Tagabuo ng Pangalan ng mga produkto

Bumuo ng ideya ng mga pangalan para sa iyong produkto sa ibaba.

Kumpletong gabay sa pagpapangalan ng iyong produkto

Kumusta, ako si Ashley (Eksperto sa Branding) at gagabayan kita sa apat na hakbang kung paano gumawa ng perperktong pangalan ng produkto.

Bakit napakahalaga ng pagkuha ng tamang pangalan para iyong produkto? Ang ideal na pangalan ng produkto ang siyang tutulong upang pataasin ang iyong benta, ngunit higit dito, ito ay dapat na magbuo at magbago sa iyong tatak. Ito ay isang oportunidad upang maging malikhain at dinamiko ang paglalarawan na nakakaakit at nakakaenganyo sa iyong target na madla, sabay na pagkuha ng pansin at pagpukaw ng positibong emosyonal na tugon. Ang magandang pangalan ay napaka-impormatibo at dapat na magpakita ng personalidad sa likod ng pagkakakilanlan ng iyong tatak.

Ang isang simpleng pangalan, gayunpaman, ay nagpapalampas ng maraming potensyal para sa pag-unlad ng iyong tatak. Halimbawa, isang mamahaling kumpanya ng tsokolate ay maaring gumamit ng mga salitang tulad ng ‘Double Dark’, subalit hindi ba mas kaakit-akit kung ito ay papangalan nila ng parang ‘Darker than Night’? Ito ay naglalarawan parin, ngunit ito ay nagtatangan ng mga konotasyong kawili-wili. Ipinapahiwatig nito na may kakaiba, misteryoso at kaaya-aya tungkol sa produkto. Ang mga kumpanyang nakagagawa nito ng maayos, na siyang nakakapag-engganyo at malikhain sa kanilang pangalan, ay nalamang mas madaling bumuo ng mga matapat at bumabalik na mga mamimili.

Itong gabay sa pagpapangalan ng Produkto ay tutulong sa iyo upang makaisip ng higit pa kaysa pangalan, titignan natin ang iyong Layunin para sa iyong Tatak, Target na Madla, Demograpikong Saklaw, Pagsusuri ng Pangalan ng mga Kompetitor,  pag-Brainstorm ng mga Ideya ng Pangalan, at pagkuha ng Inspirasyon ng Pangalan.

Generating business name ideas

paano nagiging mahusay ang isang pangalan ng produkto?

Maraming aspeto ang isinasang-alang-alang sa pagbuo ng mahusay na pangalan ng produkto, ibinalangkas namin sa ibaba ang lahat ng nais mong malaman habang nasa proseso.

Una sa lahat, ang iyong pangunahing alalahanin ay ang pagbebenta ng iyong produkto. Upang maunawaan kung ang pangalan ng iyong produkto ay kaya itong gawin, dapat mong ilagay ang iyong sarili sa sapatos ng iyong mga target na madla at itanong sa sarili: Ang pangalang ito ba ay papatok? Kung ikaw ay kakaiba, na mayroong partikular na USP, nais mong maging kakaiba ang tunog ng iyong produkto, gamitin ang pangalan ng produkto upang makapag pokus kung ano ang eksaktong dahilan bakit ito naging spesyal.

Ito ba ay nagpapabatid kung ano ang produkto, ginagagawa, at paano ito nauugnay sa mga naunang produkto at sa iyong tatak. Ang konsumer ay halatang mas bibili ng isang bagay kung alam nila ito. Kung pipili ka ng isang random na pangalan, ay dapat kang umasa sa kakilanlan ng iyong tatak para magbigay kaalaman at magudyok sa mga tao na bumili. Kung ika’y malaking brand na gumagawa ng mga sasakyan o mga kompyuter, tulad ng Ford, o HP, ito ay hindi malaking problema, subalit kung ikaw ay maliit, at ang unang pagkakakilanlan ng mga tao sa iyong tatak ay sa pamamagitan ng iyong pangalan, isa talagang benepisyo na magkaroon ng isang pangalang kaakit-akit at nagbibigay impormasyon.

Ito ba ay nagbibigay kumpiyansa sa iyong tatak? Ang iyong tatak at pangalan ay dapat na gumana ng magkasabay upang itaguyod at makabuo ng iyong pagkakakilanlan, at sa paggawa nito ay tiyak ang kumpiyansa at katapatan ng tatak na makakatulong sa iyong negosyo na lumago at mabenta ang mga produkto sa hinaharap.

Shortlisting business name ideas

ang pagkakaiba sa pagitan ng pangalan ng negosyo at pangalan ng produkto

Ang pangalan ng negosyo at pangalan ng produkto ay dapat ginagawa nang sama-sama at ng may kolaborasyon, ibig sabihin ay parehas na dapat magtulungan sa pagsuporta at pagtatag ng profile ng bawat isa.

