คู่มือและไอเดียเกี่ยวกับการตั้งชื่อธุรกิจกระเป๋า

ลองนำชื่อ นามสกุลหรือไอเดียของคุณใส่ลงในช่องค้นหาเพื่อให้เครื่องมือตั้งชื่อ AI ของเราสร้างสรรค์ชื่อใหม่ ๆ ให้คุณได้เลือกกว่าอีก 1,000+ ชื่อ

 

 การนำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชื่อของแบรนด์ ค่าเฉลี่ยในการรับรู้แบรนด์ของผู้บริโภค คือ 10 วินาที  ถ้าหากชื่อแบรนด์ไม่เป็นที่น่าจดจำก็อาจทำให้พลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย  หากผู้บริโภคสามารถจดจำแบรนด์สินค้าได้  นั่นเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งของการนำเสนอสินค้า  ในปัจจุบันมีสินค้าและผลิตภัณฑ์มากมาย  และหนึ่งในสิ่งที่ได้รับความนิยมและมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงมากคือ กระเป๋า  ซึ่งผู้บริโภคนั้นเลือกซื้อทั้งตามความจำเป็นในการใช้งานและรสนิยมส่วนบุคคล นอกจากการดีไซน์ที่ดีแล้ว  การตั้งชื่อแบรนด์กระเป๋าให้โดดเด่น  จะสามารถดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคให้จดจำและเกิดการรับรู้แบรนด์ได้มากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการตั้งชื่อแบรนด์ มี 3 ขั้นตอนที่สำคัญดังนี้

 1. คู่มือและไอเดียเกี่ยวกับการตั้งชื่อธุรกิจกระเป๋า
 2. การตรวจสอบความเป็นไปได้  ว่าชื่อที่ตั้งสามารถใช้ได้หรือซ้ำกับแบรนด์อื่นหรือไม่
 3. การจด Domain หรือจด Hosting  เพื่อใช้ชื่อแบรนด์กระเป๋าในการทำตลาดออนไลน์  ทั้งด้านการขายและการประชาสัมพันธ์

คู่มือและไอเดียเกี่ยวกับการตั้งชื่อธุรกิจกระเป๋า

นี่คือวิธีการตั้งชื่อแบรนด์กระเป๋าให้ดึงดูดใจลูกค้าปังสุดเอาอะไรมาฉุดก็หยุดซื้อไม่ได้ 

การตั้งชื่อเพื่อบอกตัวตน

       ปฏิเสธไม่ได้ว่าในการเลือกซื้อกระเป๋านั้น  ผู้บริโภคมักเลือกตามรสนิยมของตนเอง  การใช้ชื่อแบรนด์เพื่อแสดงความโดดเด่นของกระเป๋านั้นสามารถทำให้ผู้บริโภคสะดุดใจกับแบรนด์  เช่น  แบรนด์  BABOON TO THE  MOON ก็มีกระเป๋าที่มีสีสันสะดุดตาสมชื่อการใช้ชื่อที่แตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ 

         มนุษย์เราถูกกำหนดให้สังเกตอะไรก็ตามที่แตกต่าง นักจิตแพทย์ชาวเยอรมัน Hedwig von Restorff ได้ค้นพบพบหลักฐานว่ามนุษย์สนใจและจดจำสิ่งที่แตกต่างได้มากกว่าสิ่งที่เหมือน ๆ กัน  การเลือกใช้ภาษาที่ง่ายและมีเอกลักษณ์จะทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำ  โดยไม่ควรใช้ชื่อที่ซ้ำกับแบรนด์อื่น ๆ การเลือกใช้คำจะทำให้แบรนด์แตกต่างได้  การใช้ไอเดียคำอื่น ๆ เช่น  คำว่ากระเป๋า หรือ bag ในภาษาอังกฤษก็มีคำคล้ายหรือคำเหมือนอยู่มากมายที่เราสามารถเลือกมาใช้ประกอบเป็นชื่อแบรนด์เราได้  เช่น 

 • backpack
 • gear
 • kit
 • packet
 • pouch
 • sack
 • carryall
 • duffel
 • holdall
 • pocketbook
 • rucksack
 • saddlebag
 • tote
 • briefcase
 • handbag
 • pack
 • pocket
 • purse
 • suitcase
 • case
 • haversack
 • knapsack
 • poke
 • sac
 • satchel
 • attaché

การตั้งชื่อจากวัสดุ

การนำชื่อวัสดุเข้ามาประกอบในชื่อแบรนด์นั้น จะสามารถบอกได้ทันทีว่ากระเป๋าของเราเป็นแบบไหน  หากกระเป๋าของเราใช้ไผ่เป็นวัสดุหลัก  เราก็อาจใช้ชื่อแบรนด์เป็น Bamboo Bag  ซึ่งอาจดูเรียบง่าย  แต่ตรงประเด็น  ฟังแล้วสามารถรับรู้ได้ทันทีว่ากระเป๋าของเรามีจุดเด่นอย่างไร แต่ทั้งนี้ควรคำนึงว่าหากแบรนด์มีการเติบโต  และมีการขยายการผลิตที่ไม่ใช่เพียงไม้ไผ่  อาจควรพิจารณาใช้ชื่ออื่น ๆ  เพื่อรองรับการเติบโตของแบรนด์ในอนาคต  

การตั้งชื่อโดยใช้ความเชื่อ

แม้ว่าวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันจะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก  แต่ความเชื่อส่วนบุคคลก็ยังมีความสำคัญ  และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  ดังนั้นหากเอาที่สบายใจตามแบบสายมู  ก็สามารถตั้งชื่อตามชื่อมงคล  หรือให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านชื่อมงคลเป็นคนจัดหาชื่อที่เหมาะสมได้

หากต้องการตั้งชื่อเองก็สามารถเลือกใช้ตัวอักษรมงคลในภาษาอังกฤษ  เช่นตัว A, K, H, S, T, M, B และ G เช่น

A ตัวอักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ เมื่อนำมาตั้งชื่อก็เปรียบเหมือนความเป็นอันดับหนึ่ง 

B มาจากคำว่า Bright  แสดงถึงปัญญา 

G มาจากคำว่า Good  ซึ่งมีความหมายว่าดี 

H มาจากคำว่า Happy แสดงถึงความสุข 

K มาจากคำว่า King แสดงถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่ 

M มาจากคำว่า Man แสดงถึงความแข็งแกร่ง 

S มาจากคำว่า  Super แสดงถึงความยิ่งใหญ่ 

T มาจากคำว่า Trust แสดงถึงความศรัทธาและความเชื่อ 

หลักการที่ควรคำนึงถึงในการตั้งชื่อ

 1. กลุ่มเป้าหมายและการเติบโตของแบรนด์ ควรตั้งชื่อแบรนด์กระเป๋าให้กว้าง  เป็นกลาง  และรองรับการเติบโตของแบรนด์ในอนาคต  อันดับแรกที่เราควรคำนึงถึงคือกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์  ตลาดของกลุ่มเป้าหมายนั้นอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ  กลุ่มเป้าหมายของเราอยู่ในช่วงวัยใด  เช่น  หากผลิตภัณฑ์ของเราเป็นกระเป๋าจักสานจากดอย  กลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มวัยกลางคนขึ้นไปและผู้สูงอายุ  การตั้งชื่อ  “ภูฟ้า”  อาจเป็นชื่อที่ไพเราะ  ง่ายต่อการจดจำ  แต่หากแบรนด์เติบโตและสามารถต่อยอดไปตีตลาดต่างประเทศอีกทั้งกลุ่มเป้าหมายก็กว้างขึ้นกลายเป็นกลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงผู้สูงอายุ  ชื่อภูฟ้าอาจไม่ใช่ชื่อที่ดีนักเพราะพ้องเสียงกับคำว่า Poo ซึ่งแปลว่าอุจจาระในภาษาอังกฤษ ดังนั้นก่อนที่เราจะกำหนดชื่อของแบรนด์ควรคำนึงถึงสิ่งนี้เป็นหลัก  ว่าชื่อของแบรนด์จะไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อแบรนด์ในตลาดเป้าหมาย  เช่น  การใช้คำที่ไม่สุภาพ  หรือคำที่อ่อนไหวในภาษาและวัฒนธรรมของตลาดเป้าหมายนั้น  อีกทั้งสามารถรองรับความกว้างขึ้นของกลุ่มเป้าหมาย  และการเติบโตของแบรนด์ในอนาคตได้
 2. การสะกดคำที่ง่าย  ควรใช้การสะกดคำที่ง่าย  หลาย ๆ แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จใช้การสะกดคำที่ง่าย  เช่น  COACH, PRADA, FENDI   เพราะหากใช้การสะกดคำที่ยาก มีอักขระแปลก ๆ เฉพาะ  หรือมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มากเกินไปเช่น จุด(.) ขีด(-) อันเดอร์สกอร์ (_) อาจเป็นอุปสรรคเมื่อผู้บริโภคต้องการค้นหาโดยการพิมพ์ชื่อบนเว็ปไซต์ออนไลน์ เพราะในปัจจุบันตลาดออนไลน์ถือเป็นตลาดที่ใหญ่และมีความสำคัญมาก  ผู้บริโภคส่วนมากค้นหาข้อมูลออนไลน์  ทั้งผลิตภัณฑ์  การโฆษณา  หรือความคิดเห็นจากผู้ใช้เพื่อประกอบการตัดสินในในการซื้อ  และผู้บริโภคจำนวนมากยังเลือกซื้อผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย  ซึ่งหากผู้บริโภคไม่สามารถค้นหาได้เพราะพิมพ์ชื่อผิดเพี้ยนไปก็อาจทำให้เสียโอกาสในการขายได้
 3. ออกเสียงได้ง่าย การตั้งชื่อแบรนด์กระเป๋าควรคำนึงถึงว่าหากเราเป็นผู้บริโภคและได้ยินชื่อแบรนด์  เราจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไร  หากใช้การออกเสียงที่ยาก  การออกเสียงที่ง่ายเป็นประโยชน์ต่อทั้งการจดจำและการบอกต่อ  หากผู้บริโภคไม่สามารถบอกชื่อแบรนด์ได้  ก็อาจทำให้ผู้ให้บริการในห้างร้านไม่สามารถค้นหาแบรนด์ที่ต้องการให้ได้  หรือผู้บริโภคก็อาจไม่สามารถนำแบรนด์ไปบบอกต่อได้เพียงเพราะการออกเสียงที่ยากเกินไป  อาจทำให้แบรนด์เสียโอกาสในการขายและการมีลูกค้าเพิ่ม
 4. ใช้คำที่สั้นกระชับ หรือคำคล้องจอง นอกจากการออกเสียงที่ง่ายแล้ว  ความสั้นกระชับเป็นสิ่งสำคัญ  หากมีชื่อที่ยาวเกินไปจนผู้บริโภคเกิดความสับสนก็อาจทำให้ชื่อไม่เป็นที่จดจำ และไม่เกิดการรับรู้แบรนด์ โดยการตั้งชื่อ  อาจลองยึดหลักสากลคือ  6 ตัวอักษร 3 พยางค์  จะช่วยให้ชื่อสั้นกระชับ  ติดปาก  และจำง่ายอีกด้วย  แต่หากพิจารณาว่าชื่อนั้นยาว  แต่มีความคล้องจองและจำง่าย  ก็สามารถใช้ชื่อนั้นได้  เช่นแบรนด์  BABOON TO THE MOON ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
 5. โลโก้ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง  โลโก้ของแบรนด์เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญ  เพราะผู้บริโภคหลายคนอาจจดจำโลโก้ที่โดดเด่นได้แม่นยำกว่าชื่อแบรนด์  การมีชื่อที่สามารถจัดวางในโลโก้ได้อย่างสวยงามและลงตัวเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กระเป๋าแบรนด์นั้นดูมีการดีไซน์ที่ดี  นอกจากชื่อที่ดีแล้ว  ควรคำนึงถึงด้วยว่า  ชื่อดังกล่าวและโลโก้แบรนด์สามารถดีไซน์เข้ากันได้อย่างลงตัวหรือไม่
 6. การใช้ตัวช่วยในการตั้งชื่อ ในปัจจุบันมีหลายเว็บไซต์ที่ช่วยในการคิดชื่อแบรนด์ได้  ซึ่งสามารถเลือกใช้ตามเว็ปที่ได้รับความนิยม  โดยสามารถนำไปใช้ได้จริงหรือนำไปเป็นแนวทางในการตั้งชื่อแบรนด์กระเป๋า  ตัวอย่างเช่น

คู่มือและไอเดียเกี่ยวกับการตั้งชื่อธุรกิจกระเป๋า Business name generator

คู่มือและไอเดียเกี่ยวกับการตั้งชื่อธุรกิจกระเป๋าจาก Business name generator เว็บไซต์นี้จะช่วยวางแผนชื่อแบรนด์หรือบริษัท โดยแค่ใส่คำลงไป หลังจากนั้นเว็บไซต์จะนำเสนอชื่อ พร้อมทั้งมีตัวเลือกผสมคำเก๋ๆ ออกมาให้ใช้งาน  ซึ่งสามารถแยกตามหมวดหมู่ธุรกิจได้  เช่น  หากเราอยากตั้งชื่อแบรนด์กระเป๋า  เราก็สามารถใส่คำค้นหาเป็น bag  เลือกหมวดหมู่ Industry เป็น Fashion และเว็บไซต์จะแสดงชื่อที่แนะนำออกมา  ทั้งนี้เว็บไซต์นี้ยังช่วยให้เราตรวจสอบชื่อ Domain ที่ว่างได้  

ลิงก์ : https://businessnamegenerator.com

การตรวจสอบความเป็นไปได้ว่าชื่อสามารถใช้ได้หรือซ้ำกับแบรนด์อื่นหรือไม่

การตรวจสอบว่าชื่อนั้นสามารถใช้งานได้หรือไม่  เนื่องด้วยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นมากมาย  และชื่อแบรนด์กระเป๋าที่เราตั้ง  ก็อาจซ้ำกับแบรนด์อื่น ๆ  ดังนั้นการเช็คว่าชื่อนั้นซ้ำหรือไม่เป็นสิ่งสำคัญมาก  เพราะการใช้ชื่อซ้ำ  นอกจากจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนแล้ว  อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์อื่น ๆ ได้  วิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบคือลองพิมพ์ชื่อแบรนด์กระเป๋าที่เราจะใช้ลงไปใน Google  เพื่อเช็คดูว่ามีแบรนด์ที่ใช้ชื่อดังกล่าวอยู่ก่อนแล้วหรือไม่

การจด Domain หรือจด Hosting

การจดโดเมนมีความสำคัญในการทำเว็บไซต์เพื่อนำไปสู่การประชาสัมพันธ์และทำตลาดออนไลน์ของแบรนด์กระเป๋าที่เราทำขึ้น  โดยการจดโดเมนนั้นจะทำให้ผู้อื่นไม่สามารถใช้ชื่อนั้นทำเว็บไซต์หรือตลาดออนไลน์ได้  ทำให้เราสามารถใช้ชื่อนั้นเป็นแบรนด์ของกระเป๋า  ผู้บริโภคไม่เกิดความสับสน  และป้องกันการถูกแอบอ้างโดยมิจฉาชีพทางโลกออนไลน์

โดเมนแต่ละประเภทมีการใช้เอกสารที่แตกต่างกันไปบ้างตามเป้าหมายที่ใช้จด เช่น

โดเมน.co.th – ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล  พร้อมประทับตรามีชื่อภาษาอังกฤษ ลงนาม ประทับตราบริษัท 

โดเมน.sc.th – ใช้หนังสือยืนยันการจัดตั้งโรงเรียน  หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน ต้องมีการระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และสังกัด ระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด พร้อมประทับตราโรงเรียน

โดเมน .or.th– ใช้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน

โดเมน .go.th – ใช้สำหรับหน่วยงานราชการ  จึงต้องใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน 

โดเมน .in.th -ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการจดทะเบียนโดเมน

โดเมน .mi.th – ใช้สำหรับหน่วยงานทางทหาร

เพื่อความสะดวก สามารถใช้บริการจดโดเมนจากบริษัทที่ให้บริการด้านการรับจดโดเมน ได้

ในการทำแบรนด์กระเป๋าอาจอาศัยหลากหลายปัจจัยในการนำพาแบรนด์ไปสู่ความสำเร็จ  ทั้งการออกแบบรูปทรง  ลักษณะการใช้งานและการสร้างตัวตนของแบรนด์  แต่สิ่งที่สำคัญคือการตั้งชื่อแบรนด์กระเป๋าให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค  โดยชื่อแบรนด์จะเปรียบเสมือนหน้าตาของแบรนด์ที่มีส่วนสำคัญในการดึงดูดความสนใจทางสายตาของผู้บริโภค  การให้ความสำคัญและพิจารณาการตั้งชื่อแบรนด์กระเป๋าอย่างถี่ถ้วน  พร้อมทั้งการใส่ใจรายละเอียดของโลโก้ที่จะประทับไปกับชื่อของแบรนด์เป็นที่สำคัญในการจดจำและดึงดูดผู้บริโภค  ทำให้เกิดความรับรู้แบรนด์ที่นำพาให้ชื่อแบรนด์ประสบความสำเร็จได้ 

สรุป 

เมื่อตั้งชื่อธุรกิจกระเป๋า สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าเป็นธุรกิจกระเป๋าประเภทใด กลุ่มเป้าหมายคือใคร และชื่อควรสื่อข้อความใด ด้วยความคิดสร้างสรรค์เพียงเล็กน้อย คุณสามารถสร้างชื่อที่มีเอกลักษณ์และมีความหมายได้

ผู้เขียน

Kedsaraporn Kaewperm

Kedsaraporn Kaewperm

เกษราภรณ์ แก้วเพิ่ม เป็นนักเขียนเนื้อหาและนักการตลาดออนไลน์ชาวไทย เธอเชี่ยวชาญในการตั้งชื่อธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ

แสดงกระทู้ทั้งหมดจาก

วิธีการ

ขั้นตอนที่เราทำเพื่อสนับสนุนธุรกิจคืออะไร?

 • ใคร?
  เรามีทีมนักเขียนที่มีประสบการณ์:
  ทีมของเราประกอบด้วยนักเขียนผู้เชี่ยวชาญที่นี่เพื่อแบ่งปันความรู้และช่วยธุรกิจใหม่ทุกขนาดเริ่มต้นขึ้นมาได้
 • ทำไม?
  เราให้เนื้อหามูลค่า:
  เราไม่ให้เครื่องมือสร้างชื่อธุรกิจเพียงอย่างเดียว เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญในการเขียนเรื่องราวที่สนับสนุน ข่าวสาร เว็บบล็อก และวิดีโอเพื่อช่วยคุณจัดการกับการตั้งธุรกิจใหม่ของคุณ
 • อย่างไร?
  ด้วยข้อมูลที่แม่นยำ:
  ทีมบรรณาธิการของเราตรวจสอบข้อมูลทุกชิ้นและใช้ความรู้สูงสุดในวงการเพื่อรวมข้อมูลสถิติและข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องและอัปเดตใหม่ล่าสุด เราไม่ตัดสินใจโดยการเขียนข้อความโดยใช้เครื่องมือ AI
รู้จักเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางบรรณาธิการของเราเพิ่มเติม
We use cookies to offer you our service. By using this site, you agree to our: ดูนโยบายคุกกี้