เครื่องมือตั้งชื่อธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไร

ให้โปรแกรม AI ของเราช่วยคุณคิดและสร้างสรรค์ชื่อสำหรับธุรกิจเพื่อการกุศลหรือไม่การกุศลได้ฟรีพร้อมดูโดเมนที่ยังว่างสำหรับสร้างเว็บไซต์

จากข้อมูลสิถิติทางการประเทศไทย ธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไรคืองค์กรทางสังคมที่ตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อจุดประสงค์ในการผลิตสินค้าและบริการที่ไม่สามารถเป็นแหล่งรายได้ กำไร แหล่งเงินทุนอื่น ๆ หรือให้การสนับสนุนด้านการเงินกับผู้ก่อตั้ง ธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไรไม่มีเป้าหมายอย่างชัดเจน หรือไม่มีเป้าหมายในเชิงพาณิชย์ในการหาผลกำไรทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม กิจกรรมจากองค์กรเหล่านี้อาจก่อให้เกิดทั้งกำไรและขาดทุน แต่จะต้องไม่มีการแบ่งปันผลกำไร

ธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไรเป็นองค์กรที่ต้องแยกออกมาจากหน่วยงานของรัฐบาล แต่สามารถรับการสนับสนุนจากเงินของรัฐบาลได้ โดยองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรต้องสามารถควบคุมและดำเนินงานของตนเองได้ และไม่มีการบังคับในการเป็นสมาชิก หรือมีข้อบังคับเกี่ยวกับเวลาหรือการเงินด้วย โดยตัวอย่างของธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไร ได้แก่ ผู้ให้บริการที่ไม่แสวงหากำไร องค์กรด้านศิลปะและวัฒนธรรม สมาคมกีฬา กลุ่ม Advocacy มูลนิธิ องค์กรชุมชน พรรคการเมือง สมาคม/สโมสรด้านสังคม สหภาพแรงงาน สมาคมธุรกิจ สมาคมนายจ้าง องค์กรด้านศาสนา

ธุรกิจที่ไม่แสดงหากำไรมีการผลิตสินค้าและบริการที่แบ่งออกได้เป็น 2 กรณีด้วยกัน ได้แก่ แบบ Non-market NPIs ที่ผลิตสินค้าและบริการแบบให้เปล่า จำหน่ายในราคาที่ไม่คุ้มทุน หรือไม่มีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น องค์กรประเภทมูลนิธิ สมาคม องค์กรทางศาสนา และพรรคการเมือง เป็นต้น ส่วนอีกแบบอยู่ในระบบตลาดเรียกว่า Market NPIs ซึ่งผลิตสินค้าและบริการในราคาตลาด เช่น โรงเรียนเอกชนบางแห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน โรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น

หากคุณต้องการก่อตั้งหรือเป็นส่วนหนึ่งในการก่อตั้งองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเหล่านี้ แต่ยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไรของตัวเองว่าอะไรดี เราแนะนำให้ลองใช้เครื่องมือตั้งชื่อธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไรเป็นภาษาอังกฤษจาก Business Name Generator ของเราเป็นตัวช่วยดู รับรองว่าจะช่วยคุณคิดค้นไอเดียชื่อธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไรที่น่าสนใจให้คุณได้เลือกมากมาย แต่ก่อนอื่นเรามาดูขั้นตอนในการใช้งานเครื่องมือตั้งชื่อธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไรจาก Business Name Generator มาก่อน

ขั้นตอนในการตั้งชื่อธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไรด้วยเครื่องมือตั้งชื่อธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไรจาก Business Name Generator

1. รวบรวมคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณหรือคำศัพท์ที่มีความหมายที่คุณชอบ

หากคุณยังไม่มีไอเดียเกี่ยวกับการตั้งชื่อธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไรอยู่เลย อาจเริ่มจากการค้นหาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณดูก่อนในเบื้องต้น เพื่อนำมาใช้เป็นฐานคำในการสร้างชื่อธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไรของคุณ 

โดยตัวอย่างของคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง มีดังต่อไปนี้ NGO, non profit, charity, non-governmental, private voluntary, donor-organized, social movement, civil society, community-based, people, glassroot, organization of the community, democracy, education, enterprise development, environment, health, housing, human rights, infrastructure, political franchise, poverty alleviation, community organizing, decision support, information dissemination, leadership development, participation, training and development, workshops, professionals, women, youth, community, religion, volunteers, students, bottom-up, disadvantaged, charity, civil society, empowerment, grassroots, independence, morality, social capital, sustainability, top-down

2. นำคีย์เวิร์ดที่คุณสนใจไปใส่ไว้ในเครื่องมือตั้งชื่อธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไรจาก Business Name Generator

หลังจากที่คุณรวบรวมจำนวนคีย์เวิร์ดได้จำนวนหนึ่งแล้ว ให้เลือกคำที่คุณสนใจหรือชอบ แล้วลองนำมาใส่ในเครื่องมือตั้งชื่อธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไรจาก Business Name Generator ดู ระบบจะทำการประมวลผลแล้วคิดค้นไอเดียชื่อธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไรหลายร้อยไปจนถึงพันรายการให้กับคุณได้เลือกดูได้อย่างเต็มที่เลยว่ามีชื่อไหนที่สะดุดตาบ้าง

3. ตรวจสอบว่าชื่อนั้นมีคนนำไปใช้แล้วหรือยังผ่านการตรวจสอบโดเมนว่ายังว่างอยู่หรือไม่?