Mayroong ilang mga halimbawa kung saan naisasagawa ito ng epektibo na ang hangganan sa pagitan ng produkto at brand ay halos hindi maipaghiwalay. Halimbawa ang Google. Ang brand, ang negosyo, ay ang Google. Ang kanilang pangunahing produkto ay Google Chrome. Subalit, ang Google ang halos gumagawa ng lahat kaysa sa Chrome, sila ang nagpapatakbo ng iba’t-ibang produkto katulad ng mga Google Adwords, Google Docs, Google Analytics, Google Maps, Gmail. Ito ang mga produkto na pinapagana sa ilalim ng pangangasiwa ng brand ng Google.

Subalit, mayroong mga kalinawan sa pagkakaiba ng pangalan ng produkto at sa pangalan ng negosyo. Ang pangalan ng produkto ay dapat mas impormatibo, naka-pokus sa pagbebenta ng produkto, habang sinusunod at sinusuportahan ang kakilanlan ng brand. Ang pangalan naman ng negosyo gayunpaman ay isang brand na isinagawa sa pamamagitan ng pananaw ng mga kostumer, mga inaasahan, at mga karanasan sa lahat ng produkto o serbisyo sa ilalim ng pangangasiwa ng brand. 

Sa madaling salita, ang Google ay isang katatak-tatak na pangalan. Wala itong kahulugan, ngunit ito ay nauugnay sa ideya ng brand, ang pangalan ay hinango sa salitang googol, na siyang pangalawa sa pinakamalaking numero. Halimbawa, ang produkto na Maps, inilalarawan nito kung paano gumagana ang produkto. 

Getting feedback on business name ideas

pagbabago sa pangalan ng produkto

Sa pagbuo ng iyong produkto ay maglalabas ka ng mga bagong bersyon at mayroong kang isa sa dalawang pangunahing stratehiya na maaring pagpipilian kapag pinangalanan ang mga ito.

Una, manatili sa parehas na pangalan. Madalas itong ginagawa ng mga kompanya ng kotse, halimbawa, ang Ford Focus na naayon sa iba’t-ibang istilo. Nagsimula ang buhay nito bilang isang pangunahing hatchback, ngunit ngayon ito ay pinapaandar na sa halos lahat ng mga kalye simula sa mga kotse na pang-isports hanggang sa pampasahero.

Ang pangalawang stratehiya ay bumuo ng isang bagong ganap na pangalan para sa bagong bersyon. Ang Nintendo Wii ay isang mahusay na halimbawa nito kasama ang N64 at GameCube na dumating bago ito.

Kapag nakita ng mga kostumer ang pagpapatuloy ng pangalan ay inaasahan nila na ito’y halos katulad sa mga nakaraang modelo. Ang bagong labas ng Ford Focus ay hinango sa mga sumusunod na hulapi: SEL, Titanium, RS, Se Sedan. Ang bawat hulapi ng mga ito ay sumalalamin sa mga kaunting pagbabago at pagkakaiba sa pagitan ng mga produkto.

Kapag nakita ng mga kostumer ang isang bagong pangalan ay inaasahan nila na ito’y bago at kakaibang produkto, na may mga bagong tampok. Ang produkto ay pinaghihinalaang mas mapanganib kaysa sa susunod na henerasyon ng produkto, gayunpaman, ito ay maaaring mas maging kapakipakinabang, halimbawa ay ang mas mataas na kalidad, o magkaroon ng mas kasi-kasiyang karanasan ang mga gumagamit.

Playstation bilang halimbawa, gumamit ng pagpapatuloy ng pangalan ng brand. Ang mga tao ay umasa na ang produkto ay magkaparehas ang laki, ngunit mas mahusay, na may ilang mga bagong tampok. Sa paghahambing, ang Nintendo ay naglabas ng iba’t-ibang kaaliwan, na may mga iba’t-ibang pangalan. Ang bagong mga pangalan ng bawat kaaliwan, hal. N64 vs. Wii na ang ibig sabihan ay ang mga tao ay ganap na umasa  sa iba’t-ibang karanasan ng mga gumamit, sa kanilang nakuha. Ang pagbabago ng pangalan ay senyales ng ganap at dramatikong pag-alis mula sa mga nakaraang henerasyon ng mga kaaliwan.

10 nangungunang TIPS kung paano pangalanan ang produkto

Sa seksyon na ito, magbibigay ako ng ilang tips at mga mahuhusay na pagsasanay sa pagpangalan ng produkto.

