่แข่ง สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัฒนธรรมของบริษัทเอื้อต่อนวัตกรรมและผลิตภาพ (Productivity)
 4. ธุรกิจสามารถได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์ทางการตลาดที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายและเป้าหมาย วิธีการทั่วไปบางอย่างรวมถึงการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การบริการลูกค้า และกลยุทธ์การตลาดแบบกองโจร เช่น การบอกต่อแบบปากต่อปาก
 5. แต่ละธุรกิจมีชุดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเป้าหมายของตนเอง ซึ่งต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ประสบความสำเร็จ การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อาจทำให้สูญเสียรายได้และลูกค้าไม่พอใจ
 6. เพื่อรักษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ บริษัทจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของตลาด ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะยังคงสามารถแข่งขันและทำกำไรได้
 7. ธุรกิจมีขนาด โครงสร้าง และที่ตั้งแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดต้องมีการวางแผนและการจัดการอย่างรอบคอบเพื่อให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว

และเราอยากแนะนำให้คุณรู้จักกับกฎทอง (Golden Rule)

หลักการสำคัญของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคือกฎทอง:ทำเพื่อผู้อื่นอย่างที่คุณอยากให้พวกเขาทำกับคุณ ในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างยุติธรรมและด้วยความเคารพเสมอ โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรืออำนาจของพวกเขาภายในบริษัท สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการบริการลูกค้าที่ดีนั้นไม่ใช่แค่การตอบสนองความต้องการของลูกค้าเท่านั้น มันยังเกี่ยวกับการดูแลหลังการซื้อขายด้วย

ลักษณะการประกอบธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และลักษณะการประกอบธุรกิจมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธุรกิจต่างพยายามนำหน้าคู่แข่ง สิ่งสำคัญคือต้องอยู่เหนือเส้นโค้งเพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยการใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ล่าสุด ธุรกิจสามารถรักษาลูกค้าของตนให้มีความสุขและรับประกันความสำเร็จในระยะยาวได้

ผู้เขียน

วิธีการ

ขั้นตอนที่เราทำเพื่อสนับสนุนธุรกิจคืออะไร?

 • ใคร?
  เรามีทีมนักเขียนที่มีประสบการณ์:
  ทีมของเราประกอบด้วยนักเขียนผู้เชี่ยวชาญที่นี่เพื่อแบ่งปันความรู้และช่วยธุรกิจใหม่ทุกขนาดเริ่มต้นขึ้นมาได้
 • ทำไม?
  เราให้เนื้อหามูลค่า:
  เราไม่ให้เครื่องมือสร้างชื่อธุรกิจเพียงอย่างเดียว เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญในการเขียนเรื่องราวที่สนับสนุน ข่าวสาร เว็บบล็อก และวิดีโอเพื่อช่วยคุณจัดการกับการตั้งธุรกิจใหม่ของคุณ
 • อย่างไร?
  ด้วยข้อมูลที่แม่นยำ:
  ทีมบรรณาธิการของเราตรวจสอบข้อมูลทุกชิ้นและใช้ความรู้สูงสุดในวงการเพื่อรวมข้อมูลสถิติและข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องและอัปเดตใหม่ล่าสุด เราไม่ตัดสินใจโดยการเขียนข้อความโดยใช้เครื่องมือ AI
รู้จักเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางบรรณาธิการของเราเพิ่มเติม
We use cookies to offer you our service. By using this site, you agree to our: ดูนโยบายคุกกี้