หลังจากที่คัดเลือกและรวบรวมรายชื่อของไอเดียชื่อธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไรที่คุณสนใจได้จำนวนหนึ่งแล้ว ให้ลองสำรวจดูว่าชื่อนั้นมีคนนำไปใช้แล้วหรือยัง ง่าย ๆ เริ่มจากการตรวจสอบผ่านการคลิกที่ชื่อนั้น ๆ ดูว่าชื่อโดเมนของชื่อธุรกิจนั้นมีคนจดทะเบียนและนำไปสร้างเป็นเว็บไซต์แล้วหรือยัง ถ้ามีคนนำไปสร้างเว็บไซต์แล้ว คุณอาจจะลองพิจารณาเป็นนามสกุลเว็บไซต์อื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจาก .com หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นแทน 

4. จดทะเบียนชื่อโดเมนที่คุณต้องการ

หลังจากที่คุณได้รายการชื่อธุรกิจจากเครื่องมือตั้งชื่อธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไร ตรวจสอบว่ามีคนนำไปใช้แล้วหรือยัง และสอบถามคนในทีมและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายพร้อมความคิดเห็นของคุณเอง จนสรุปออกมาได้แล้วว่าชื่อไหนที่คุณอยากนำมาใช้เป็นธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไรของคุณ ก็ให้จดทะเบียนชื่อโดเมนนั้นเพื่อเป็นเจ้าของ เพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของชื่อโดเมนนั้นต่อไป และสามารถดำเนินการในการสร้างเว็บไซต์เพื่อโปรโมทธุรกิจของคุณต่อไปได้ในอนาคต 

ความเชื่อมโยงกันของชื่อธุรกิจและเว็บไซต์นั้นสำคัญมาก เพราะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณมักจะค้นหาข้อมูลต่าง ๆ บนโลกอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งและเป็นสิ่งแรก ๆ ที่คุณจะใช้เข้าถึงพวกเขาได้ และการใช้ชื่อเว็บไซต์กับชื่อธุรกิจเป็นชื่อเดียวกันจะดีที่สุด

ตัวอย่างชื่อธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้จากเครื่องมือตั้งชื่อธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไรจาก Business Name Generator

 • Marine NGO
 • Inspired NGO
 • Activator NGO
 • Charity City
 • Charity Nurture
 • Charity Starter
 • Social Found
 • Social Blue Ocean
 • Society Splendid
 • Edu Blossom
 • Edu Pursue
 • Human Thrive
 • Human Argent
 • Poverty Ward
 • Women Road
 • Volunteer Insight
 • Volunteer Virtue
 • Youth Deem
 • Empower Hustle
 • Empower Apex

เทคนิคในการตั้งชื่อองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรอย่างไรให้น่าสนใจ

 • เลือกชื่อที่สื่อถึงภารกิจของธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไรของคุณ เช่น เลือกใช้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับประเภทของธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไรของคุณ
 • เลือกใช้ชื่อที่กระชับและจดจำได้ง่าย หากสะกดหรืออ่านยากจนเกินไป จะทำให้ไม่ติดปากกลุ่มเป้าหมายของคุณ
 • เลือกชื่อที่ยังไม่ถูกนำไปใช้ตั้งชื่อเป็นชื่อธุรกิจหรือเครื่องหมายการค้ามาก่อน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในไทยในเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ทางการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

หากคุณต้องการตั้งชื่อองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเป็นภาษาอังกฤษ ให้ลองรวบรวมคำศัพท์หรือคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณก่อน จากนั้นก็นำมาลองคิดค้นเป็นคำเพื่อใช้เป็นชื่อองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่คุณต้องการ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณอยากได้ไอเดียชื่อธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไร เราแนะนำให้ลองใช้เครื่องมือตั้งชื่อธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไรจาก Business Name Generator เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รายการไอเดียชื่อธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไรหลายร้อยไปจนถึงหลายพันรายการไว้พิจารณาแล้ว

ผู้เขียน

วิธีการ

ขั้นตอนที่เราทำเพื่อสนับสนุนธุรกิจคืออะไร?

 • ใคร?
  เรามีทีมนักเขียนที่มีประสบการณ์:
  ทีมของเราประกอบด้วยนักเขียนผู้เชี่ยวชาญที่นี่เพื่อแบ่งปันความรู้และช่วยธุรกิจใหม่ทุกขนาดเริ่มต้นขึ้นมาได้
 • ทำไม?
  เราให้เนื้อหามูลค่า:
  เราไม่ให้เครื่องมือสร้างชื่อธุรกิจเพียงอย่างเดียว เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญในการเขียนเรื่องราวที่สนับสนุน ข่าวสาร เว็บบล็อก และวิดีโอเพื่อช่วยคุณจัดการกับการตั้งธุรกิจใหม่ของคุณ
 • อย่างไร?
  ด้วยข้อมูลที่แม่นยำ:
  ทีมบรรณาธิการของเราตรวจสอบข้อมูลทุกชิ้นและใช้ความรู้สูงสุดในวงการเพื่อรวมข้อมูลสถิติและข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องและอัปเดตใหม่ล่าสุด เราไม่ตัดสินใจโดยการเขียนข้อความโดยใช้เครื่องมือ AI
รู้จักเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางบรรณาธิการของเราเพิ่มเติม
We use cookies to offer you our service. By using this site, you agree to our: ดูนโยบายคุกกี้