  • 1. Ilarawan ang produkto: Ang pinakamadaling paraan upang pangalanan ang isang produkto ay bigyan ito ng isang pangalan na tumpak na naglalarawan kung ano ang ginagawa nito. Ang ilang mga kompanya ay naisagawa ito ng maayos na ang kanilang pangalan ay naging parehas sa mismong produkto. Halimbawa, Bubble Wrap. Ang Bubble wraps ay naimbento ng Sealed Air Company, at sila ang nag trademark nito.
  • 2. Gawing madali ang pagbabay at pagbigkas: Kung ang produkto ay mahirap baybayin ay mahirap rin itong hanapin sa online. Maraming oras na ang mga tao ay hindi kaagad bibili ng mga produkto. Tinitignan nila ang isang bagay upang ikonsidera, saliksikin, at saka pa lamang bibili. Subalit, kung hindi nila maalala kung paano ito baybayin ay hindi nila ito makikita sa online, at hindi nila ito bibilhin. Gayundin, kung ito ay mahirap bigkasin, hindi nila ito kayang sabihin sa iba, kaya’t tinatanggalan mo ng posibilidad ang iyong produkto na lumago sa pamamagitan ng bali-balita.
  • 3. Lumikha ng isang tambalang salita: Sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang salita na nauugnay sa iyong produkto, ikaw ay makakagawa ng isang malikhaing natatanging tambalang salita na nakakapukaw at tumpak na kumakatawan sa iyong produkto . Isang mahusay na halimbawa ay ang mini handheld espresso machine. Ang pangalan ay pinagtambal sa salitang mini, at espresso
  • 4. Gawin itong madaling matandaan: Mahirap tandaan ang mga pangalang mahahaba. Ang produkto na nakakalimutan ng lahat ay hindi maibebenta at gayun rin ang isa na agad nakakuha ng pansin ng mga tao at naitanim sa kanilang isipan. May mga ilang diskarte kung paano gumawa ng pangalang madaling matandaan , tulad ng paggamit ng magkatunog. Paypal ang isang mahusay na halimbawa nito. Ang parehas na maraming tunog na ‘p’ ay iyong tumatatak sa iyong isipan. Maraming iba’t-ibang kahalili ang Paypal, subalit, kaunti lamang ang tumatatak sa iyong isipan tulad nito.
  • 5. Mag-isip nang matalinhaga: Ang pagkuha ng natatanging pangalan na naglalarawan ng iyong produkto ay maaaring maging mahirap maliban na lamang kung ang iyong produkto ay ganap na katangi-tangi. Mag-isip kung paano mo ilalarawan ang iyong produkto nang matalinhaga. Halimbawa ay Ford Mustang. Ang Mustang ay tulad ng isang kabayong mabilis na libreng-nakakagala. Sa pamamagitan ng pagpapangalan ng kanilang kotse na Mustang, kinukuha ng Ford ang kakanyahan ng salitang iyon at inuugnay ito sa kanilang produkto sa pamamagitan ng matatalinhagang samahan.
  • 6. Akronim: Ang akronim ay maaaring maging mahusay na paraan sa pagkuha ng mahabang paglalarawan ng pangalan ng produkto hanggang sa maging isang maikling pangalan na madaling matandaan. Gayunpaman, kailangan mong maging maingat ng kaunti dito at siguraduhin na sa paggawa nito bilang akronim ay hindi mo ito masasakatuparan na madaling matandaan. Halimbawa, walang makakaalala sa akronim tulad ng RDPEF. Panatilihin itong maiksi, at mas mabuting gawin itong isang nakakatuwang tunog na hindi-salita tulad ng ABBA.
  • 7. Gumamit ng pandiwa: Ang paggamit ng pandiwa sa paglalarawan ng iyong produkto ay maaaring makatulong upang gawin itong madaling matandaan. Halimbawa ay iPod touch at iPod Shuffle.  Ang mga pandiwa, ‘to touch’ at’ to shuffle’ ay inilalarawan ang USP ng mga produkto at ginawa upang madali itong maaalala. Maaari mo rin gawing baliktad sa pamamagitan ng paggawa ng pangalan ng iyong produkto sa isang pandiwa, halimbawa, Google, na naging isang pandiwa sa pagpapatakbo ng paghahanap sa internet.  Ito ay mahusay na gumagana sa pangalan ng produkto na wala pang ibig sabihin. Isipin ang skype o Shazam.
  • 8. Isipin ang tungkol sa emosyonal na tugon: Ang magandang pangalan ng produkto ay lumilikha ng isang emosyonal na tugon sa kostumer. Halimbawa ay Huggies. Ang mga ito ay diaper, ngunit ang pangalan nito ay ngapapahiwatig na ito’y higit pa doon. Ang pangalan ay pumupukaw sa positibong tugon sa emosyonal. Karamihan sa mga tao ay mahilig sa yakap, mahilig ang mga tao sa pagyakap ng mga malalambot na bagay, tulad ng mga sanggol. Ang pangalan ang tumutukoy sa kahalagahan na ang isang bagay na medyo nakakadiri ay magiging isang maganda at palakaibigan na produkto.
  • 9. Target na madla: Sino ang iyong target na madla? Bakit sila bibili ng iyong produkto? Isipin mo ang iyong target na madla na gustong bumili. Kung gumagawa ka ng isang matalinong bahagi ng tech para sa isang napa-tukoy na demograpiya, dapat ay magkaroon ka ng isang matalinong pangalan na nananawagan sa kanila. Halimbawa, ang Neospectra ay isang produktong microspectrometry na may layuning paunlarin ang mga sektor na pang-agham ng malalaking negosyo.
  • 10. Subukan ang pangalan: Ilagay ang pangalan sa konteksto. Ang ibig naming sabihin dito ay kung ano ang hitsura nito sa iyong mga katalogo, sa iyong website. Naaangkop ba ito sa iyong tatak o kakaibang hindi magkatugma. Bigkasin ito nang malakas sa isang pangungusap. Tama ba ang pakiramdam at tunog nito?

inspirasyon sa pangalan ng produkto

Kailangan mo pa rin ba ng tulong sa pagbuo ng perpektong pangalan ng produkto? Ito ang mga ilang ideya na makakatulong sa iyo para magpatuloy.

Magsimula sa isang pirasong papel at gumawa ng isang listahan ng mga keywords at mga ideya na pumapasok sa iyong isipan kapag naiisip mo ang iyong produkto. Ayusin ang mga salita at mga parilala upang makabuo ng mga kategorya. Sunod naman ay magpatakbo ng ilang paghahanap sa Google. Saliksikin ang mga kasingkahulugan, mga kasalungat at mga kagiliw-giliw na idyoma sa pamamagitan ng paggawa ng listahan ng mga nauugnay na mga keyword at mga ideya.

Kapag mayroon ka ng mga listahan, subukan ipagsama ang mga salita at ideya, sundin ang mga mungkahi sa nangungunang sampung (10) seksyon dito sa artikulo. Subukan ang aming Tagabuo ng Pangalan upang bumuo ng libong mga ideya ng pangalan ng Produkto. Mag-type lamang ng mga keyword at awtomatiko itong makakabuo ng libu-libong mga kumbinasyon ng pangalan.

Halimbawa, kung ikaw ay isang kumpanya ng tool sa paghahardin at naglalabas ka ng isang bagong produkto na isang uri ng blower ng dahon ang iyong listahan ay magsisimula sa isang bagay tulad ng:

Dahon

Blower

Hardin

Bulaklak

Paghahardin

Bakuran

Trabaho

Damo

Bulaklak

Malinaw

Deleaf

Declutter

Madaling Dahon

PAGSUSURI PARA SA TRADEMARKS AT KUNG PAANO MAGPA-REHISTRO

Kapag nagpasya ka sa isang pangalan ay nanaisin mong magrehistro ng isang trademark para sa pangalan ng produkto. Pipigilan nito ang mga tao sa pagkopya ng iyong ideya at pagnanakaw ng iyong negosyo.

Ang una mong dapat gawin ay gumawa ng trademark check. Ito ang maghahananap sa web at titingin kung ang isang pangalan ay hindi pa rehistrado.

Kung sa kasamaang palad na ito ay nakuha na, kunin mo ang pangalawa sa iyong mga paboritong ideya ng pangalan.

Maari mong tignan ang trademark database, at irehistro ang sa’yo kung ay libre pang gamitin dito sa USPTO kung ikaw ay taga US o sa EUIPO kung ikaw naman ay nasa Europa.

Ang pagrerehistro ng trademark sa online trademark ay nagkakahalaga mula $275 hanggang $325 at madalas na tumatagal ng hanggang 6 na buwan upang makatanggap ng sagot. Ang pagrehistro sa lalong madaling panahon ay ang para sa iyong higit na interes. Sila ay nagtatanong ng mga impormasyong tulad ng kategorya ng produkto, petsa ng unang paggamit, at ng kahit anong partikular na disenyo o sangkap na nais mong protektahan.

Kung ikaw ay talagang hindi sigurado, o sa palagay mo, ang iyong trademark ay maaring makontesta, maari kang makipagusap sa tamang abogado bago ito upang makalagap ng payo sa proseso.

Gumawa ng kakaibang pangalan ng negosyo gamit ang aming Tagabuo ng Pangalan ng Negosyo!

Share your business name ideas
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments